Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for

  • Author or Editor: Wolf Mária x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A térinformatika, a helyhez kötött információk tudománya világszerte rövid múltra tekinthet viszsza. A régészetben történő alkalmazására jelenleg hazánkban több kísérlet is folyik. Jelen tanulmány egy konkrét ásatás eredményeinek térinformatikai módszerekkel, és az ehhez szorosan kapcsolódó adatnyerési eljárással, a távérzékeléssel történő feldolgozásra tesz kísérletet.

Restricted access

The paper concerns a biunique correspondence between some positively homogeneous functions on ℝn and some star-shaped sets with nonempty interior, symmetric with respect to the origin (Theorems 3.5 and 4.3).

Restricted access

A tatárjárás és a Sajó menti csata eseményeit eddig jórészt az írott források alapján rekonstruálták. A közelmúlt ásatásai lehetővé tették az időszak vizsgálatát a régészeti források tükrében. A tanulmány számba veszi és értékeli az ország pusztulására, a településszerkezet átalakulására, a várépítészetre, a kunok és jászok hagyatékára vonatkozó legújabb adatokat. Az ásatási eredmények a Sajó menti csata helyszínének lokalizálásához és a tatárjárás hazai forrásainak kritikai értelmezéséhez is segítséget nyújthatnak.

Restricted access

Véráramfertőzések epidemiológiája malignus lymphomában és myeloma multiplexben: az Országos Onkológiai Intézet Hematológia Osztályán ápolt betegek adatainak elemzése

Epidemiology of bloodstream infections in malignant lymphoma and multiple myeloma: analysis of data from patients treated at the Department of Hematology, National Institute of Oncology

Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Szandra Boldizsár, Mária Gergye, Krisztina Wolf, Tamás Schneider, and János Sinkó

Absztrakt:

Az Országos Onkológiai Intézet Hematológia Osztályán a 2017. évben hemokultúrákból kitenyészett baktériumok spektrumát, kóroki szerepét, rezisztenciatulajdonságait vizsgáltuk. Összefüggést kerestünk olyan kockázati tényezőkkel, mint az intravascularis kanülviselés, illetve az abszolút neutrophilszám. Értékeltük az egyes baktériumok okozta infekciók letalitását. A kapott eredményeket összevetettük a 2012. év epidemiológiai adataival. 2017-ben összesen 372 palack hemokultúrát vettünk, ezek közül 66 palackból (18%) tenyészett ki baktérium. A kontaminált hemokultúrák kihagyása után, ezek alapján 30 betegben 30 véráram-infekciós epizódot dokumentáltunk. A lymphoma miatt kezelés alatt álló betegcsoportban a Gram-pozitív és Gram-negatív izolátumok aránya egyenlő, míg 2012-ben a Gram-pozitív izolátumok domináltak. A kanült viselők esetében a Gram-pozitív bacteriaemiák kockázata továbbra is nagyobb, ugyanakkor a neutropeniásokban megnőtt a Gram-negatív fertőzések kockázata. Az 5 évvel korábbihoz képest gyakrabban fordulnak elő multirezisztens baktériumok által okozott infekciók. A Gram-pozitív véráramfertőzések 30 napos halálozása 11%, a Gram-negatív bacteriaemiaké 22% volt.

Restricted access
Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Mária Mátyus, István Horváth, János Fehér, Róbert Farkas, Veronika Wolf, Rita Galántai, Andrea Kis, and András Gachályi

Munkánk célja a Guardien Angel (GA, azaz Őrangyal) pezsgőpor véralkoholszintet befolyásoló hatásának vizsgálata volt egészséges önkénteseken. Az összeállított protokoll szerint két méréssorozatot készítettünk, amelynek során (modellezve egy családi vagy társadalmi összejövetel étkezési, ivási szokásait) 70 g tiszta szesznek megfelelő alkoholmennyiséget kellett a vizsgált személyeknek elfogyasztani egy bőséges étkezéssel párosítva. A vizsgálatban részt vevők először nem kaptak GA pezsgőport az étel-ital mellé, míg a második sorozatban közvetlenül a vizsgálat megkezdése előtt és étkezés közben 1-1 tasak, vízben oldott granulátumot ittak meg. Az önkontrollos kísérleti körülmények között végzett vizsgálat során az önkéntesektől óránként, összesen ötször vettünk vért véralkohol-meghatározás céljából. A méréseket gőztérből vett mintavételezéssel, szilárd fázisú mikroextrakciós (SPME) módszerrel, GC-MS eljárással végeztük el. A sorozatmérések eredményei alapján megállapítható, hogy a véralkoholszint a két tasak granulátum elfogyasztása után jóval alacsonyabb volt a pezsgőpor nélküli alkoholfogyasztáshoz képest. A GA pezsgőpor hatására a vizsgálat második órájától kezdve mindenkinek jelentősen csökkent a véralkoholszintje. Ez az eredmény arra utal, hogy a GA pezsgőpor véralkoholszintet csökkentő képességét az egészséges személyek egyéni metabolizmusa csak kismértékben befolyásolta. Az eddigi eredményeink alapján érdemes további vizsgálatokat végezni annak eldöntésére, hogy a GA pezsgőpor hatásmechanizmusában az alkohol felszívódásának vagy/és az alkohol metabolizmusának befolyásolása játszik-e szerepet.

Open access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Laura Plazas Tovar, Maria Regina Wolf Maciel, Antonio S. Araujo, Rubens Maciel Filho, César B. Batistella, and Lílian C. Medina

Abstract

This work proposed a technique to estimate the kinetic parameters of cracking reaction. High-boiling-point petroleum fractions (>623.15 K) were analyzed. The experiments were performed using a thermal analysis system with a differential scanning calorimetry module at different linear heating rates (15, 20, 25, and 30 K min−1) in the temperature range from 303.15 to 823.15 K. The Arrhenius, Kissinger, and Flynn–Ozawa–Wall methods were used to determine the kinetic parameters. The compensation effect and the dependence on the activation energy of the conversion degree were evaluated. The catalyst used was a typical FCC regenerated catalyst containing 48.3 mass% of alumina, and particle size of 67 μm. The effect of catalyst loading was studied using 3, 5, and 10 mass%. Analysis of the DSC curves showed a major transitional stage between 693.15 and 723.15 K, identified as an endothermic region of high temperature oxidation (HTO). Empirical kinetic models were produced and data were obtained from the kinetic analysis of the HTO region. Under non-isothermal heating conditions higher activation energies were found as the API gravity of the high-boiling-point petroleum fraction decreased. On the other hand, the results showed consistent effects for the dependence of the activation energy on the extent of cracking conversion under non-isothermal conditions, showing a decrease with the extent of conversion. The catalytic loading effect is remarkable, and provides an alternative route for the cracking with lower activation energy with increasing catalyst weight. The kinetic parameters formulated will be used in the mathematical modeling of the reactive molecular distillation process for upgrading high-boiling-point petroleum fractions.

Restricted access