Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • Author or Editor: László Fodor x
  • Biology and Life Sciences x
Clear All Modify Search
Authors: Krisztina Eleki, Richard Cruse, László Fodor, Lajos Szabó and Sándor Holló
Restricted access
Authors: Erika Fodorné Fehér, István Varga, László Fodor and Péter Lefler
Restricted access

Összefoglalás

Az 1960 és 2000 között beállított hazai szabadföldi trágyázási tartamkísérletek adatbázisából származó összefüggésekre alapozva egy új, költség- és környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási rendszert hoztunk létre. Az új rendszer célja, hogy a lehető legkisebb műtrágyahasználat mellett érjünk el nagy terméseket, és a területegységre jutó nettó jövedelem a lehető legnagyobb legyen. A Nemzetközi Foszfor Intézet (IMPHOS) anyagi finanszírozásával a különböző hazai trágyázási szaktanácsadási rendszerek tesztelését (az új MTA TAKI - MTA MGKI költség-, és környezetkímélő rendszer, a ‘Talajerőgazdálkodás’ integrált rendszer és az intenzív MÉM NAK rendszer) egy hároméves program keretében őszi búza, kukorica és tavaszi árpa növényekkel, három jellegzetes talajon (barna erdőtalaj, csernozjom, réti talaj) végeztük el. A kísérletek első öt kezelése egy klasszikus trágyázási hiánykísérletet reprezentált, amelynek célja a trágyázási szaktanácsadási rendszerek talaj NPK ellátottsági határértéke helyes voltának ellenőrzése volt. Az IMPHOS tesztkísérletek mindhárom talajon, valamennyi növénynél igazolták az MTA TAKI - MTA MGKI költség- és környezetkímélő szaktanácsadási rendszer alapelveinek, műtrágya adag számítási módszerének helyes voltát: Az új MTA TAKI - MTA MGKI rendszer a MÉM NAK intenzív ajánlásával azonos, nagy terméseket eredményezett a MÉM NAK rendszer által javasolt adagok esetenként 40–60%-ának kijuttatása mellett is. Mindezek eredményeképpen, a területegységre jutó legnagyobb jövedelmeket is az új költség- és környezetkímélő rendszer ajánlásaival kaptuk. A szemtermés eredményekről, és a gazdaságossági számításainkról korábbi közleményeinkben számoltunk be. Jelen dolgozatban a diagnosztikai célú növényvizsgálati, talajvizsgálati és NPK mérleg eredményekről számolunk be. Legtöbb esetben, mind a hat szaktanácsadási kezelésben, a búza és tavaszi árpa hajtás, valamint a kukorica levél NPK tartalmak meghaladták a jó ellátottság alsó határát. A növényi NPK tartalmak a ‘Talajerőgazdálkodás’ és a ‘MÉM NAK’ kezelésekben (amelyek nagyobb NPK adagokat javasoltak) legtöbbször nagyobbak voltak, mint az MTA TAKI - MTA MGKI rendszer 4 szintjén kapottak, ugyanakkor a jobb növényi NPK ellátottság a korábbi kezelésekben nem eredményeztek szignifikáns szemtermés többletet. Figyelembe véve, hogy hasonlóan nagy terméseket sokkal kisebb NPK adagokkal lehetett elérni az MTA TAKI - MTA MGKI rendszer és a Talajerőgazdálkodás rendszer ajánlásaival, mint az intenzív MÉM NAK rendszerével, előbbiek mind agronómiai, mind környezetvédelmi, mind gazdaságossági szempontból kedvezőbbek voltak az utóbbinál. A kísérletek 3. éve után a PK mérlegértékekben kimutatott különbségek jó összefüggést mutattak a talajok AL-PK tartalmában megnyilvánuló eltérésekkel.

Restricted access
Authors: Judit Szabó-Fodor, László Kametler, Roland Pósa, Rene Mamet, Veronika Rajli, Johann Bauer, Péter Horn, Ferenc Kovács and Melinda Kovács

The absorption, distribution and elimination of fumonisin B 1 (FB 1 ) and its metabolites was investigated in pigs. For the determination of the absorption and biotransformation of FB 1 , T-cannula were implanted into the distal part of experimental pigs’ ileum and the total urine and faeces moiety was collected during the toxin feeding (45 mg FB 1 /kg diet, duration: 10 days) and in the subsequent elimination period (10 days). At the end of trial several organs, muscle and fat samples were also collected. The accumulative absorption of fumonisin B 1 was 4%. In the chymus, the FB 1 conversion to aminopentol (totally hydrolysed FB 1 ; AP 1 ) and partially hydrolysed FB 1 (PHFB 1 ) was 1% and 3.9%, respectively. Derivatives of FB 1 were mostly accumulated in the liver and kidney, while in negligible concentration could be detected in the muscle and fat samples. In the organs the efficacy of the FB 1 to AP 1 and PHFB 1 conversion was 30% and 20%, respectively. In the faecal content the main hydrolised product was PHFB 1 (47%), with 12% of AP 1 . 1.5% of the FB 1 quantity taken up was excreted with the urine, about 35% in hydrolyzed form. Detectable amounts of FB 1 and its metabolites were measured in most of the organs, in faeces and urine even 10 days after the feeding of the noncontaminated diet. As a general conclusion, the intestinal microbiota of pigs is able to transform the intact FB 1 to a similarly toxic substance (partially hydrolyzed FB 1 ) or to a more toxic metabolite (aminopentol).

Restricted access