Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Éva Demeter x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

I collected stories of conversion from university students in Kolozsvár/Cluj. They had come into contact with representatives of the revival movement and constructed their own identities under the influence of the identity patterns conveyed by these people. The conversion means that their relationship with God becomes personal in that they accept salvation from sin for themselves, declare themselves to be the children of God and place their lives under His guidance. This goes together with a new way of life involving daily reading and interpretation of the Bible, impromptu personal prayers and participation in charity work. In the stories of conversion they speak about this new identity and the process through which they changed their identities. Parallel with the restructuring of the individual identity the collective identity also changes since, from the time of their conversion, they regard themselves as members of the community and the activity of the community extends to all fields of life: Bible hours, religious services, sports, summer camps, film club, etc.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Zoltán Demeter
,
Elena Palade
,
Éva Balogh
,
Csaba Jakab
,
Róbert Farkas
,
Balázs Tánczos
, and
Sándor Hornok

Here we report a case of canine babesiosis with unusual morphology of the causative agent. A male, seven-week-old Labrador retriever puppy, exhibiting severe anaemia and haemoglobinuria, was presented at the Clinic of Internal Medicine in February 2011. The puppy was euthanised. The most relevant pathological changes were icterus, severe splenomegaly, generalised lymphadenopathy and haemoglobin nephrosis. Samples were collected from various organs for histology within one hour post mortem. Impression smears were also prepared from the spleen after overnight storage at 4 °C. Tissue sections and smears showed the presence of multiple, coccoid intraerythrocytic bodies that measured 1–2 μm and resembled small babesiae. No large piroplasms were seen. DNA was extracted from the spleen, and a conventional PCR was performed for the amplification of a 450-bp region of the 18S rRNA gene of piroplasms. The causative agent was identified as Babesia canis canis, with 99% sequence identity to other European isolates. Sequence identity to B. gibsoni was only 91%. This is the first account to verify that the morphology of the large canine piroplasm, B. canis, can be uniformly small babesia-like post mortem or following the storage of tissue samples.

Restricted access

Betegségreprezentáció és érzelmi állapot kapcsolata lymphomás betegeknél

Illness representation and emotional outcomes in patients living with lymphoma

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Ágnes Vincze
,
Andrea Megyeri
,
Antónia Losonczi
,
Éva Pintér
,
Zsolt Nagy
, and
Judit Demeter

Absztrakt:

Bevezetés: A betegségnek jelentést adó reprezentációs keret azonosítása alapvető ahhoz, hogy megértsük a betegek eltérő viselkedését; csoportos felmérése azonban számos kihívást tartogat. Megbízható, betegségspecifikus mérőeszközök hiányában a betegségreprezentációról a betegségnarratíva központi metaforája mentén is képet kaphatunk. Célkitűzés: Pilotvizsgálatunk célja lyphomával élő betegek betegségnarratíváinak feldolgozása, az ezekben fellelhető metaforák csoportosítása, illetve annak felmérése, hogy az egyes metaforák megjelenése mellett milyen érzelmi állapot azonosítható. Módszer: Kvalitatív adatgyűjtésünk félig strukturált interjúhelyzetben történt. A metaforák, illetve más értelemadó keret megjelenését és csoportosítását 2 független megítélő végezte. A betegek emellett 10 fokú vizuális-analóg skálán értékelték azt, hogy a beszámolójuk mennyire volt érzelmi szempontból felkavaró. Statisztikai analízis: A kvantifikált adatokat egyszempontos varianciaanalízis segítségével elemeztük. Eredmények: Vizsgálatunkban 27 lymphomával élő beteg vett részt. A beszámolók 40,7%-ában volt metafora azonosítható, amelyből 29,6% „harc”, 11,1% „út” metafora kategóriába sorolható. A „harc” metafora mellett olyan mértékben jelentek meg intenzív érzelmek, mint abban az esetben, amikor a személy számára nem volt előhívható semmilyen értelemadó keret, amire a helyzete értelmezésében támaszkodhatna. Következtetések: A vizsgált lyphomás betegeknél a daganatos betegségekben jellemző metaforák jelentek meg. A „harc”-cal kapcsolatos metaforák a biológiai működés leírásában is alapvetők, meghatározzák a közgondolkodást. Krónikus betegségekben a „harc”-os metaforák a betegséggel való szembesülés kezdeti időszakát követően kevésbé kidolgozott betegségreprezentációra utalhatnak, ami intenzívebb érzelmi állapottal jár. Vizsgálatunk megerősíti a feltevést, miszerint a reprezentáció befolyásolásával lehetőség nyílhat a betegséggel együtt járó érzelmi állapot módosítására. A fogalomkör meghatározott betegcsoporton belüli pontosabb megértése elvezethet specifikus, betegségreprezentációt mérő eszköz kidolgozásához.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Péter Dombi
,
Árpád Illés
,
Judit Demeter
,
Lajos Homor
,
Zsófia Simon
,
Ádám Kellner
,
Éva Karádi
,
Erika Valasinyószki
,
Miklós Udvardy
, and
Miklós Egyed

