Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Alireza Kharazmi-Nezhad x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A thematic-analytical review of knowledge production culture in architectural design

Az építészeti tervezés tudástermelési kultúrájának tematikus-analitikus áttekintése

Építés - Építészettudomány
Authors: Alireza Kharazmi-Nezhad and Nesip Ömer Erem

Architectural design, whether as a knowledge production process or as a ‘means’ for producing knowledge, has been the hot topic of theoretical debates since the late 1990s. Despite the developments, it requires more clarity as a young culture in the discipline. This research aims at deciphering the theoretical body to identify and bring the central themes into sight and provide a legible interpretation of knowledge production in architectural design. To this end, a unique methodology, adopted form content analysis, has been utilized. In this paper, a piece of the relevant literature was analysed by a computer application namely NVivo. The analysis has revealed a set of words from which the central themes are extracted. Out of thirty emphatic words, ten central themes are generated. According to the findings, ‘design and research’, ‘design process and methods’, and ‘newness and novelty’ appeared to be the key themes when knowledge production in architecture matters. The remaining seven themes are mainly included in the key themes. The findings show that knowledge production in architectural design is much more influenced by the field of design studies rather than architecture. This study remarks that the objective and generic aspect of architecture is investigated for knowledge production, however, taking architecture-specific dimensions into account could bring new insights into the discipline.

Az építészeti tervezés a tudástermelés folyamataként és „eszközeként” is az elméleti viták központi témája az 1990-es évek vége óta. Bár még fejlődésben van, a tudomány fiatal területeként szükség van arra, hogy fogalmait egyértelműbbé tegyék. E kutatás célja egy elméleti törzsanyag meghatározása, hogy a tudástermelés területe jól körülhatárolható legyen, célkitűzései láthatóvá, és fogalma értelmezhetővé váljon az építészeti tervezésben is. Ennek érdekében egyedülálló módszertan, formai tartalomelemzés alkalmazására került sor. A tanulmányban a vonatkozó szakirodalom egy részét az NVivo elnevezésű számítógépes alkalmazás segítségével elemeztük. Az elemzés gyakran ismételt szóhalmazokat gyűjtött, majd ezek alapján kivonatolta a szövegekben leggyakrabban előforduló témákat. A program harminc hangsúlyos szóból tíz központi témát generált. Az építészetre vonatkozó tudástermelés vizsgálata során a leggyakoribb találatok a „tervezés és kutatás”, a „tervezési folyamat és módszerek”, valamint az „újdonság és újszerűség” voltak. A többi hét témát nagyrészt magukba foglalták ezek a kulcstémák. A további eredmények azt mutatják, hogy az építészeti tervezésben megjelenő tudástermelésre nagyobb mértékben hatnak a tervezéselméleti stúdiumok, mint az építészeti gyakorlat. Noha jelen tanulmányunk az építészet objektív és általános aspektusát vizsgálja a tudástermelés szempontjából, e tudományágban később új fejezetet nyithatnak a kifejezetten építészeti szempontú megközelítések is.

Restricted access