Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Ágnes Héczey-Markó x
Clear All Modify Search

Az érd-ófalui Szent Mihály plébániatemplom régészeti próbafeltárására és falkutatására a templom szerkezeti megerősítéséhez és felújításához kapcsolódóan 2009 tavaszán került sor. Tanulmányunkban helyszíni kutatásunk eredményeit mutatjuk be, az ezt követő kivitelezés során előkerült részletekre szükségszerűen utalva.A kutatások nyomán megállapíthattuk, hogy az érd-ófalui plébániatemplom a középkori Érd plébániatemplomával azonosítható, melyet a török kori pusztulás után a 18. században a szentély falmaradványainak és alaprajzának megtartásával újjáépítettek.A templom északi része alatt a ma ismert legkorábbi, csak alapfalrészletekből ismert középkori templom maradványait figyelhettük meg. Ennek az épületnek a helyén a 15. század második felében nagyméretű késő gótikus templom épült. A maradványok alapján feltehetően hálóboltozatos szentélyű épület volt. Megállapíthattuk, hogy az újkorban újjáépített plébániatemplom szentélye döntően a késő gótikus alaprajzot követi, a hajó pedig nagyrészt új alaprajzzal épült fel.

Restricted access

The remnants of the medieval convent, whose remains had in part been excavated between 1998 and 2002, were investigated over a larger area during the salvage excavation preceding the conservation of the ruins in 2010. The investigations yielded new information on the architectural history and evolution of the complex. It also became clear that the date of the earliest architectural period can only be determined if the entire convent and its broader area can be archaeologically explored.

Restricted access