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A HUMYPRON munkacsoport által 2013-ban létrehozott Philadelphia-negatív myeloproliferativ neoplasiás betegek magyar regiszteréből a polycythaemia verás betegek adatait elemezzük. Módszer: A 15 hematológiai centrumból regisztrált 351 JAK2V617F- és exon-12-mutációpozitív polycythaemia verás beteg epidemiológiai, klinikai, diagnosztikus és kezelési jellemzőit, vascularis és transzformációs eseményeit dolgoztuk fel. A diagnózist megelőző és azt követő thromboemboliás eseményeket a Landolfi szerinti rizikófelmérés alapján értelmeztük. Eredmények: A diagnózist megelőzően 106 betegben 116, a diagnózist követő időszakban 106 betegben 152 thromboemboliás eseményt regisztráltunk. A major artériás események szignifikánsan csökkentek (p<0,0001), a minor vénás események szignifikánsan fokozódtak (p<0,0001) a diagnózist követően. A betegség transzformációját 26 esetben, a major vérzést 25 esetben észleltük. Következtetések: Online regiszterünk könnyen kezelhető, lehetővé teszi a hazai betegek jellemzőinek felmérését és az eredmények gyors kiértékelését. A Landolfi-rizikóbecslés eredményesnek bizonyult. Kérdőívünket a kiértékelést követően pontosítottuk. A diagnosztikus kritériumok, a rizikóbecslés és az ennek megfelelő kezelési ajánlás pontosabb betartása szükséges, amelyre ajánlásokat tettünk. Orv Hetil. 2017; 158(23): 901–909.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Péter Dombi
,
Árpád Illés
,
Judit Demeter
,
Lajos Homor
,
Zsófia Simon
,
Miklós Udvardy
,
Éva Karádi
,
Ádám Kellner
, and
Miklós Egyed

Absztrakt:

Bevezetés: Myeloproliferativ neoplasia regisztert alkalmaztunk a magyarországi betegek adatainak gyűjtésére. Célkitűzés: A regisztrált essentialis thrombocythaemiás betegek adatait kívántuk bemutatni. Módszer: A WHO 2008-as diagnosztikus kritériumaira épülő online regisztert, a thrombosisrizikó-becslésre a Landolfi-stratifikációt alkalmaztuk. Eredmények: 15 magyar hematológiai centrum 2015. júniusig regisztrált 350 essentialis thrombocythaemiás betegének adatait elemezzük. Az átlag követési idő hat év. Az epidemiológiai paraméterek, a diagnózist megelőző és azt követő thromboemboliás események hasonló eredményt mutattak az irodalomból már ismertekkel. 139, anagreliddel és 141, hidroxiurea + aszpirin kezelt beteg adatait hasonlítottuk össze. A major artériás és vénás események tekintetében nem találtunk eltérést a két csoport között, de ötödannyi minor eseményt észleltünk az anagrelidkezelteknél (p<0,001). A diagnózist követő események csak a kezeléssel és a diagnózist megelőző thromboticus eseményekkel mutattak összefüggést. Következtetések: Az anagrelid mellett szignifikánsan kevesebb minor thromboticus eseményt észleltünk a diagnózist követően, a hidroxiurea + aszpirin kezeléshez képest, bár a thrombosisrizikó magas maradt, különösen a már thromboticus eseményt elszenvedettekben. Orv. Hetil., 2017, 158(3), 111–116.

