Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: A. Vári x
  • All content x
Clear All Modify Search

Az elmúlt évtizedben világszerte növekszik az árvízkatasztrófák száma és intenzitása. Nem kivétel ez alól Magyarország sem, amelyet az utóbbi években árvizek és belvizek sorozata sújtott. Az egyik leginkább érintett terület a tanulmányunk tárgyát képező Felső-Tiszavidék. Kutatásunk célja az volt, hogy feltérképezzük a főbb érintettek vélemé-nyét az árvizek és belvizek súlyosbodását el ő idéző okokról, az ár- és belvizek következményeiről, a károk kompenzálásáról, az árvízvédelem finanszírozásáról, valamint a kockázatcsökkentés és kockázatmegosztás lehetőségeiről. Eredményeink mélyinterjúk elemzésén alapulnak, amelyek válaszadói felső -Tiszavidéki önkormányzati vezetők, vállalkozók, civil szervezeti vezetők, valamint regionális és országos vízügyi, mezőgazdasági, környezetvédelmi és katasztrófavédelmi szakemberek voltak.

Restricted access