Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Author or Editor: Niederreiter Zoltán x
  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All Modify Search

„Assurnak, az istenek atyjának, a nagy úrnak…”

II. Sarrukín beszámolója a VIII. hadjáratáról (Kr. e. 714) (Bevezetés és fordítás)

Antik Tanulmányok
Author: Niederreiter Zoltán
Open access

A föníciai kereskedelem és művészet szerepe Kréta szigetén a IX-VII. században

Egy föníciai stílusú elefántcsont faragvány az Ida-hegyi barlanszentélyből

Antik Tanulmányok
Author: Zoltán Niederreiter

A görög világban a keletről érkezett elefántcsont faragványok és a feldolgozásra kerülő nyersanyag értéke mindenkor kiemelkedő jelentőségű volt. Az elefántcsontot Homéros kilenc alkalommal említi meg, kincsként elsődlegesen a hatalmi szférába helyezve, ahol a gazdagságot és a tisztaságot szimbolizálta. A tárgyak birtoklása presztízsértékű volt a tulajdonosaik számára. Szerepük azonban nemcsak a tulajdonosok, az uralkodó réteg körében volt jelentős, hiszen az elefántcsont faragványok formakincse és gazdag dekorációja a kortárs mesterek alkotására, a görög művészetre is hatott. Az ekkor születő figurális ábrázolások a távoli keleti világ művészetének hatása alatt álltak, a keleti ikonográfiából és tárgytípusok közül kölcsönző görög mesterek azonban új stílust hoztak létre. A motívumokat, dekoratív és figurális ábrázolásokat mintakönyvként használták fel, de a modelleket saját képi világuk és művészi ízlésük szerint értelmezték újra.

Restricted access