Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for

  • Author or Editor: Piroska Szabó x
  • All content x
Clear All Modify Search

This case-study reveals the elements of coexistence of Jews and Hungarians at a market town, Makó, in the Great Hungarian Plain, exploring relations in the interwar years and in particular the period between the Great Depression and the adoption of the first Jewish law, 1929-1938. Based on numerous interviews, the author has collected the mainly stereotyped opinions of the Hungarians about their Jewish neighbours.

Restricted access

Abstract  

Amorphization is nowadays a method that is frequently applied in the pharmaceutical industry. The primary aim of this study is to achieve the amorphization of clopidogrel hydrogen sulphate as an active pharmaceutical ingredient (API) with various solvents and to choose the most suitable one. A secondary aim was to determine the glass-transition temperature (T g) of this API and to classify it as a good or poor glass former. To investigate the amorphous form, differential scanning calorimetry, X-ray powder diffraction, and FT-IR analysis were applied. The melting point (T m) was 177.4 °C (450.6 K), and T g was determined to be 88.9 °C (362.1 K). The quotient T g/T m was 0.80, and this API was therefore classified as a good glass former.

Open access

Abstract  

A study was made of the possibilities of gradually decreasing the concentration of the toxic organic solvent in the process of microsphere preparation. Ammonio methacrylate copolymer-based microspheres were prepared by spray drying or conventional solvent evaporation techniques, and compared. The formulations were designed by varying the preparation methods and the concentrations of four polar cosolvents as independent variables. DSC was used to study the relationship between the changes in the independent variables and three of the main thermal events of the microspheres. Raman spectroscopy was used to investigate and confirm the possible interactions between drug and copolymer. Appropriate choice of the independent variables led to the molecularly dispersed drug in the polymer matrix. It was demonstrated that only the nature of the preparation method caused significant variations in the structure and thermal behaviour of the microspheres.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Enikő Lakatos, Gábor Szabó, Judit F. Szigeti, and Piroska Balog

Bevezetés: Hazánk termékeny népességének 10–15%-a reprodukciós problémával küzd. Irodalmi adatok bizonyítják, hogy az egyén pszichés jólléte, valamint életmódja szerepet játszik a termékenységgel szorosan összefüggő általános egészségi állapot alakulásában. Célkitűzés: A vizsgálat célja a pszichés jóllét és az életmódtényezők termékenységgel való összefüggéseinek elemzése magyar mintán. Módszer: A vizsgálatban 194 nő (115 meddő és 79 termékeny) vett részt. A pszichés jóllétet standardizált, validált, önkitöltős kérdőívekkel, az életmódtényezőket saját összeállítású kérdésekkel mértük. Eredmények: A meddő nők fiatalabbak (33,98±4,89 vs. 36,43±5,81, p<0,005), és pszichés jóllétük szignifikánsan rosszabb, mint a termékenyeké. Magasabb a depressziós tüneteik száma (BDI 14,00±12,21 vs. 7,79±9,17, p<0,005) és jobban szoronganak (STAI-T 48,53±10,56 vs. 40,25±10,65, p<0,005), mint a termékenyek. Az életmódtényezőket vizsgálva azt találtuk, hogy a meddő nők kevesebb folyadékot fogyasztanak (1,71±0,67 vs. 1,95±0,68, p<0,05) és közülük többen tartanak valamilyen diétát (31,30% vs. 18,42%, p<0,05), mint a termékenyek. A mintában a nagyobb mennyiségű folyadékfogyasztás a testtömegindextől és az életkortól függetlenül is előre jelezte annak valószínűségét, hogy egy nő a termékeny csoportba tartozzon (OR = 1,65, CI = 2,58–1,06). Következtetések: Az eredmények egybecsengenek a nemzetközi kutatási eredményekkel, miszerint a reprodukciós problémával szembesülők rosszabb pszichés állapotban vannak termékeny társaikhoz képest. A szerzők az eredményeik utánkövetését, valamint a folyadékfogyasztás termékenységgel való összefüggésének további elemzését feltétlenül indokoltnak tartják Orv. Hetil., 2015, 156(12), 483–492.

Open access

Abstract  

The aim of this work was to investigate the influence of different levels of microwave irradiation on the structure and particle size characteristics of α-lactose monohydrate. The structural study of the samples was carried out by XRD, the presence of lactose polymorphs in the test samples was determined by DSC and the particle size distribution was measured by laser diffraction. The samples subjected to microwave irradiation retained their original X-ray patterns. No significant differences in thermal transition characteristics and particle size were observed. Hence, neither the occurrence of crystalline-amorphous transition resulted by microwave irradiation nor the presence of lactose polymorphs in the test samples can be assumed. The unmodified properties can be attributed to the fact that the water of crystallization is very difficult to remove from the crystal structure and is not free to move during microwave treatment, which results in stability to microwaves. Our results allow the conclusion that microwave processing of α-lactose monohydrate has no influence on further pharmaceutical technological properties, which are related to the structure and the particle size distribution of this substance.

