Search Results

You are looking at 1 - 10 of 22 items for

  • Author or Editor: Ádám Szabó x
Clear All Modify Search

L. F. Marsigli a daciai metropolis, colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa térképét is elkészítette. A térképen három alaprajzot ábrázolt, ebből a városfal és az amfiteátrum régészetileg részben vagy egészen feltártak, míg a harmadik alaprajz azonosítatlan maradt. A térkép léptékét egy lépegető férfi passusaiban adta meg, vagyis római módra kettőslépéssel, de nem az 1,478 m-es római passusszal mérte fel a területet. Összehasonlítva Marsigli rajzait a ma is mérhető objektumok méreteivel és a köztük lévő távolsággal, megállapítható, hogy saját passust alkalmazott, amely kb. 200 cm hosszú volt, azaz egy kb. 180-190 cm közötti magasságú férfi kettőslépte. Ezzel a léptékkel Marsigli passusadatai megfelelnek a ma hitelesen mérhető hosszúságoknak: a városfal hosszának és szélességének, az amfiteátrum hosszának és szélességének, illetve a városfal és az amfiteátrum közötti távolságnak. Az igazolt marsiglii passusokkal, a városfalhoz és az amphiteátrumhoz viszonyítva bemérhető a harmadik alaprajz elhelyezkedése is az újabb kori térképeken, illetve az építmény méretei is megállapíthatóak. A harmadik alaprajz épülete a várostól északra elhelyezkedő, részben feltárt Area sacra területére esik, éppen oda, ahol korábban két felirat alapján a daciai tartományi császárkultusz központját, az Ara Augustit és a provinciális forumot feltételezték. Marsigli rajza szerint az építménynek kettős alapfala volt. Az összesen kb. 66×66 méteres, nagyméretű alapterület, a forma és a párhuzamosan futó, egy belső szélesebb és egy külső keskenyebb alapfalazás porticussal körülvett forumra utal. 1991-ben ásatás során két helyen valószínűleg a provinciális forum külső falát metszették. A fal vonala, illetve vastagsága megerősíti Marsigli alaprajzának helyességét, illetve igazolja az általa megadott falvastagságokat is. Az eddigi feltételezéseket megerősítő Marsigli-féle térkép adatai alapján kirajzolódó forum az európai tartományok ismert provinciális forumainak alaprajzaival mutat hasonlóságokat. A forum északi oldalán található, összesen kb. 22×22 méteres beugróban állhatott az Ara Augusti, amelynek időrendjét a tartományi főpapok hivatali címében való szereplése pontosítja.

Restricted access

Domborműves Ólomtábla Pannoniából

A „Dunai Lovasistenek” vagy Dominus és Domina újabb kultuszemléke

Author: Ádám Szabó

Ismeretlen magyarországi, pannoniai lelőhelyről származó római kori ólomtábla került a Magyar Nemzeti Múzeumba. A tábla az általában „Dunai Lovasistenek” névvel azonosított, egy új lelet alapján azonban Dominus és Domina alakjához köthető vallás hagyatékába tartozik. A tábla forma és ábrák szintjén öt pontos párhuzamával hasonlítható össze. Készítési helye Pannonia Inferior déli részén lehetett. Az új tábla által megállapítható, hogy egyazon öntőformában valószínűleg több táblát öntöttek ki egyszerre, majd darabolták táblánként a kihűlt lemezt. A tábla valószínűleg az adott szentély kultuszképét, illetve kultuszszobrát vagy szobrait és környezetüket ábrázolja. Keltezése a II. századra t__

Restricted access

The purpose of this paper is to uncover similarities and differences between the works of the famous 3rd-century Carthaginian bishop written in adverse of his lapsed and heretic “colleagues”. The former ones are primarily the object of Letters 65 and 67, while the latter ones appear in the De Ecclesiae Unitate and in Letters 69–75. Their comparative analysis is motivated by the fact that in both cases the author’s purpose is to prove that these ecclesiastic leaders had become inconvenient to their office and thus to carry out their job substantially. Causes mentioned by Cyprian are the following: they call wrongfully for the right of performing a sacrifice; their sacraments are invalid because of their sins; they are separated from the Church; their inaptness is proclaimed by both contemporary and former bishops and synods; and finally, they contaminate their followers, so it is necessary to be separated from them. These arguments are formulated concerning both groups, so it can be supposed that in Cyprian’s opinion lapsed and heretic bishops were not sharply different from each other, therefore he may have used the same thoughts about the former group to apply them to the latter one as well.