Open access
Acta Biologica Hungarica
Authors:
Anna Resetár
,
Zita Demeter
,
Emese Ficsor
,
Andrea Balázs
,
Ágnes Mosolygó
,
Éva Szőke
,
S. Gonda
,
L. Papp
,
G. Surányi
, and
C. Máthé

In this study, we report on the production of bulb scale-derived tissue cultures capable of efficient shoot and plant regeneration in three genotypes of snowdrop (Galanthus nivalis L., Amaryllidaceae), a protected ornamental plant. For culture line A, high auxin and low cytokinin concentration is required for callus production and plant regeneration. The type of auxin is of key importance: α-naphthaleneacetic acid (NAA) in combination with indole-3-acetic acid (IAA) at concentrations of 2 mg L−1 or 2–10 mg L−1 NAA with 1 mg L−1 N6-benzyladenine (BA), a cytokinin on full-strength media are required for regeneration. Cultures showing regeneration were embryogenic. When lines B and C were induced and maintained with 2 mg L−1 NAA and 1 mg L−1 BA, they produced mature bulblets with shoots, without roots. Line A produced immature bulblets with shoots under the above culture condition. Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) analysis showed that (i) genetic differences between line A and its bulb explants were not significant, therefore these tissue cultures are suitable for germplasm preservation, and (ii) different morphogenetic responses of lines A, B and C originated from genetic differences. Culture line A is suitable for field-growing, cultivation and germplasm preservation of G. nivalis and for the production of Amaryllidaceae alkaloids.

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors:
Katalin VARGHA
,
István KINDA
,
Éva DEMETER
,
András SIMON
,
László MÓD
,
Dániel BÁRTH
,
Vilmos VOIGT
,
Ildikó KRÍZA
,
Dóra CSISZÉR
,
Mária BIHAR KEPE
, and
Dávid SOMFAI KARA

Anna T. Litovkina: Once upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs. Szekszárd, published by the author, 2004; Wolfgang Mieder-Anna T. Litovkina: Twisted Wisdom. Modern Anti-Proverbs. Burlington 1999; Anna T. Litovkina: A Proverb a Day Keeps Boredom Away. Pécs-Szek-szárd 2000; Eniko Szocsné Gazda: Erkölcs és közösség. Orbai széki erkölcsirányítás a XVII-XIX. században [Moral und Gemeinschaft.Moralanleitung im Orbai-Stuhl im 17.-19. Jh.]. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó 2001;Réka Kiss-Attila Paládi-Kovács (eds): Times - Places - Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium. Plenary papers. Budapest 2001; János Tari: Néprajzi filmezés Magyarországon [Ethnographisches Filmen in Ungarn]. Budapest: Európai Folklór Intézet 2002; Erno Kunt: Az antropológia keresése. Válogatott tanulmányok [The search of anthropology. Selected essays]. Budapest: L'Harmattan-MTA Néprajzi Kutatóintézet [Institute of Ethnology of the Hungarian Academy of Sciences] 2003; Vilmos Voigt: A vallási élmény története. Bevezetés a vallástudományba [The history of religious experience. Introduction to the study of religion]. Budapest: Timp Kiadó 2004; Imola Küllos: Közköltészet és népköltészet [Popular poetry and folk poetry]. A comparative study of the genre, subject and motive history of 17th-18th century Hungarian secular popular poetry. (Szóhagyomány [Word tradition] - series editor: Ilona Nagy.) Budapest: L'Harmattan 2004; A pityke és a kökény [Das Küken und der Schlehdorn]. Auserwählte Volks-märchen von Ráfael Dékány aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Edition, Auswahl der Bilder und Nachwort von József Kriston Vízi. Budapest: Argumentum 2004; Éva Pócs (ed.): Mikrokozmosz - makrokozmosz. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben [Micro-cosm - Macrocosm. Interdisciplinary approach to concepts in ethnology of religion]. Budapest: Balassi Kiadó 2002; Éva Pócs (ed.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben [Blessing and Curse, Miracle and Witchcraft.Interdisciplinary approach to concepts in ethnology of religion]. Budapest: Balassi Kiadó 2004; Gabriela Kiliánová-Eva Riecanská (eds): Identity of Ethnic Groups and Communities. The Results of Slovak Ethnological Research. (Etnologické Štúdie 7.) Bratislava: Institute of Ethnology of SASc 2000;Ortsbezüge. Deutsche in und aus dem mittleren Donauraum. Referate der Tagung des Johannes-Künzig-Instituts für ostdeutsche Volkskunde vom 25. bis 27. Oktober 2000. (Schriftenreihe des Johannes-Künzig-Instituts Band 5, Ed.: Hans-Werner Retterath.) Freiburg: Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde 2001; Valeri A. Tiskov:Ðåêâèåì ïî åòíîøó,Èññëåäîâàíèÿ ïî ñîöèàëüíî-êóëòóð-íîé àíòðîïîëîãèè[Requiem for the Ethnos, Cultural and Social Anthropological Research]. Moscow: Nauka 2003

