Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Mihály Szentmártoni x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány ismerteti a felnőttkor vallásosságának fontosabb dimenzióit. Rámutat arra, hogy a pszicho­analitikus megközelítés sokszor egyoldalú marad a vallásosság fejlődésének vizsgálatánál, mivel csak az érzelmi dimenziót veszi figyelembe. A felnőttkori vallásosság helyes értelmezése többdimenziós megközelítést kíván. Ahhoz, hogy megérthessük a vallásosság felnőtté válását, nélkülözhetetlen a kognitív, a szo­ciális, valamint a személyes dimenzió elemzése is.

Restricted access