Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Zoltán Nényei x
  • All content x
Clear All Modify Search
Orvosi Hetilap
Authors: János Tomcsányi, Zoltán Nényei, and Emil Toldy-Schedel

Összefoglaló. Egy 78 éves férfi széles-QRS-tachycardiás esetét mutatjuk be. A betegnél a pitvar-kamrai disszociáció igazolta a ritmuszavar kamrai eredetét, amelyet a Valsalva-manőverrel több alkalommal is átmenetileg meg lehetett szüntetni. A szerzők ismertetik a manőver lehetséges patomechanizmusait, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy a vagusmanőverre megszűnő reguláris tachycardia nem jelent feltétlenül supraventricularis eredetet. Orv Hetil. 2021; 162(12): 468–470.

Summary. A 78-year-old man is presented with wide QRS tachycardia (WQRST). The ventricular origin of WQRST was confirmed by atrioventricular dissociation. The Valsalva maneuver terminated the tachycardia repeatedly. The authors discuss the possible mechanisms of Valsalva maneuver in the arrhythmia termination. This case highlights that Valsalva maneuver or carotid massage terminated tachycardia are not necessarily supraventricular tachycardia. Orv Hetil. 2021; 162(12): 468–470.

Restricted access

Absztrakt:

A szerzők egy 52 éves nőbeteg esetét mutatják be, akinél a sorozatos syncopék hátterében generalizált tónusos-clonusos epilepsziás rohamok álltak, amit implantábilis loop recorder (ILR-) vizsgálat mozgási műtermékei alapján diagnosztizáltak. A beteg a beállított antiepileptikum hatására 9 hónapja panaszmentes. Orv Hetil. 2019; 160(29): 1143–1145.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: János Tomcsányi, Zoltán Nényei, Balázs Sármán, Hrisula Arabadzisz, András Zsoldos, and Tamás Frész

A szerzők az akut anterior myocardialis infarctus egy új EKG-formáját ismertetik. Amíg proximalis LAD-occlusio esetén általában kiterjedt mellsőfali ST-eleváció látható, ezen új formában a hiperakut pozitív T-hullámokat J-pont-süllyedés és aszcendáló ST-depresszió vagy digoxinhatáshoz hasonló sajka-ST-depresszió kíséri. Ezért könnyen elnézhető, ami nagy szívizomvesztéssel járó infarctust vagy akár a beteg halálát is okozhatja. Ezért ezen esetekben a beteget – függetlenül attól, hogy nincs ST-elevációja – mielőbb reperfúziós terépiában kell részesíteni.

Restricted access

Bevezetés: A spontán események monitorozásának kiterjesztése loop recorder beültetésével megnövelheti a definitív diagnózisok arányát a syncope kivizsgálása során. Célkitűzés: A szerzők retrospektív obszervációs vizsgálatban kívánták meghatározni az implantálható loop recorder diagnosztikus teljesítményét a syncope kivizsgálásában a mindennapi klinikai gyakorlat körülményei között. Módszer: A szerzők kardiológiai osztályán 2005 és 2014 közötti időszakban ismeretlen eredetű ismételt syncope miatt loop recorder beültetésen átesett összes beteg elektronikus adatbázisban tárolt adatait elemezték. Eredmények: A vizsgált időszakban 52 loop recorder beültetés történt. A monitorozás átlagosan 167 (±136) napja alatt 36 (69,2%) diagnosztikus esemény történt. Az események kétharmadában, azaz az összes vizsgálat 46,2%-ában a monitorozás arrhythmiás mechanizmust igazolt, amely ezen esetekben definitív terápiát tett lehetővé. Ebben a válogatott betegcsoportban az életkor, az ismert kockázatprediktorok és a syncopét kísérő trauma nem mutattak összefüggést az eszméletvesztés mechanizmusával. Következtetések: A loop recorder használatával a mindennapi gyakorlatban elért magas diagnózisarány összhangban van a klinikai vizsgálatok eredményeivel, ami alátámasztja a módszer korai alkalmazását a syncope kivizsgálási menetében. Orv. Hetil., 2015, 156(15), 609–613.

Restricted access