Restricted access

Az alapellátásban kezelt COVID–19-fertőzött gyermekek tünettani és epidemiológiai jellemzői

Clinical and epidemiological characteristics of pediatric COVID-19 patients in a community-based study

Orvosi Hetilap
Authors:
Éva Karászi
,
Beáta Onozó
,
Adrienn Sütő
,
Katalin Kutas
,
Beáta Szalóczi
,
Melinda Laczkovszki
,
Gabriella Demeter
,
Fruzsina Kovács
,
Dániel Tordas
,
Hicham Dalloul
,
Eszter Világos
, and
Hajna Erlaky

Összefoglaló. Bevezetés: A COVID–19-pandémia kapcsán számos tanulmány vizsgálta a tünetek gyakoriságát és a járványterjedés jellemzőit gyermekkorban, kevés azonban az alapellátás adatait összefoglaló publikáció. Közleményünkben 12 házi gyermekorvosi praxis 545 SARS-CoV-2-fertőzött betegének adatait elemeztük a 2. (n = 293) és a 3. (n = 252) járványhullámban. Célkitűzés: A gyermekkori fertőzések tünettanának és epidemiológiai jellemzőinek összehasonlítása korcsoportok és járványhullámok között. Módszer: Valamennyi alapellátó praxis egységes retrospektív adatgyűjtést végzett ugyanazon paraméterek regisztrálásával. Eredmények: A 10 év alatti betegekben a láz, a nátha és a köhögés dominált (30–50%), míg a 10 év felettiekben magas arányban regisztráltunk általános tüneteket is (30–40% fejfájás, gyengeség, szaglászavar). A 2. hullámban a 11–18 évesek (68%), a 3. hullámban a 0–10 évesek (53%) voltak többségben. A 3. hullámban szignifikánsan emelkedett a légúti tünetek előfordulása, az általános tünetek gyakorisága jelentősen csökkent, és szignifikánsan nőtt a családon belüli expozíció aránya (36% vs. 58%) a 2. hullámmal összehasonlítva. A gyermekről családtagra történő továbbterjedés 24% és 16% volt a két járványhullámban, és mértékét az életkor befolyásolta. Megbeszélés: A klinikai kép az életkorral és a feltételezett vírusvariánssal mutatott összefüggést: 10 év alatt a légúti tünetek domináltak, 10 év felett szignifikánsan több általános tünetet regisztráltunk a 0–10 évesekhez képest. A 3. járványhullámban az alfa-variáns terjedésével gyakoribbá váltak a légúti tünetek, az iskolabezárások következtében megváltozott az életkori megoszlás, és megemelkedett a családi expozíció okozta fertőzések aránya. A fertőzés továbbadása háztartáson belül mindkét hullámban alacsony maradt. Következtetés: A COVID–19 klinikai megjelenését és terjedési jellemzőit jelentősen befolyásolta az érintett gyermekpopuláció életkori összetétele, a cirkuláló vírusvariáns és az aktuális korlátozó intézkedések. Orv Hetil. 2021; 162(44): 1751–1760.

Summary. Introduction: During the COVID-19 pandemic, a large number of publications examined the frequency of symptoms and the mode of transmission in childhood but only a few community-based studies have been published. In our paper, 545 pediatric COVID-19 patients’ data were collected by 12 primary care pediatricians in the second (n = 293) and third (n = 252) waves of the pandemic. Objective: To compare the frequency of symptoms and household transmission in different age groups and between the two waves. Method: Patients’ data and disease characteristics were recorded retrospectively in the same manner by all participating pediatricians. Results: In patients of <10 years of age, fever, rhinorrhea and cough were registered the most frequently (30–50%), in contrast to patients of >10 years, where high frequency of general symptoms was found (30–40% headache, weakness, anosmia). In the third wave, the ratio of the age group 11–18 years declined from 68% to 47%, the frequency of respiratory symptoms increased significantly, while the ratio of general symptoms decreased. Household exposition was more frequent in the third wave (36% vs. 58%), while the transmission rate from children to family members was 24% and 16%, respectively, and it varied with age. Discussion: Clinical manifestation showed relation to age and virus variant: the older age associated with higher frequency of general symptoms and the spread of the alpha variant led to the predominance of respiratory symptoms over general complaints. Prolonged school closures affected the age distribution and increased the frequency of household exposition. Secondary household transmission remained low. Conclusion: Clinical and epidemiological characteristics of pediatric COVID-19 disease were highly influenced by age, dominant virus variant and mitigation measures. Orv Hetil. 2021; 162(44): 1751–1760.

Open access