Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for

  • Author or Editor: Márta Hamar x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Borzsák István köszöntése (1936. VI. 6. - 2006. III. 28.)

Pimpleia dulcis mit rejt ez az „édes” név?

Antik Tanulmányok
Author:
Márta R. Hamar
Restricted access

Analysing the Bacchus-ode of Horace, the unusual phrase Bacchumdocentem turns our attention to that level of understanding which does not seem obvious at the first reading. Horace's ability for ciphering and his unequalled fidelity to his silenced friends enable him to work „wonders”. He pays hommage to Bacchus so that he conceals behind him Cornelius Gallus, teaching poetry and initiating into poesy who got out of the circle of his friends because of his political bravery and who had even to decease at the will of the princeps. Horace provides his Bacchus with linguistic and real fancy dress. The „word dresses” of the analysed poems make recognizable the teaching poet, condemned to disappearance and silence. Thus the correctness of this interpretation is proved by both linguistic means and authentic historical events.

Restricted access

Hírek

Beszámoló a 2000-2001. évi országos „Ábel Jenő Latin Tanulmányi Verseny”-ről

Antik Tanulmányok
Author:
Márta Rimóczi-Hamar
Restricted access

„... Már néha nem is fáj, - undorodom csak."

Vergilius és Radnóti Miklós „eclogai" világáról

Antik Tanulmányok
Author:
Márta Rimoczi-Hamar

A cím idézet Radnóti Miklós I. eclogájából, és híven fejezi ki e tanulmány mondanivalójának lényegét. Radnóti 1938-ban, a II. világháború küszöbén fájdalommal nézi a közelmúltat és a jelent, undorral gondol a jövőre. Nem ítélkezik, csak undorodik attól az embertelen világtól, amely őt magát is áldozatul követeli fiatalon, 35 éves korában. Vergilius 2000 évvel korábbi látszatidill-jeiben megérzi ugyanazt a borzalmat, amelyet vates-elődje, Vergilius is megélt. Radnóti eclogái életművének legmegrendítőbb, prófétai versei, melyekkel költészete és élete is lezárul. Vergilius eclogáival kezdi életművét. A kezdet és a vég összekapcsolja a két költőt. Radnóti biblikus hangvételével idézi meg Vergiliusnak azokat a szavait, melyeket a halál küszöbén a tisztánlátás csalhatatlanságával érzett meg és lényegített költészetté. Vergilius IX. eclogájának fordítása szinte saját eclogái közé sorolható tartalmi hűségével és Menalcas/Vergiliusszal való azonosulásával.

Restricted access

Az átkokat szóró Dido

(Vergilius, AeneisIV. ének)

Antik Tanulmányok
Author:
Márta Rimóczi-Hamar

Vergilius békevágyával, emberi és politikai tisztánlátásával, vatesi képességével megalkuvást nem ismerő költő volt. Hivatásába, költészetébe azonban a princeps személyében beletiport a történelem. Georgica-jának IV. énekét újra kellett írnia, mivel Augustus nem tűrte el volt barátjának és hadvezérének, Gallusnak a dicsőítését. Magánéleti válsága is jól nyomon követhető eklogái Galatea alakjának segítségével. Végül a Didóval elmondatott hatalmas átok vezet el ahhoz a felismeréshez, hogy Dido alakja mögött Maecenas tragikus sorsú felesége, Terentia rejtőzik. Horatius III. 27. ódájának Galateájában jól felismerhető Terentia. Az óda intertextuális kapcsolata az AeneisIV. énekével így meggyőzően bizonyítja Galatea = Dido = Terentia azonosságát.

Restricted access