Restricted access

The article presents and describes a manuscript volume which contains some unknown speeches of the famous antitrinitarian thinker, Ernst Soner. Beside the data of the book and the short description of the speeches, the first one is discussed in detail, which is about libertas philosophandi, and emphasizes the importance of criticism and detachment, prefiguring rational thinking. The work is a new proof for the thesis that the rediscovered ancient scepticism was not the only source of early modern rationalism.

Restricted access

Raetia oder Ratiaria?

Caracalla „... in Dacia resedit"? - zu SHA, Ant. Caracalla V.4

Author: Ádám Szabó

In the year 213 A.D., after defeating the Germans (Alamanns), Caracalla headed for the East by the end of September-beginning of October. According to recent epigraphical evidence, by December of the same year the Emperor was already staying in Nicomedia (17. Dec. 213). The geographical name Raetia mentioned in the itinerary of the Historia Augusta (v. Ant. Caracalla V. 4), deranging the correct order of events could be Ratiaria in the original text. After analysing again the data supplied by the auctors it seems possible that the emperor did not visit Dacia of Traianus during the short time available but only managed issues regarding the province from Ratiaria located in his time at Moesia Superior, but during the period of the formation of the Historia Augusta was in fact inside the territory of Dacia of Aurelianus.

Restricted access

Summary

The external orientation of the Mithraic sanctuaries shows a great variety and heterogeneity. The internal orientation of the sanctuaries suggested by the cult image, however, shows a great homogenity and uniformity. The internal structure is organised on the possible axial line drawn from the entrance to the cult image, and continues beyond that. We can establish that the interior of a mithraeum is oriented along the ‘North-South – East-West’ frame of reference by the cult image.

The representation of the “Cosmos” in the sanctuary portrays only the visible, sensorial world. The known and organised “Cosmos” is the sanctuary itself, the ‘northern part’ of the Mithraic ‘Universe’ with its own inner coordinates.

The ‘Anti-Cosmos’, the Underworld, had been abolished from the ‘Mithraic Universe’, completely unmentioned by literary sources. After the vertical North-South and horizontal East-West orientation we can consider, that the cult image also as a partition, divides the ‘Mithraic Universe’ up into ‘northern’ and ‘southern’ parts. The ‘northern part’, as it is displayed, the ordered part of the ‘Universe’, or the “Cosmos” itself is represented by the shrine. Its opposite, the ‘southern part’, the disordered part of the ‘Universe’, or ‘Anti-Cosmos’ is absent on the cult image.

The Tauroctony prevents the specifically represented Underworld and its principles to manifest, creating the opportunity for the initiates to continue their eternal life in the living and organized part of the ‘Universe’, in the “Cosmos”.

Restricted access
Authors: Domonkos Pap, Ádám Vannay and Attila Szabó J.

Absztrakt:

A vese filtrációs alapegységei a glomerulusok, melyek passzív hemodinamikai feladatukon túl komplex szabályozási mechanizmusokban is részt vesznek. Ezek közül fontosak az immunmediált folyamatok, amelyek a glomerularis homeostasis élettani biztosításán túl lokális szövetkárosító mechanizmusokat is elindíthatnak. Az immunológiai eredetű krónikus glomerularis betegségek gyakori okai a végstádiumú vesebetegség kialakulásának. Az immunrendszer kétélű kardként részt vesz a vese fiziológiás állapotának fenntartásában, de emellett meghatározó szerepe van a glomerularis károsodások kiváltásában. A nem megfelelően szabályozott, túlzott mértékű immunválasz felelős a glomerulonephritisek jelentős részéért, mely folyamat során károsodhat a glomerulusokat alkotó valamennyi strukturális és sejtes elem, beleértve a glomerularis bazálmembránt, a mesangialis és kapilláris-endothelsejteket, a podocytákat, valamint a parietalis epithelsejtréteget. Közleményünkben az egyes glomerularis komponenseknek, valamint a természetes és adaptív immunrendszernek a glomeruluskárosodásban betöltött szerepét foglaljuk össze. Orv Hetil. 2020; 161(24): 993–1001.

Open access