Search Results

You are looking at 1 - 10 of 24 items for

  • Author or Editor: Adamik Béla x
Clear All Modify Search
Restricted access
Restricted access

Ennek a dolgozatnak a tárgya a latiumi Satricumban nemrég előkerült agyaghordó-töredékek archaikus latin feliratainak értelmezése. Megcáfoljuk G. Colonna, a felirat első és mindeddig egyetlen kiadójának elméletét, miszerint a legjelentősebb, „A” jelű töredék szövege indulatszóból és accusativus exclamationis okból álló akklamációt tartalmazna. Ehelyett ezt a feliratot tulajdonosmegjelölő szövegként értelmezzük, amely valószínűleg két, pluralis genitivus ban álló, a tulajdonosokat megjelölő és egy, singularis nominativus ban álló, a tulajdont megnevező szóból épül fel.

Restricted access

The aim of this study is to examine and describe the official language use of the Roman Empire under Justinian I, focusing on the choice between Greek and Latin, the two traditional official languages of the empire. Comparing the practice under Justinian with that of the ages before resp. after Diocletian's accession (284), the conclusion can be drawn that Justinian reformed the official language use on purpose, following the practice of the principate.

Restricted access

Tres bybliothecas habeo, unam Graecam, alteram Latinam

Textkritische, philologische und soziolinguistische Interpretation von Petrons Satyricon 48. 4.

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
Author: Béla Adamik

The aim of this study is to examine a sentence from Petron's Satyricon usually considered tobe problematic and corrupted (48, 4): tres bybliothecas habeo, unam Graecam, alteram Latinam. However, we demonstrate that the old conjecture proposed for healing that sentence, i.e. duas for tres, is untenable and in fact grammatically impossible and so the reading of the Codex Traguriensis is correct. Afterwards we explain the meaning of this sentence in accordance with those interpreters who explain Trimalchio's silence on his own third library with a kind of inferiority complex in the given situation activated by the sociolinguistic pressure motivated by the hegemonic Graeco-Latin bilingualism in the Roman World.

Restricted access