Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Éva Csernus x
  • All content x
Clear All Modify Search

A Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) története 1902-ig nyúlik vissza, azonban e szervezet történeti dokumentumainak a kutatása hosszú évtizedek óta váratott magára. Munkánk tárgya az 1902-es alapítást követő bő negyven év, a Szövetség életének első periódusa, vagyis az „első MÉSZ” története. A fellendülés és hanyatlás alkalmas ennek a korszaknak az emblematikus elnevezésére, amely az alapítástól a két világháború és következményeiken át az 1948-as feloszlatásig tartott. 1951-ben a szervezet azonos néven, de más formában, eltérő társadalmi rendszer keretei között alakult újjá, ezzel megkezdődött a MÉSZ életének „második periódusa”, melyet a rendszerváltás folyamata után a Magyar Építész Kamara megalapításával a mai harmadik szakasz követett. Jelen tanulmány e több mint 100 éves szervezet első időszakát dolgozza fel, mindvégig szem előtt tartva, hogy a Magyar Országos Levéltár e korszakra vonatkozó egyesületi anyagának megsemmisülésével, a csekély számú elérhető adat miatt nem rajzolhattuk ki a MÉSZ részletes történetét, csupán fragmentumok kontextusba helyezésére törekedhettünk. E hiánypótló kutatás során a korabeli források szolgáltatták a legbővebb anyagot, így a továbbiakban ezekre támaszkodunk.

Restricted access