Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for

  • Author or Editor: Éva Simon x
Clear All Modify Search
Restricted access

Az intraoperatív hypothermia felismerésének és a maghőmérséklet-csökkenés megelőzésének jelentősége az utóbbi 10 évben tisztázódott részleteiben. Igazolódott, hogy a maghőmérséklet a hosszabb időtartamú műtétek esetén 1–3 °C-kal csökken. Ugyanakkor már enyhe hypothermia is (36 °C alatti maghőmérséklet) számos, a betegség kimenetelét hátrányosan befolyásoló szövődménnyel bírhat, úgymint perioperatív cardialis szövődmények, fokozott vérzékenység, a transzfúziós igény megnövekedése, a sebgyógyulás ütemének lassulása, a gyógyszerek metabolizmusának csökkenése. Igazolódott az is, hogy az intraoperatív hypothermia következményeinek kezelése mintegy megduplázza a betegek kezelési költségeit. Ezért indokoltnak tartjuk, hogy összefoglaljuk az intraoperatív hypothermia létrejöttével, következményeivel és megelőzésével kapcsolatos legkorszerűbb ismereteket.

Restricted access

Tenyészedényes kísérletben tanulmányoztuk, hogy a Ramann-féle rozsdabarna erdőtalajba kijuttatott nátrium-szelenitből (2,5 mg·kg -1 Se), illetve nátrium-szelenátból (2,5 mg·kg -1 Se) mennyi szelént akkumulál hajtásában a szareptai mustár és a takarmányretek. Megállapítottuk, hogy szelenit-kijuttatás esetén a hajtásba egy nagyságrenddel kevesebb szelén kerül be, mint a talaj szelenátkezelése esetén. Utóbbi esetben a szareptai mustár hajtásában 585, a takarmányretekében 684 mg·g -1 szelént mértünk. Mindez a hajtások szárazanyag-hozamának 53-85%-os visszaesését eredményezte. A transzport indexek kiszámításával megállapítottuk, hogy a növények által felvett szelén 40-50%-a szállítódott át a fitoextrakció során könnyen betakarítható hajtásba. A rizoszférából vett talajmintákban a domináns faj a Corynebacterium volt. A rizoszférában szintén jelen lévő Bacillus és Pseudomonas fajokról feltételezhetjük azonban - melyek a növénynövekedést serkentő ún. PGPR baktériumok közé tartoznak -, hogy a talajba mesterségesen kijuttatva stimulálják a növények szelénfelvételét (fitoextrakcióját), illetve fitovolatizációját. A nagyhörcsöki mikroelem-terheléses szabadföldi tartamkísérletben a mészlepedékes csernozjom talajba 1991-ben 30-810 kg·ha -1 nátrium-szelenitet juttattak ki. A kijuttatott szelén nagy része időközben a mélyebb rétegekbe mosódott le, és szelenáttá oxidálódott. Annak ellenére azonban, hogy a szelénkezelt parcellák 0-20 cm-es rétegében mindössze 2,3-8,0 mg·kg -1 volt az „összes”(cc. HNO 3 +cc. H 2 O 2 -oldható) szeléntartalom, a lucerna hajtásában 2005 őszén 85,3-727 mg·g -1 szelént mértünk. A koncentrációhányadosok kiszámolásával megállapítottuk, hogy a talaj szeléntartalmának növekedésével lineárisan nőtt a lucerna hajtásába került szelénmennyiség. A feltalajból kitenyészthető mikrobák (heterotrófok, spóraképzők, sugárgombák és mikroszkopikus gombák) átlagos sejtszáma még a legnagyobb (270 vagy 810 kg·ha -1 ) szelénkezelésben részesült parcellák talajában sem csökkent szignifikáns mértékben. Ezekben a talajmintákban Staphylococcus , Streptococcus , Actinomyces , Corynebacterium és Bacillus fajokat azonosítottuk.

Restricted access

Absztrakt

Intraperitonealis szabad levegő leggyakrabban valamely üreges szerv perforatiója kapcsán alakul ki, és azonnali sebészeti beavatkozást igényel. Az esetek kb. 10 százalékában a pneumoperitoneum intakt gastrointestinalis traktus mellett is kialakulhat, ilyenkor „nem sebészi” (nonsurgical, NS) pneumoperitoneumról beszélünk, és általában konzervatív módon kezelendő. A NS pneumoperitoneum a szabad hasi levegő eredete alapján az alábbi csoportokba sorolható: abdominalis, thoracalis, gynecologiai és idiopathiás. Közleményünkben a gynecologiai eredetű NS pneumoperitoneum kialakulásának ritka esetét mutatjuk be. Egy 61 éves, korábban hysterectomián átesett nőbeteg diffúz hasi fájdalom okán került felvételre, emellett egyéb panasza nem volt. Az elkészült rtg.-vizsgálat a rekeszek alatt szabad levegőt írt le. A klinikai kép alapján exploratiót végeztünk, de perforatióra vagy peritonitisre utaló elváltozást nem találtunk. A beteg végül többszöri rákérdezésre elmondta, hogy fájdalmai egy jacuzziban kezdődtek. Feltételezésünk szerint a levegő a magasnyomású pezsgőfürdő hatására a hüvelyen keresztül préselődhetett fel a hasüregbe. A posztoperatív szakban végzett nőgyógyászati vizsgálat során vaginoperitonealis fistula igazolódott, így bizonyossá vált a pneumoperitoneum kialakulásának mechanizmusa. Általánosságban elmondható, hogy a NS pneumoperitoneum eseteiben hiányoznak a peritonealis izgalmi jelek és a peritonitisre utaló egyéb tünetek. A részletes anamnaesisfelvétellel és fizikális vizsgálattal elkerülhetjük a szükségtelen sebészeti beavatkozásokat.