Restricted access

A tanulmány az életesemények, a stressz és a megküzdés nemi különbségeit elemzi hazai populáción. A mintát a Hungarostudy 2002 (HS2002, N=12 668) és a Hungarostudy 2006 (HS2006, N=5020) epidemiológiai vizsgálatok szolgáltatták. Az első elemzés a negatív életesemények gyakorisági eloszlásának és szubjektív értékelésének nemi különbségeivel foglalkozik. Ezt követően arra kerestünk választ, hogy a stresszt okozó életesemények és a krónikus betegségek kapcsolatát mennyiben befolyásolja a vizsgálati személy neme. A harmadik vizsgálatban végül a megküzdés nemi különbségeit elemeztük. Eredményeink szerint bár a nők összességében nem találkoznak több negatív életeseménnyel, fokozottabb stresszválaszokat adnak, valamint szubjektíve nehezebben élik meg ezeket. Ez a sérülékenység érhető tetten abban a jelenségben is, hogy stressz hatására a nőknél jobban megnő számos krónikus betegség kockázata (pszichiátriai betegségek, OR = 3,1; daganatos betegségek, OR = 2,1). A megküzdés nemi különbségeit vizsgálva azt találtuk, hogy a nők az érzelemfókuszú megküzdésen belül más módokat preferálnak, megdőlni látszik azonban az a sztereotip kép, hogy a férfiak inkább élnének a racionális, problémafókuszú copinggal.

Restricted access

Célkitűzés: A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Kockázat Vizsgálatának célja elsősorban a nyitott szívműtéten átesett betegek pszichoszociális kockázati tényezőinek vizsgálata és követése. Módszer: 137, nyitott szívműtéten átesett betegnél (87 férfi és 50 nő) a 17 tételes Házastársi Stressz Skála magyar változata a műtét után két évvel került felvételre, majd a kérdőív Varimax rotációval történő faktoranalízisét követően teszteltük a kérdőív rövidített változatát is. Eredmények: A 17 tételes Házastársi Stressz Skála (Cronbach-alfa 0,77) a faktoranalízis során öt különálló dimenziót eredményezett: a szeretet-bizalom, a problémák, a szexuális kapcsolat, a szívbetegség hatása a szexualitásra, valamint a személyes identitás faktorokat. A tételek az egyes dimenziókban jól elkülönültek, mindössze két tételt találtunk, melyek nem egyértelműen tartoztak egy faktorhoz, ezeket a rövidítés során kihagytuk. A kiválasztott Rövidített Házastársi Stressz Skála öt tételének (három kérdés az első faktorból, egy a másodikból, egy az ötödikből) skálaösszege korrelált a 17 tétel skálaösszegével (r = 0,902, p<0,001), belső konzisztenciája megfelelő (Cronbach-alfa 0,69). Konklúzió: A Rövidített Házastársi Stressz Skála pszichometriai jellemzői megfele­lőek.

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Eszter Csizmazia, Mária Budai-Szűcs, István Erős, Zsolt Makai, Piroska Szabó-Révész, Gábor Varju, and Erzsébet Csányi

Abstract  

Our aim was to develop potential dermal drug delivery systems (DDSs) with a good and lasting moisturizing effect. Lyotropic liquid crystals (LLCs), gel-emulsions and hydrogels were investigated by means of thermogravimetry, which can give information about the structure of these preparations, and we could study the water binding mechanisms indirectly in them. We found that the preparations with a complex structure and strong water bonds hydrate the skin well and lastingly by in vivo tests. Since the thermoanalytical results correlate with the in vivo test results, this method could be suited for predicting the moisturizing effect of the vehicles and provide the possibility to select the potential semisolid DDSs for in vivo tests cost and time effectively.

Restricted access

Abstract  

The purpose of this investigation was to further elucidate calorimetric properties of cartilage samples from femoral head necrosis and osteoarthritis from live surgeries. The natural course of this disease is one of steady progression with eventual collapse of the femoral head, followed by secondary osteoarthritis in the hip joint. All samples showed a clear denaturation peak on the calorimetric curve. Cartilage obtained from necrotic femoral head required the lowest amount of energy for decomposition. The use differential scanning calorimetry as part of thermal analysis was a reliable method for differentiating.

Restricted access

Abstract  

The purpose of this study was to further characterize the altered metabolism spondylolisthesis that promotes disease progression. Degenerative human cartilage (intervertebral disc, facet joint and vertebral end-plate) was obtained during 15 posterior lumbar spine interbody fusion procedures performed at the University of Szeged. The thermal properties of samples were determined by differential scanning calorimetry (Mettler-Toledo DSC 821e). Greatest change in the enthalpy was observed in the intervertebral disc samples: −1600.78 J g−1. Denaturation caused by heating in the normal human hyaline cartilage needed −1493.31 J g−1 energy. Characterization of the altered metabolism that promotes disease progression should lead to future treatment options.

Restricted access