Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Márton Székely x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A pályázat mint jelenség a késő historizáló építészet korában

The design competition as a phenomenon in hungarian late historicist architecture

Építés - Építészettudomány
Authors:
Márton Székely
and
Katalin Marótzy

Az építészeti tervpályázatok története Magyarországon a XIX. század közepén kezdődött, és az első világháborúig folyamatos fejlődést tapasztalhatunk. A kiegyezés környékének jelentős tervversenyeit korábban már kutatták, azonban a késő historizmus évtizedeiben megszaporodó pályázatok közül mindeddig csak néhányról született részletes elemzés. Tanulmányunk célja az Ybl Miklós halálától az I. világháborúig terjedő korszak pályázati eseményeinek összefoglalása, melyhez elsődleges forrásunk a korabeli szaksajtó volt. Az 1890–1920 közötti évek pályázati témájú sajtómegjelenéseinek összesítésével készült adatsorok alapján mutatjuk be a korszakbeli tendenciákat és a kiemelt figyelmet keltő pályázatok sorát. A XX. század első éveiben rohamosan fejlődő nyomdatechnikának köszönhetően nagy mennyiségű meg nem épült pályatervet ismerünk a korszakból, melyek – a megvalósult tervek mellett – tovább árnyalhatják ismereteinket a századforduló építészetéről. A hazai szakmai érdekképviselet úttörője, a Magyar Mérnök és Építész Egylet (1867–1944) működése során mindvégig legfontosabb feladatai között tartotta számon a pályázatok ügyét, s a szervezet által jegyzett dokumentumok értékes, új adalékokkal szolgálhatnak a szaktörténet számára.

Restricted access

Magyar közigazgatási épületek pályázatai a dualizmus korában

Stílusirányzatok a földművelésügyi minisztérium 1907-es átépítési tervpályázatán

Architectural competitions of administrative buildings in Hungary between 1867–1918

Style-trends at the architectural competition for modernizing the ministry of agriculture in 1907
Építés - Építészettudomány
Authors:
Márton Székely
and
Katalin Marótzy

Az építészeti tervpályázatok intézménye Magyarországon a 19. század utolsó harmadában egyre szélesebb körben elterjedt. A századforduló éveire nagyszabású középületek esetében a tervezési megbízások többségét már verseny keretében nyerték el az építészek. A települések helyi önkormányzata és a központi kormányzat fővárosi hivatalainak építése nagy lendületet vett, ezek jó részét már nyilvános tervpályázaton hirdették meg. A végrehajtó hatalom reprezentatív minisztériumi palotái a korszerű – tisztán irodai funkciójú – épületek első magyarországi példái közé tartoztak. Budapesten a dualizmus időszaka alatt végül összesen négy ilyen funkciójú, teljesen új épület készült el, melyek közül a földművelésügyi tárca 1880-as években épült székhelye az egy évtizeddel későbbi kritikák szerint funkcionálisan és formálásában is sikerületlennek tartott mű volt. Az épület elkészülte után két évtizeddel máris jelentős átalakítását vették tervbe, mely munkára nyilvános, névaláírásos pályázatot írtak ki. Az 1907-es pályázat a magyar historizmus egyik utolsó nagy seregszemléjének is tekinthető, melyről a sajtó részletesen tudósított. Az ismert pályatervek között egyaránt találhatóak historizáló és századfordulós munkák is, jól tükrözve a korszak építészetének polémiáit. A publikált tervanyag vizsgálatával szeretnénk tovább árnyalni a korszak építészeti tendenciáiról alkotott képet.

Restricted access
Periodica Mathematica Hungarica
Authors:
G. Székely
,
J. Demetrovics
, and
K. Marton
Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Szilvia Marton
,
Krisztián Bányai
,
Barbara Forró
,
György Lengyel
,
Csaba Székely
,
Ádám Varga
, and
Kálmán Molnár

Balantidium ctenopharyngodoni is a common ciliate in Hungary, infecting the hindgut of grass carp (Ctenopharyngodon idella), a cyprinid fish of Chinese origin. Although data have already been presented on its occasional pathogenic effect on the endothelium of the host, generally it is a harmless inhabitant of the gut. Phylogenetic analysis of the 18S rDNA and ITS fragments of this protozoan proved that it is in the closest phylogenetic relationship with endocommensalist and symbiont ciliates of mammals feeding on large volumes of green forage, in a similar way as Balantidium spp. known from algae-eating marine fishes.

Restricted access