Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Éva Berde x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Gutenberg és a MOOC

Gutenberg and MOOC

Educatio
Author:
Éva Berde

Összefoglaló. Tanulmányunkban a Tömeges Nyitott Online Kurzusok (angolul: Massive Open Online Education, rövidítése MOOC) kialakulásával és óriási méretű növekedésével foglalkozunk. A rövid előzményekkel rendelkező, mai formájában 2011-ben startolt új típusú oktatási forma jelenleg már alapképzéses és mesterképzéses diplomát is ad. Ily módon beszélhetünk MOOC egyetemekről, melyek sok szerző szerint a Christensen-féle romboló újítás megtestesítői a felsőoktatásban. A MOOC népszerűsége egyúttal jelzi, hogy a napjainkban lezajló generációváltás egyben oktástechnikai változással is párosul. Cikkünkben összehasonlítjuk a MOOC egyetemek jóléti hatásait a Gutenberg-féle könyvnyomtatás jóléti hatásaival. A szolgáltatói oldalhoz kapcsolódóan pedig bemutatjuk a MOOC-platformok jelenleg működő finanszírozási modelljeit.

Summary. The study analyses the emergence and huge growth of the Massive Open Online Education. This new type of education which started in 2011 in its current form and so has only a very short history, now offers both bachelor’s and master’s degree. MOOC universities are seen by many authors as the embodiment of Christensen’s destructive innovation. At the same time, the popularity of MOOC indicates that the generational change taking place today is accompanied by a change in educational technology. The present paper compares the welfare effects of MOOC universities with the welfare effects of Gutenberg’s book printing. In connection with the service provider side, the paper presents the financing models of the MOOC platforms as well.

Open access

The paper provides a brief description of the Active Ageing Index (AAI). This indicator, introduced in 2012, aims to measure the potential of older people for active and healthy ageing. The indicator is constructed from European Union survey data, and these results are weighted with coefficients determined by experts. One of the variables from the surveys measures the proportion of older people using the internet at least once a week. We argue that such regular internet usage does not show too much variation in this era of the ubiquitous internet, so a more sophisticated definition of internet usage must be taken into consideration. Our discussion contains three different AAI variants: the original expert-based, the Djurovic et al. (2017) I-distance indicator, and our factor-based index.

Open access