Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Éva Udvarhelyi x
  • All content x
Clear All Modify Search

Reclaiming the streets — Redefining democracy

The politics of the critical mass bicycle movement in Budapest

Hungarian Studies
Author: Éva Udvarhelyi

The Critical Mass bicycle movement, whose main aim is to reclaim cyclists’ right to use city streets freely, safely and proudly, is arguably the single most powerful grassroots movement that has emerged in Hungary since the 1989 change of regimes. While Critical Mass is a critique of today’s dominant motorized transportation practices as well as a celebration of alternative modes of transportation, it is not only about the environment. The Budapest Critical Mass can be read as the spatialized enactment of a direct and embodied form of democratic participation that goes beyond and at the same time transforms representative democracy. In the context of growing political apathy and widespread disillusionment with the formal public sphere in post-socialist Hungary, Critical Mass has emerged as a unique and powerful channel of citizen participation by forging a new kind of relationship between citizens, civil society and the state.

Restricted access

A szerzők 55 éves, dyspepsiás panaszokkal jelentkező nőbeteg esete kapcsán ismertetnek egy új gázanalitikai módszert. A tünetekben domináltak az epigastrialis teltségérzéssel, puffadással járó panaszok. Vizsgálataik eredményei alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a vékonybél proximalis területében keletkező fokozott gázképződés következtében duodenogastricus reflux révén a gáz a gyomor felé ürül. Tömlőbe felfogott eructált gáz analitikai vizsgálatával detektálták a kiböfögött gáz magas CO2-tartalmát. A módszer új és alkalmas az eructált gáz összetételének diagnosztikai célzatú elemzésére, és további lehetőséget ad a dyspepsiás típusú betegek klinikai vizsgálatához.Orv. Hetil., 2011, 152, 443–446.

Restricted access
Magyar Onkológia
Authors: Csaba Polgár, Zsolt Orosz, Zsuzsanna Kahán, Gabriella Gábor, Nóra Jani, Gábor Cserni, Janaki Hadijev, Janina Kulka, Zoltán Sulyok, Gábor Boross, György Lázár, Zsolt László, Csaba Diczházi, Nóra Udvarhelyi, Éva Szabó, Zoltán Péntek, Tibor Major, and János Fodor

Absztrakt

A közlemény célja a magyarországi multicentrikus, randomizált DCIS vizsgálat korai eredményeinek ismertetése. 2000 és 2007 között 278 DCIS miatt emlőmegtartó műtéttel kezelt beteget randomizáltunk a lokális recidíva szempontjából meghatározott rizikócsoportok szerinti besorolás után. Alacsony/közepes kockázat esetén (n=29) a betegek 50 Gy sugárkezelésben vagy szoros obszervációban részesültek. Magas kockázat mellett (n=235) 50 Gy vagy 50 Gy + 16 Gy tumorágy “boost” besugárzást adtunk. Igen magas kockázat (pozitív sebészi szél) esetén (n=14) a betegek emelt dózisú (50 Gy + 16 Gy “boost”) sugárkezelésen vagy reoperáción (reexcízió + sugárkezelés vagy masztektómia) estek át. Immunhisztokémiai (IHK) módszerrel vizsgáltuk a lehetséges molekuláris prognosztikai markerek (ER, PR, Her2, p53, Bcl-2 és Ki-67) expresszióját. A 36 hónapos medián követési idő alatt az alacsony/közepes és igen magas rizikójú betegcsoportokban daganatkiújulást nem észleltünk. A magas rizikójú betegcsoportban 4 (1,7%) lokális recidíva és 1 (0,4%) távoli áttét alakult ki, emlődaganatos haláleset nem volt. A magas rizikójú betegcsoportban a helyi daganatkiújulás 3 és 5 éves valószínűsége 1,1% és 3,1% volt. A pozitív IHK reakció a Her2 (38%), p53 (37%) és Ki-67 (44%) markereknél a nukleáris grade-del korrelált. Ezzel szemben az ER- (77%), PR- (67%) és Bcl-2- (64%) pozitivitás szignifikáns inverz összefüggésben volt a grade-del. Korai eredményeink alapján az emlő-DCIS kezelésében az emlőmegtartó műtét és posztoperatív sugárkezelés alkalmazásával a helyi daganatkiújulás éves aránya 1% alatt marad. A molekuláris prognosztikai faktorok IHK vizsgálata segíthet a DCIS biológiai heterogenitásának feltérképezésében.

Restricted access