Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Ágnes Szebeni x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Abstract

Ultrasound examination is a simple and readily available method for the measurement of visceral fat thickness (VFT). According to the literature, VFT data correlate well with the computed tomographically determined “gold standard” values of visceral fat quantity, predicting cardiovascular risk of obesity. The probability of indicating the presence of the two major risk factors of obesity, namely, fatty liver and cardiovascular complications, was investigated by ultrasound. Ultrasound measurement of VFT and ultrasound liver attenuation were assessed in 201 patients and correlated with each other and with other parameters. A significant correlation (p < 0.001) was found between VFT and visceral fat area (VFA) measured by bioimpedance examinations and body mass index (BMI), but no correlation was seen between VFT and liver ultrasound attenuation as well as with serum lipid data. It was concluded that the presence of fatty liver disease is not certainly connected to the increase of abdominal fat.

Restricted access

Az ultrahangvizsgálat egyszerű, könnyen hozzáférhető módszer az abdominalis zsírvastagság meghatározására. Irodalmi adatok alapján az ultrahanggal nyert abdominalis zsírvastagság értékei jól korrelálnak az abdominalis zsírmennyiség „gold standard”-jének számító komputertomográfiával végzett mérésekkel. Az abdominalis zsírmennyiség fontos adat az elhízás cardiovascularis kockázatának előrejelzésében. A szerzők vizsgálatukban keresték az elhízás mindkét kockázati tényezőjének, a zsírmáj és a cardiovascularis szövődmények előrejelzésének lehetőségét ultrahanggal. Ezért 201 betegben meghatározták az abdominalis zsírvastagságot és a máj ultrahang-attenuációját, és korrelációt kerestek közöttük, valamint egyéb, a kockázatokra utaló paraméterekkel. Szignifikáns (p<0,001) összefüggést találtak az abdominalis zsírvastagság és a bioimpedanciával mért visceralis zsírterület, valamint a testtömegindex között, azonban nem volt összefüggés az abdominalis zsírvastagság és a máj attenuációja, valamint a lipidértékek között. Vizsgálataik alapján megállapítható, hogy az abdominalis zsírvastagság mérése alapján következtetni lehet az intraabdominalis zsír mennyiségére, valamint arra is, hogy a zsírmáj, amit a magas ultrahang-attenuáció jelez, nem feltétlenül jár együtt a visceralis zsírmennyiség növekedésével. Orv. Hetil., 2010, 39, 1580–1584.

Restricted access

Abstract

Chronic diffuse liver diseases (CDLD) produce the characteristic ultrasound (US) image of bright liver. On the basis of liver attenuation, two major appearances are seen, the low and the high attenuation types. It was proved previously that high attenuation is associated with fatty liver, and subcutaneous fat thickness (SCF) correlates with the attenuation. The cut-off value of attenuation and SCF was searched for the differentiation of the two attenuation types and that of the normal livers. Four hundred and forty-one cases (proved by histology) were examined by US. Of these, 132 normal livers, 176 low attenuation type, and 133 high attenuation type bright livers were found. The cut-off level of attenuation, determined by frequency distribution analysis, was defined as 1.1 dB/cm/MHz, between fatty liver and low attenuation type bright liver and normal liver. The cut-off value for SCF could not be determined. It is concluded that, above the cut-off point of attenuation, the diagnosis of fatty liver can be established without liver biopsy. SCF values give additional comfirmational data.

Restricted access

Ultrahangvizsgálattal a krónikus diffúz májbetegségekre jellemző fényes máj két típusa különíthető el a csillapítás alapján, az alacsony és a magas csillapítású típus. Előzőleg bebizonyosodott, hogy a magas csillapítás – amelyet a zsírmáj okoz – korrelációt mutat a bőr alatti zsírszövet vastagságával. A csillapítás és a bőr alatti zsírszövetvastagság „cut-off” értékét kerestük a fényes máj két csillapítástípusa, valamint a kóros és egészséges máj elkülönítésére. 441 (szövettannal igazolt) beteget vizsgáltunk ultrahanggal. 132 normális májat, 176 alacsony és 133 magas csillapítású fényes májat találtunk. A gyakoriságeloszlás analízisével a zsírmáj és az alacsony csillapítású, illetve az egészséges máj között „cut-off”-érték, 1,1 dB/cm/MHz, definiálható. A bőr alatti zsírszövetvastagság esetében „cut-off”-értéket megállapítani nem lehetett, de 2,5 cm feletti érték csak zsírmáj mellett fordult elő. Az eredményekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a csillapítás „cut-off” értéke használatával a zsírmáj májbiopszia nélkül is megbízhatóan kórismézhető. A bőr alatti zsírszövetvastagság a kórismét megerősítő kiegészítő adatot szolgáltat.

Restricted access