Restricted access

Suspensions of a bioluminescent (luxAB) transformant of Listeria monocytogenes in pH 7.0 phosphate buffer were pressurised and the effect of the pressure treatment was monitored by plate counting. When the bacteria were suspended in NaCl- and nisin-free buffer the number of colony forming units (CFU) decreased by 3 and 6 log cycles after 300 MPA for 10 and 30 min, respectively. Supplementing the plating medium with 5% NaCl did not influence the colony forming capacity of non-pressurised cells, however, CFU of residual populations after respective treatments of 300 MPa for 10 and 30 min were reduced by a further 2 and 3.5 log cycles in case of salt containing plates. Nisin-addition to the plating medium caused less than one log unit decrease in the CFU of the non-pressurised population. However, the CFU of 10 min-pressurised sample was 4 log cycles less in the nisin-containing plates than in the nisin-free ones, whereas no colonies were formed in the nisin-containing plates even when 1 ml was inoculated from the originally 1010 CFU/ml population after 300 MPa for 30 min. The luciferase activities (bioluminescence intensities) decreased concomitant with the reduction of the viable cell counts, however, they were approx. 0.6-0.8 log units less in the presence of 5% NaCl in the pressurised suspension than those expected from the previously established linear correlation between the logarithmic light outputs and the logarithmic viable cell counts.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Az ülő életmód nemcsak számos krónikus betegség, valamint a multimorbiditás kockázatát növeli, de az idős személyek hamarabb elveszítik funkcionális önállóságukat is. Az ülő életmód csökkentését célzó intézkedések megtervezéséhez fontos az ülő életmóddal kapcsolatos tényezők ismerete. Célkitűzés: Leírni az ülő tevékenységek formáit és időtartamát, továbbá az ülő életmóddal kapcsolatban álló szociodemográfiai, egészségi, valamint életmódbeli tényezőket a fővárosban és vonzáskörzetében lévő idősotthonokban élő, járásképes idős emberek körében. Módszer: A kutatásban részt vevő 248 személy körében kérdőívvel felvett adatainkat logisztikus regresszióval elemeztük. Eredmények: Az ülő életmód összesen 159 személyre, a minta 64,1%-ára volt jellemző. Mintánkban az ülő életmóddal a dohányzás, az időskorra jellemző krónikus betegségek száma, az intézményben élés időtartama és a járási segédeszköz használata mutatott összefüggést. Következtetés: Azokra az idősotthonban élő idős emberekre jellemző az ülő életmód, akik több krónikus betegségben szenvednek, régebben költöztek be az intézménybe, és dohányoznak. Ezért a vezető döntéshozó pozícióban dolgozó diplomás szakembereknek elsősorban az ő körükben kell erőfeszítéseket tenniük az ülő életmód megváltoztatására: tájékoztatással, felvilágosítással, érdeklődésüknek és állapotuknak megfelelő programok felkínálásával. Orv Hetil. 2020; 161(28): 1175–1180.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Judit Szabó, Bernadett Falkus, Éva Simon, Szilveszter Brünner and Ferenc Baranyay

Az invazív lobularis emlőcarcinomát – amely az emlőcarcinomák mintegy 10%-át teszi ki – szövettanilag, molekuláris genetikailag, klinikumát, metasztatizálási sajátságait tekintve különálló emlőcarcinoma-entitásnak tartják. Szemben a ductalis invazív emlőcarcinomával, késői metasztázisai főként a gyomor-bél traktust érintik. Emlőcarcinoma ritkán metasztatizál a gastrointestinumba. Általában 3–20 évvel a primer tumor felismerése után jelentkeznek a gyulladásos megbetegedést, második malignoma gyanúját keltő hasi tünetek. Az 53 éves korában meghalt emlőcarcinomás nőbeteg esetét mutatjuk be, akinél 8 évi tumormentesség után felhasi görcsös fájdalmak léptek fel, amelyek körkörös jelleggel a hátba sugároztak. A radiológiai vizsgálat Crohn-betegséget véleményezett. Az elvégzett ileumbiopszia negatív volt, a beteg ex juvantibus szteroidterápiában részesült. Mechanikus ileus lépett fel és a terminális ileum, valamint a felszálló vastagbél részleges eltávolítására került sor. Három héttel a műtét után úgynevezett késői varratelégtelenségben, peritonitis szövődményeiben meghalt. A terminalis ileum metszeteiben a beszűkült, megvastagodott bél fali rétegeit kiterjedten infiltráló kis sejtes diffúz carcinomás szövetburjánzás volt megfigyelhető. A metasztatikus carcinomás sejtek immunhisztokémiai vizsgálatokkal breast carcinoma antigénnel (BCA-1) és CA-15-3 savóval reagáltak. A beteg vörösvértest-fenotípusa alapján AB vércsoportú volt, és a carcinomás sejtek ABH vércsoport-specifikus lektinekkel és monoklonális antitestekkel intenzíven reagáltak. Orv. Hetil., 2010, 40, 1666–1671.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: László Makrai, Csaba Nemes, Anna Simon, Éva Ivanics, Zoltán Dudás, László Fodor and Róbert Glávits

