Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for

  • Author or Editor: Ákos Tarnawa x
  • All content x
Clear All Modify Search

Manures and fertilizers

XIII. Alpok-Adria Tudományos Tanácskozás, Villach, Ausztria, 2014. április 28.–május 3

Agrokémia és Talajtan
Authors: Márton Jolánkai, Barnabás Pósa, and Ákos Tarnawa
Restricted access
Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Csaba Gyuricza, Ákos Tarnawa, and Márton Jolánkai
Restricted access

Most Hungarian ecosystems are agro-ecosystems dominated by crops. In these agroecosystems small game has a secondary, but nevertheless very important role. On the one hand, the wild fauna figures are an indicator of the sustainability of a system. On the other hand, game management and hunting are traditional activities. Hunting can be regarded as a special kind of agriculture and small game management takes place on agricultural land, so more should be known about the connection between ecosystem components, such as climatic factors, crops and small game populations, for example that of hare. Data on the land use in Hungary were collected between 1960 and 2006. The area and yield of 30 field crops and various meteorological parameters were examined, as well as hare populations. The results suggest that in general the magnitude of crop areas had a stronger effect than the yield, while weather parameters had the weakest impact on the hare population.

Restricted access
Növénytermelés
Authors: Helga Klupács, Ákos Tarnawa, Zsolt Szentpétery, Andrea Ambrus, and Márton Jolánkai

Összefoglalás

A SZIE Növénytermesztési Intézet nagygombosi kísérleti területén 2006 őszén állítottunk be kisparcellás kísérletsorozatot, melyek célja a különböző termesztéstechnológiai tényezők hatásának vizsgálata volt az őszi búza vetőmagtermesztés szempontjából. Az egyes kezeléseket a vetőmagtermesztés kritikus pontjain jellemző beavatkozások variációi alapján alakítottuk ki. A kísérletben öt különböző fajta vesz részt: az Alföld, Mv Magdaléna, Mv Suba, Mv Csárdás és Mv Toborzó. A kísérlet két fő pontja a tápanyagellátás és különböző peszticidek hatásának vizsgálata volt. Az első vizsgálati év eredményei az alábbiak: 1. A különböző herbicidek jelentős hatást gyakoroltak a termés mennyiségére. Elsősorban a termésmennyiséget növelték, 1,1-1,5 t/ha mértékben. Az egyes fajták esetén: a kijuttatott tápanyagmennyiség növelésének hatására az Mv Magdaléna és az Alföld termésátlaga folyamatosan emelkedett, az Mv Toborzó, Mv Suba fajták termései kezdeti csökkenés után szintén komoly növekedést mutattak a termésmennyiség tekintetében. A kontrolltól számított jelentős eltérést azonban csak az Mv Suba és az Mv Csárdás fajták esetében tapasztaltunk. A herbicidek hatása hasonló volt a parcellák termésmennyisége szempontjából. Az eltérés azonban csak az Mv Csárdás esetén volt szignifikáns. Az alkalmazott herbicidek esetében a kontrollhoz viszonyított szignifikáns különbséget csak az Mv Suba és az Mv Csárdás esetében, az inszekticidek és fungicidek hatására pedig csupán az Mv Csárdás esetében tapasztalhattunk, mindegyik esetben pozitív irányba. 2. A minőségi mutatók eredményeit összefoglalva, az egyszerűség kedvéért egy adattal, a hektáronkénti csíraszámmal (melyet az ezerszemtömeg, termésmennyiség és csírázási százalék alapján számoltunk ki) kifejezve azt tapasztaltuk, hogy az értékek a kijuttatott tápanyag-dózisok hatására fokozatosan emelkedtek, ennek ellenére szignifikáns különbséget csak az Mv Csárdás és az Alföld fajták mutattak. A különböző fejtrágya-mennyiségeknek köszönhetően a hektáronkénti csíraszám folyamatos emelkedést (pozitív korrelációt) mutatott, 10000000-15000000 db/ha közt alakult. Az Mv Magdaléna, az Mv Suba és az Mv Toborzó esetében a kontrollhoz képest szignifikáns különbséget nem találtunk. A mért eredmények közötti különbség csupán az Mv Csárdás és az Alföld esetén volt statisztikailag is igazolható. A herbicidek csíraszámra gyakorolt hatása hasonlóan változatos képet mutatott a fajták között. Az eredmények alapján csupán az Mv Suba és az Mv Csárdás adott szignifikáns különbséget. A különböző növényvédő szerek alkalmazása esetén szintén az Mv Csárdás fajta, a herbicidekkel kezelt parcellák közül pedig az előbbi mellett az Mv Suba is szignifikáns különbséget mutatott.

Restricted access