Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Alexander Schleicher x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

European and Slovak Examples of Pop-up Theaters •

Alternative Theaters Across Europe

Pop-up színházak európai és szlovák példái •

Alternatív színházak Európa-szerte
Építés - Építészettudomány
Authors: Kristína Boháčová and Alexander Schleicher

A large group of emerging cultural spaces abroad and in Slovakia has the adjective independent. In this context, this means that they were not established by public institution and are looking for sustainable forms of funding themselves, operating on grants and volunteering system. The limited amount of funding also determined the architecture that covers such cultural centers. Historic ruins, neglected public spaces, abandoned industrial buildings are common factors that appear throughout Europe. Is there a difference between Slovak alternative and its foreign counterparts, or is it a global phenomenon with identical characteristics? And can it be established at all based on such a small sample as the independent cultural and theater centers are?

A kulturális terek nagyobb csoportja külföldön és Szlovákiában is független jelzővel jelenik meg. Ebben az összefüggésben ez azt jelenti, hogy nem közintézmény hozta létre őket, maguk keresik a finanszírozás fenntartható formáit, támogatásokból és önkéntesekkel működnek. A korlátozott összegű finanszírozás meghatározza az ilyen kulturális központok építészetét is. A történeti romok, az elhanyagolt közterületek, az elhagyott ipari épületek Európa-szerte gyakran jelennek meg helyszíneikként. Van-e különbség a szlovák alternatív és a külföldi gyakorlat között, vagy ez globális jelenség azonos jellemzőkkel? És egyáltalán ez kiderülhet-e a független kulturális és színházi központok egy ilyen kis mintája alapján?

Open access