Search Results

You are looking at 1 - 10 of 25 items for

  • Author or Editor: Ádám Török x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A szerző bemutatja a Lisszaboni Program kiindulópontjait, majd elemzi a megvalósítás késlekedésének okait. „Független értékelésében”kitér a döntéshozatal és bürokrácia európai problémáira (az USA-val összehasonlítva), valamint vázlatosan bemutatja a program három fő területén, azaz a K+F és innováció, a belső piaci program és a munkaerőpiac vonatkozásában tett előrehaladást. A Programról készült értékelő jelentések puhaságának fő okaként rámutat, hogy egyfajta kooperatív játék zajlik a bírálók és bíráltak között: olyan kritikát kell adni, amely igaz, de „externáliákra”hivatkozva könnyen visszautasítható. A kilátások elemzése során a cikk kiemelt problémaként mutat rá arra, hogy a Program figyelmen kívül hagyja az amerikai és az EU-beli gazdaság- és társadalomszerveződés nagyban eltérő jellemzőit, és azzal számol, mintha az Unióban is hasonlóan erős politikai és társadalmi támogatás állna a gazdasági teljesítőképesség és általában a nemzetközi pozíciók javítására irányuló törekvések mögött, mint az Egyesült Államokban.

Restricted access

Buses are characteristic for Hungarian interurban traffic. This paper has the key objectives of determining the economically feasible point of reselling the buses. The paper is based on Hungarian data. The paper highlights the importance of operation of public transport vehicles and the optimum solution for minimizing their costs. Hungarian operators try to achieve this goal, although this is not easy due to their limited resources. Because of the present national economic situation in Hungary buses are operated much longer than it would be economically beneficial. Unfortunately the acquisition of newer buses is a slow process. All these problems significantly increase the losses of our interurban public transport companies.

Restricted access

Erwin Schrödinger’s Cat model is a thought experiment from quantum mechanics to visualise “neither dead, nor alive” types of transitional situations. This essay draws certain parallels between this Cat and the Brexit process. A process that has been initiated but, in a strictly legal sense, not yet unleashed. It might be officially launched one day by the UK government, but without any certainty as to whether it would be completed at all. There seems to be no trade policy model, which would be optimal for both sides: keeping the UK within the Single European market for goods and capital, while introducing constraints on the free flow of labour is not a real option. A possible strategy for both parties may be procrastination: declaring that Brexit is underway, but maintaining the pre-2016 conditions of economic co-operation and integration, prolonging the current Cat-like situation.

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
Ádám Török
and
Anita Veres
Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
Ádám Török
and
Péter Mihályi
Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
Abby Hogan
and
Ádám Török
Restricted access
Restricted access

The post-2008 crisis seems to have come to an end in most countries, but its long-term impacts are increasingly felt by most players of the world economy. Certain economic problems were aggravated, others created by the crisis that seems to have generated significant structural and behavioral changes in most national economies and their international relations. These lasting changes are listed, and new directions for research suggested in the present paper, using an approach combining the human, the financial and the growth dimensions.

Restricted access