Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Éva Kurucz x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Acta Biologica Hungarica
Authors:
Éva Kurucz
,
B. Váczi
,
R. Márkus
,
Barbara Laurinyecz
,
P. Vilmos
,
J. Zsámboki
,
Kinga Csorba
,
Elisabeth Gateff
,
D. Hultmark
, and
I. Andó

We analyzed the heterogeneity of Drosophila hemocytes on the basis of the expression of cell-type specific antigens. The antigens characterize distinct subsets which partially overlap with those defined by morphological criteria. On the basis of the expression or the lack of expression of blood cell antigens the following hemocyte populations have been defined: crystal cells, plasmatocytes, lamellocytes and precursor cells. The expression of the antigens and thus the different cell types are developmentally regulated. The hemocytes are arranged in four main compartments: the circulating blood cells, the sessile tissue, the lymph glands and the posterior hematopoietic tissue. Each hemocyte compartment has a specific and characteristic composition of the various cell types. The described markers represent the first successful attempt to define hemocyte lineages by immunological markers in Drosophila and help to define morphologically, functionally, spatially and developmentally distinct subsets of hemocytes.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Márta Vitai
,
Barbara Buday
,
Enikő Kulcsár
,
Botond Literáti-Nagy
,
Istvánné Vecsei
,
Katalin Bezzegh
,
Éva Péterfai
,
István Kurucz
, and
László Korányi

Az előkísérletünk során az egészséges és spontán hipertóniás patkányok között génexpressziós különbségeket találtunk „differencial display” eljárással. Az eltérően expresszált gének között szerepelt a GRB10 gén, amelynek terméke a GRB10 (Growth factor receptor-bound protein) fehérje. A GRB10 protein kötődik az inzulinreceptorokhoz, negatív regulátorproteinként tartják számon és polimorfizmusait összefüggésbe hozták a 2-es típusú diabétesz kialakulásával. Vizsgálatunk során a GRB10 gén +11275G > A (RS 2237457) polimorfizmusát vizsgáltuk magyarországi 2-es típusú cukorbetegek és egészségesek esetében (2DM-es beteg n = 85, egészséges kontroll n = 77). Kerestük az összefüggéseket a genotípus és a hyperinsulinaemiás-normoglykaemiás clamp vizsgálattal mért, a glükózhomeosztázisra jellemző paraméterek között egészséges (n = 88) és glükózintoleráns (IFG n = 15; IGT n = 29 és kezelést nem igénylő 2-es típusú diabéteszes: n = 9) betegek esetében. A hazai populációban nem találtunk szignifikáns különbséget az allélgyakoriság között az egészséges és a 2DM-csoport között (egészséges g vs. a: 62% vs. 38%; 2DM g vs. a: 70% vs. 30%). Az inzulinérzékenységet tükröző glükózfelhasználás nők esetében nem függött a GRB10 gén polimorfizmusától. Férfiak esetében a gg polimorfizmus az OGTT glükózterhelés során fokozott, de az ivGTT-terhelés során azonos mértékű inzulinelválasztással társult. Férfiakban gg allél esetében alacsonyabb az izomtömeg glükózfelhasználása, az egész test és az izomszövet vonatkozásában a glükózeltűnési ráta, és mindkét nemben rosszabb a lipidprofil, alacsonyabb a kisebb denzitású, nagyobb molekulájú LDL-frakciók koncentrációja, nők esetében pedig a HDL-koleszterin-vérszint. A GRB10 génpolimorfizmussal kapcsolatos anyagcsere-eltérések alátámasztják – a „prediabéteszes” időszakban – a génnek az inzulinérzékenységben és inzulinelválasztásban feltételezett szerepét, amely azonban nemhez kötött és csak férfiakban észlelhető. A po. és iv. cukorterhelés alatt mért inzulinelválasztási eltérések alapján felvethető, hogy a GRB10 gén az inkretin jelátvitelben is szerepet játszik.

Restricted access