Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Ádám Kis x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány a terminológia terminus elemzésére vállalkozik szövegkorpusz elemzése útján. A terminológia szó előfordulásait értelmezve meghatározási irányokat jelöl ki. Tizenegy olyan kategorizálási lehetőség fogalmazódik meg, amelyek egymástól eltérő definíciós irányok megalapozására alkalmasak. Ezt öt lehetséges meghatározás követi, melyeket ugyancsak a szövegből származó idézetek támasztanak alá. A meghatározások öt kategóriát alkotnak (terminusrendszer, szakkifejezés-halmaz, tudományág, nyelvészeti ág, diszkurzusmód). A szövegek értelmezése azt megmutatja, hogy nem a halmazjelleg a szignifikáns, hanem inkább a terminus fogalomhoz való kötődés. Ennek megfelelően a szerző a terminológia fogalmát pragmatikailag közelíti meg, olyan nyelvhasználati módnak nevezi, melynek szignifikáns eleme a terminusok használata. A tanulmány ezzel a megállapítással ér véget, azonban az okfejtés csak megszakad: a cikk igényli és ígéri a terminus fogalom hasonló elemzését.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Ádám Kocsis
,
Noémi Mezőlaki
,
Dorottya Porkoláb
,
Gábor Mohos
,
Erika Kis
,
János Varga
,
Eszter Baltás
,
Henriette Ócsai
,
Irma Korom
,
Erika Varga
,
István Balázs Németh
,
Lajos Kemény
, and
Judit Oláh

Absztrakt:

Bevezetés: Az őrszemnyirokcsomó-biopszia (SNB) jelentősége az előrehaladott – 4 mm-nél vastagabb – melanomák kezelésében eddig vitatott volt a szakirodalomban. Manapság azonban az adjuváns terápiák alkalmazásának előfeltétele a regionális nyirokcsomók érintettségének szövettani igazolása. Ugyanakkor az SNB szükségességének kritériumai Magyarországon sem egységesek, van, ahol jelenleg a vastag melanomák esetén nem végzik el ezt a beavatkozást. Célkitűzés: Klinikánkon az elmúlt években konzekvensen elvégeztük az őrszemnyirokcsomók vizsgálatát 4 mm-nél vastagabb melanomák esetén is, így érdemesnek tartottuk értékelni, hogy ebben a betegcsoportban milyen arányban fordul elő a tájéki nyirokcsomók klinikailag nem, szövettanilag viszont detektálható áttéte. Módszer: A klinikánkon 2007 és 2011 között melanomával diagnosztizált 1133 beteg közül kiválasztottuk azokat a pácienseket, akiknek 4 mm-nél vastagabb primer tumoruk volt, és retrospektíven értékeltük a betegek demográfiai adatait, primer daganatuk klinikai, valamint szövettani jellegzetességeit az őrszemnyirokcsomó szövettani paramétereinek függvényében. Eredmények: Az 5 éves időszakban 116 olyan, melanomában szenvedő beteget diagnosztizáltunk, akinél vastag melanoma került sebészi kimetszésre. 78 páciensnél történt SNB, mely 50 esetben szövettanilag pozitívnak bizonyult. A betegek átlagos életkora közel 58 év volt. Következtetés: Klinikánkon évente tíz olyan, vastag melanomás beteget kezelünk, akinél az őrszemnyirokcsomó szövettani pozitivitása alapján igazoltuk a betegség metastaticus stádiumát. Eredményeink és a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján akár 100 körülire becsülhető azoknak a pácienseknek a száma Magyarországon, akiknél ezzel a patológiai stádiumot meghatározó módszerrel az adjuváns kezelés szükségessége megállapítható. A betegcsoport fiatal életkorát figyelembe véve, hatékony target/immunterápia adjuváns alkalmazásával eredményesebben csökkenthető lehet az elvesztett életévek száma, mint a belszervi metastaticus stádiumban megkezdett kezelésekkel. Orv Hetil. 2020; 161(39): 1675–1680.

Open access
Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica
Authors:
A. Ádám
,
P. Bencze
,
J. Bór
,
B. Heilig
,
Á. Kis
,
A. Koppán
,
K. Kovács
,
I. Lemperger
,
F. Märcz
,
D. Martini
,
A. Novák
,
G. Sátori
,
S. Szalai
,
L. Szarka
,
J. Verő
,
V. Wesztergom
, and
B. Zieger

The paper describes research in geomagnetism and aeronomy carried out in the framework of a project organized by the Geodetic and Geophysical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences. It includes the development of the instrumentation of the Nagycenk Geophysical Observatory (geomagnetic measuring systems, ionosonde), moreover other instrumental and methodological developments, too. Observatory data are available in a database. Based on results of the Nagycenk and Tihany observatories and on data of permanent and temporal networks, long-term trends of different electromagnetic parameters were investigated. Thus geomagnetic activity was found secularly increasing, a decrease of the atmospheric electric potential gradient and a 11-year modulation of the winter/December attenuation of the geomagnetic pulsation activity were confirmed. Several possibilities (pulsations, whistlers, modelling) were used to improve knowledge about structure and parameters of the magnetosphere. Electromagnetic precursors of earthquakes were looked for. A significant increase of understanding was obtained in connection with Schumann resonances and electromagnetic transients caused by lightning. It was shown that see-coasts influence characteristically changes in ionospheric trends ( h m F2). When looking for the effect of the global climate changes in the subsurface electric resistivity, an example was discovered for the decrease of the resistivity due to infiltrating water from precipitation. Electromagnetic exploration of tectonically conditioned weak zones was continued, too.

Restricted access