Search Results

You are looking at 1 - 10 of 121 items for

  • Author or Editor: Zoltán Szabó x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A 7-year-old castrated male rabbit was presented with a red oedematous mass at the prepuce. The tissue was identified as the urinary bladder, and the condition was diagnosed as complete transurethral urinary bladder eversion. Exploratory laparotomy was performed, the prolapse was successfully reduced and the bladder was secured to the body wall with cystopexy. The surgery was successful and the bladder remained in place without complications until the time of this report (three years after surgery). Transurethral bladder prolapse is a very rare condition previously reported only in women, mares, cows, bitches, queens, and rabbit does. The case herein is the first reported case of transurethral bladder prolapse in a male of any species.

Restricted access
Restricted access

Cotyledon explants of tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) cv. Kecskeméti 262 were excised from 9-day-old in vitro seedlings. The transformation method of Arrillaga et al. (1998) was tested and found to be effective for the introduction of foreign genes into this variety. Using an Agrobacterium strain carrying the plasmid 35S GUS INT, ten independent transgenic lines retaining all the phenotypic markers of cv. Kecskeméti 262 were isolated on regeneration medium containing kanamycin and were tested further for ß -glucuronidase activity. The results show that the method of Arrillaga et al. (1998) is suitable for the introduction of agronomically important genes into the cultivar Kecskeméti 262.

Restricted access

Az endometriumcarcinoma a leggyakoribb nőgyógyászati daganat. A sebészi kezelés hagyományosan laparotomia útján történik, de korai stádiumú betegség esetén a laparoszkópos módszerek is egyre szélesebb körben elfogadottá válnak. A tanulmányokban a túlélésre és kiújulásra vonatkozó adatok laparoszkópia és laparotomia esetében megegyeznek, míg az előbbi esetében lényegesen alacsonyabb műtéti morbiditásról és rövidebb lábadozási időről számoltak be. Magas szintű jártasság birtokában, az említett előnyök miatt, a laparoszkópia megfelelő kezelési alternatíva korai méhtestrák esetében. Összefoglaló közleményünkben a laparoszkópia korai stádiumú méhtestrák kezelésében betöltött szerepével foglalkozunk. Orv. Hetil., 2010, 42, 1748–1752.

Open access

Dr. Furka István (1935–2021)

István Furka dr. (1935–2021)

Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Szabó and László Mátyus
Restricted access

Köszöntjük a 70 éves Péterffy Árpád professzort

Congratulation to the 70 years old Professor Árpád Péterffy

Magyar Sebészet
Author: Dr. Zoltán Szabó
Restricted access

Péterffy Árpád hetvenéves

Árpád Péterffy seventy

Magyar Sebészet
Author: Dr. Zoltán Cs. Szabó
Restricted access

This paper sheds light on the attitudes of political parties towards the jurisprudential elite, higher educational and academic reforms during the establishment of democracy, and reveals how the legal community reacted to the political changes combined with the challenges concerning academic reform and restructuring of the Hungarian Academy of Sciences. This topic is of interest because the jurisprudential elite, like other scientific elites, was affected by the change of regime and the restructuring of the scientific community and whether there was a difference between the effect on the jurisprudential elite and other elites. This research uncovers the role played by the jurisprudential elite, a highly prestigious group retaining the oldest traditions in Hungarian scientific history, in scientific polemics following the 2nd World War and in the reform of academic institutions.

Full access

Absztrakt

A hipnotikus fogékonyság és a figyelmi beállítódások rugalmas kontrollálásának lehetséges összefüggését tanulmányoztuk éber állapotban. A hipnotikus fogékonyság alapján kialakított (alacsony, közepes, magas fogékonyságú) csoportok feladatváltási teljesítményét vizsgáltuk a feladatváltási paradigma egy újszerű változatával. A személyek hipnotikus fogékonyságát előzetesen, a Waterloo-Stanford Hipnábilitási Csoportskála C változatával mértük. A kísérletben a személyeknek két kognitív kategorizációs feladatot kellett felváltva teljesíteni reakcióidő helyzetben. Az ingersorozat meghatározott pontjain jelzések határozták meg a releváns kategóriákat (irányított váltás és irányított ismétlés). A sorozat két kiemelt pontján a személyek maguk döntöttek arról, hogy változtatnak-e a feladaton (önkéntes váltás) vagy sem (önkéntes ismétlés). Markáns különbséget találtunk a váltási és az ismétlési reakciók latenciájában (váltási veszteség) irányított helyzetekben. A váltási veszteség jelentősen kisebb volt önkéntes helyzetben, mely azt jelezheti, hogy ha a figyelmi feldolgozás céljainak önálló meghatározására lehetőség van, a figyelmi teljesítmény javul. A három vizsgálati csoport teljesítménye lényegében egybevágónak bizonyult irányított és önkéntes figyelmi helyzetben is. Ugyanakkor az önkéntes váltások gyakorisága jelentősen eltért a két lehetséges váltási hely között, mindhárom csoportban. A váltási veszteség a preferált váltási ponton kisebb volt, ugyanakkor a preferált és nem preferált váltási helyzetekben mutatott váltási teljesítmény eltérése csak a magasan fogékony személyeknél közelítette a szignifikáns mértéket (p = 0,065). Ez az eredmény további megerősítéseket követően azt jelezheti, hogy a figyelmi beállítódások stratégiai kontrollálásának lehetősége magasan fogékony személyeknél jobb, hatékonyabb figyelmi teljesítményt tesz lehetővé. Megfigyeléseink arra utalnak, hogy a hipnotikus fogékonyság egyéni különbségei kapcsolatban állhatnak a figyelmi kontroll hatékonyságának éber helyzetben/hipnotikus kontextuson kívül is megfigyelhető eltéréseivel.

Restricted access

There is a constant disequilibrium between the supply and paying demand on the world market of agricultural products. Under these conditions the export prices are decreasing. Utilisation of region-of-origin effect can be an important tool for the increasing of value-added content of products. The article analyses the supply and demand side of regional products. It has been proven, that -as a consequence of multicultural character of Hungarian society - there is a wide range of regionally produced, traditional products. Parallel with income differentiation, there is an increasing tendency of willingness to pay among Hungarian consumers for differentiated products. Results of conjoint analysis highlight the fact, that the importance of region of origin and producer's goodwill much more important in formation of utility function of consumers, than it would be estimated by survey-type consumer research.

Restricted access