Enterococcus cecorum is the most frequently occurring enterococcal species in the intestine of chickens of over 12 weeks of age, and there are few reports on its isolation from the skeleton of broiler parent chicks. In the present study, observations on vertebral osteomyelitis and spondylolisthesis (‘kinky back syndrome’) showing high incidence in 8 broiler parent flocks in different parts of Hungary are summarised. Clinical signs were seen only in roosters between 5 and 13 weeks of age. Diseased birds were alert and remained sitting on their hocks with their feet slightly raised off the ground. Incidence of the disease among male birds ranged from 8% to 30% depending on flocks. Enlargement and distortion of the body of the 6th vertebra were seen as the main pathological lesions. The cavity of the spinal canal was constricted by the distorted vertebral bodies. Resorption of bone tissue and sequestrum formation, signs of increased osteoclast activity, proliferation of fibrotic tissues, infiltration with heterophils and formation of sclerotic layers were detected in the vertebral bodies. From all 24 samples collected from the vertebral lesions, Enterococcus cecorum was isolated and identified using metabolic fingerprinting as well as 16S rRNA gene sequencing. Demonstration of E. cecorum from the vertebral lesions in all examined broiler breeder roosters showing the same clinical and pathological findings in different flocks suggested the pathogenic role of this microorganism for the first time in Hungary.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: József Bátorfi, Éva Simon, Krisztina Parti, Alexandra Horváth, András Bajsz and Tibor Horváth

Absztrakt

Bevezetés: A sportolók occult lágyéksérve külön entitású kórképet alkot, és része az irodalomban PIPS (pubic inguinal pain syndrome) néven ismert tünetegyüttesnek. A lágyéktáji fájdalom okainak feltárása nem könnyű feladat, több betegséget és szakterületet érinthet. Anyag és módszerek: Saját megfigyelésünkben occult lágyéksérv gyanúja miatt 14 esetben döntöttünk laparoscopos diagnosztika mellett. Valamennyi sportolónak (közöttük 11 futballista) jellemző panasza volt: a suprapubicus fájdalom pihenésre elmúlt, de edzésre, sportolásra újrakezdődött. A fizikális vizsgálat sérvesedést nem mutatott. A régió ultrahangvizsgálata 12 esetben hasprésre a hátsó hasfalon protrusiót jelzett. A laparoscopos diagnosztika valamennyi esetben pozitív volt: 13 medialis és 1 femoralis sérvet találtunk, amelyeket a laparoscopos diagnosztika folytatásaként transabdominalis praeperitonealis hernioplasztikával rekonstruáltunk. Eredmények: Szövődményünk nem volt, betegeink 2–3 nappal a műtét után emissióra kerültek. A fokozatos, panaszt nem okozó terhelést 7–10 nappal későbbre tanácsoltuk. A versenyszerű sportolásba valamennyi operáltunk 4–6 hét múlva sikerrel visszatért. Következtetés: A sportolók lágyéktáji fájdalmának egyik oka lehet az occult, fizikális vizsgálattal nem diagnosztizálható lágyéksérv, ami laparoscopos diagnosztikával felfedhető, és egyben transabdominalis praeperitonealis hernioplasztikával eredményesen gyógyítható.

Restricted access
JPC - Journal of Planar Chromatography - Modern TLC
Authors: Kornélia Leskó, Livia Simon-Sarkadi, Éva Stefanovits-Bányai, Zoltán Végh and Gábor Galiba

Two wheat cultivars ( Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring and Cappelle Desprez) differing in drought stress tolerance were treated with two concentrations of cadmium (10 −7 and 10 −3 m to investigate whether there is also any difference in their heavy-metal tolerance. Overpressured layer chromatography (OPLC) with off-line fluorescence detection was used to monitor cadmium stress-induced changes in the polyamine content of wheat seedlings. Significant differences were found between the spermidine (Spd) and putrescine (Put) content of the two wheat cultivars. The Spd content of the moderately drought-tolerant Chinese Spring increased both in shoots and roots at the higher Cd concentration compared with the control whereas in the drought-sensitive Cappelle Desprez the Spd level was reduced by both Cd treatments. Put content increased with the amount of Cd to which the roots of Chinese Spring wheat were exposed. In the Cappelle Desprez cultivar the Put content of both organs was higher at both Cd concentrations compared with the control.

Restricted access