Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author or Editor: Acél Zsolt x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Ovidius Metamorphoses című művének fakatalógusa (10, 90—106) a mű nehezen értelmezhető részei közé tartozik. A tizedik könyv motívumk_0

Restricted access

Propertius Kr. e. 16-ban keletkezett actiumi elégiája (IV 6) — az Aeneis pajzsleírásának egy utalását leszámítva — az első szöveg, amely a Kr. e. 28-ban fölszentelt palatiumi épületegyüttest az actiumi csata eseményéhez köti. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a Propertius-költemény hogyan kapcsolódik a templom és könyvtár épületéhez, az elégia hogyan építi föl a kulturális-politikai emlékezet terét. Először a verset meghatározó gyűrűs szerkezet pontos föltárására tesz kísérletet, majd a propertiusi Augustus-kép néhány vonását tárja föl, végül pedig azt kutatja, hogy Propertius, illetve Horatius szövegeiben hogyan jelenik meg a kor kánonteremtő igénye, az irodalmi nyilvánosság kérdése, a Bibliotheca Apollinis Palatini kulturális üzenete.

Restricted access

This study attempts to give an interpretation of Horace’s final piece of his First Book of Epistles from the point of view of the ancient culture of books and literature. Horace’s Epistles expressly mention the Library of Palatine Apollo. From a distance, they refer to some of the principles of Augustan cultural politics which created the library itself, and also draw an accurate picture of the process of the auto-canonization process which created the (concept of the) golden age of Roman literature. First, the study outlines the basic characteristics of the Horatian epistle, then looks for answers to the following questions: what are the forms of literary publicity and how do libraries appear in the Epistles? What does the need for canonization mean? How is it possible to canonize the living? How does the concept of the golden age of Roman literature take shape in the literature around 10 BCE?

Restricted access

Ovid’s representation of Orpheus is strictly related to Virgil’s texts. A wide range of studies have proved so far that the 10 th book of Metamorphoses follows the Georgics as far as narrative structure and use of vocabulary are concerned. Nevertheless it has been omitted, that Ovid’s work contains a number of patterns derived not from the Georgics but the Eclogues . Important textual parallelisms — such as Orpheus as being the representative of the elegy in contrast to epic, recusatio, the descent into the nether world, the motif of mourning nature, Hyacinthus, Adonis et Eurydice, the problem of a poet’s immortality, the mourning nature — attest that both Virgil’s and Ovid’s view of Orpheus is rooted in Epitaphios Bionos consequently this work is one of the most significant literary sources of both texts.

Restricted access
Antik Tanulmányok
Authors: Acél Zsolt and Tuhári Attila
Restricted access
Antik Tanulmányok
Authors: Acél Zsolt, Ferenczi Attila, Kopeczky Rita, Simon Lajos Zoltán, and Rung Ádám
Restricted access