Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Ádám Bartók x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Absztrakt

Egy fiatal (34 éves) nőbeteg esetét szeretnénk bemutatni, akit hospitalizációja előtt egy héttel fokozatosan tűrhetetlenné váló, görcsös hasi fájdalom miatt vettünk fel osztályunkra. Az elvégzett vizsgálatok – ebben az életkorban műtéti előzmény nélkül szokatlan módon – mechanicus ileust igazoltak. Az urgens műtét során hasfalba törő, stenotizáló, descendens–sigma határon lévő tumort találtunk, kismedencei carcinosissal. Az extrém colontágulat és serosarepedések miatt subtotalis colectomiát végeztünk, ileosigmoidealis anastomosis képzésével. Az operáció során kismedencei peritonectomia is történt. A resecatum kórszövettani vizsgálata a várt, descendens–sigma határ adenocarcinomáján kívül egy másik, eltérő hisztológiai szerkezetű malignus tumor (jól differenciált neuroendokrin carcinoma [NEC]) egyidejű jelenlétét is igazolta, amelyet intraoperatívan látni, tapintani nem lehetett. A peritonealis áttétképződésért azonban ez a tumor volt felelős.

Restricted access

A bélelőkészítés lehetőségei és hazai gyakorlata a tervezett colorectalis műtétek előtt

The options of bowel preparation before elective colorectal surgery and the current domestic practice

Magyar Sebészet
Authors:
László Venczel
,
Ádám Bartók
, and
László Sikorszki

Bevezetés

A tervezett colorectalis műtétek előtti bélelőkészítés évtizedek óta vitatott téma a sebészeti gyakorlatban. Az utóbbi másfél évtizedben a bélelőkészítés szükségességéről, illetve annak kivitelezéséről számos rangos közlemény jelent meg. Munkacsoportunk célja volt egy országos felmérést végezni a jelenlegi, hazai gyakorlatról, illetve rövid áttekintést nyújtani a legfontosabb, releváns irodalmi adatokról, nemzetközi ajánlásokról.

Anyag és módszerek

A szerzők online kitölthető, anonim kérdőív kitöltésére kértek fel 50 hazai, colorectalis műtéteket végző sebészeti osztályt. A 40 munkacsoport által kitöltött kérdőív adatait a jobb colonfél, bal colonfél, illetve a rectum tumorai esetére külön-külön dolgozták fel.

Eredmények

Az eredmények alapján a bélelőkészítés módjában országosan rendkívül nagy szórás mutatkozik: a jobb colonfél esetén 7-féle, a bal colonfél esetén 3-féle, a rectum műtétei esetén szintén 3-féle kombinációban alkalmaznak valamilyen előkészítést.

Következtetések

A hazai gyakorlatban alkalmazott bélelőkészítési módok nagyfokú heterogenitást mutatnak, melyek vélhetően főként egyéni tapasztalatokon alapulnak. A legtöbb centrum esetén a gyakorlat eltér a jelenlegi nemzetközi ajánlásoktól. Megfontolandó lenne a témában egy hazai konszenzusdokumentum kidolgozása.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Banai
,
Ádám Bartók
, and
Ricardo Zoltán Renteria-Delgádó

Bevezetés: A vastagbélrák Magyarországon a második leggyakoribb daganatos halálozási ok. Célkitűzés: A szerzők néhány tragikus sorsú fiatal beteg történetét ismerve az általuk operált betegek körében az 50 éven aluliak arányának, illetve további sorsának elemzését tűzték ki célul. Módszer: 2006. január 1. és 2012. június 15. között összesen 667 beteget operáltak colorectalis carcinoma miatt. Közülük 44 beteg (6,6%) volt 50 éven aluli. A műtétek 22,2%-át sürgősséggel végezték, míg 78,8%-a tervezett volt. Elemezték a műtétre került betegek műtéti megoldásait, a daganatok TNM-stádiumát, differenciáltsági fokát, a daganatok lokalizációját, az esetleges kedvezőtlen prognózisú szövettani típusokat. Az 50 éven aluli betegek kockázati tényezőinek felmérésére kérdőíveket küldtek ki. Eredmények: Mind az 50 év feletti, mind az 50 éven aluli korcsoportban az előrehaladott stádiumú esetek túlsúlyban voltak. A betegek együttműködési készsége csekély volt, mivel a kérdőívek alig több mint fele érkezett vissza. Következtetések: A követés korlátai miatt egyértelműen nem megválaszolható, hogy fiatal életkorban milyen kockázati tényezők játszhatnak szerepet a colorectalis carcinoma kialakulásában. Orv. Hetil., 2013, 154, 1345–1351.

Restricted access