Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for

  • Author or Editor: Ágnes Darab x
  • All content x
Clear All Modify Search

The life-work of Augustus and its memory is usually illustrated by the Res gestae as well as the historical pieces of Tacitus, Suetonius and Cassius Dio. This cultural memory omits the Augustus-portrait of the chapters 147–150 of Book 7 of the Naturalis Historia, which summarize the life or more exactly the misfortunes of the life of Rome’s first emperor. This anti-Res gestae divi Augusti is unique not only in ancient literature but in the context of the Naturalis Historia as well. Critics have advocated different explanations. This paper is devoted to an analysis of these chapters in the context of the textual unit that organically contains them, and which culminates in them.

Restricted access

A király ruhája

Menelaos Euripidés Helenéjében

Antik Tanulmányok
Author: Darab Ágnes
Restricted access

A tanulmány a római kánonképződés folyamatának bemutatására tesz kísérletet három szöveghely alapján. A kérdés vizsgálatának megkerülhetetlen kiindulópontja Cicero Brutusa, amely az első próbálkozás a római irodalmi teljesítmény összegzésére és a görögökéhez viszonyított értékelésére. Ennek az előzménynek a kontextusában vizsgálom az id. Plinius Naturalis Historiajának (7, 107–117) és Quintilianus Institutiojának (10, 1, 46–131; 12, 10, 1–9) a görög és a római irodalom történetét áttekintő fejezeteit: az alkalmazott módszereket (irodalmi komparatisztika, vizuális analógia), a narratív egységek struktúráját szervező szempontokat (kronológia, korszakolás: görög és római, régi és új, műfajok szerinti csoportosítás), és igen fontos szempontként a szövegek terminológiáját. Mindezek eredményeként kibontakozik a római kánon alakulástörténete, mely a köztársaság korának utolsó századában vette kezdetét és a Flavius-korban teljesedett ki, s amely a világot birtokba vevő Imperium Romanum kulturális identitásának egyik irodalmi formájaként értelmezhető.

Restricted access

A korinthosi bronz az ókor legértékesebb ötvözete volt. Hírének fenntartásában meghatározó szerepet játszott a keletkezését elbeszélő anekdota. A tanulmány számba veszi e történet valamennyi előadását. Másrészt párhuzamba állítja a Naturalis Historiában található egyéb történetekkel, amelyek szintén különleges anyagok keletkezésérôl szólnak.Ennek eredményeként kísérletet tesz a történet formálódásának rekonstruálására, műfajának meghatározására anekdotaként, valamint Plinius anekdotikus elbeszélésmódjának jellemzésére.

Restricted access

Res ardua vetustis novitatem dare

A leo generosus és idősebb Plinius zoológiája

Antik Tanulmányok
Author: Ágnes Darab

A tanulmány egyetlen szöveg elemzéséből indul ki: idősebb Plinius Naturalis historiájának leírásából az oroszlánról (8, 41–58). Az elemzés ezt a 17 fejezetnyi narratív egységet elhelyezi az enciklopédia zoológiai tárgyú könyveinek, majd a 8. könyvnek a struktúrájában, megállapítja és értelmezi a leírás narratív sajátosságait. Mindezt tágabb összefüggésbe helyezve összeveti a téma legfontosabb előzményével, Aristotelés leírásaival az oroszlánról, illetve kitekint a legfontosabb recepciójára, Ailianos oroszlán-narratíváira. Az irodalmi kontextus mellett fontos szempont a filozófiai háttér: az ember és a természet többi élőlényének viszonyáról kialakított, alapvetően a sztoikus filozófiában gyökerező, a racionalitás-irracionalitás oppozíciójára épített álláspont. Mindennek ismeretében történik meg Plinius oroszlán-narratívájának, valamint az elemzésbe bevont analógiák alapján zoológiájának elhelyezése az antik zoológiai irodalom palettáján.

Restricted access