Search Results

You are looking at 1 - 10 of 31 items for

  • Author or Editor: András Bálint x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Absztrakt

A mozinéző érzelmi és empátiás válaszainak vizsgálata központi szerepet kap a modern filmelméleti munkákban. Kevés olyan empirikus vizsgálatot találunk viszont, ami a narratív tényezőket és a befogadói jellemzőket integratívan kezelné az érzelmi válaszok kutatása során. Az itt bemutatott vizsgálatunkban a filmszereplő mentális folyamataira vonatkozó információ mértékének (pszichológiai fokalizáció), a befogadó kötődési jellemzőinek és a néző filmre adott válaszainak kapcsolatát vizsgáltuk meg a pszichonarratológia módszertani keretének alkalmazásával. A vizsgálat során (n = 17) két eltérő narratív fokalizáció stratégiával működő filmre on-line befogadói válaszokat gyűjtöttünk, a hangos gondolkodás adatgyűjtési módjának alkalmazásával. A nézői választípusokat a filmelméleti klasszifikációk és Mark Davis multidimenzionális empátiafelfogása alapján létrehozott taxonómia mentén tartalomelemeztük, majd a válaszgyakoriságokat a kötődési szorongás és elkerülés (ECR-R) összefüggésében kevert típusú varianciaanalízissel vizsgáltuk meg. Az eredmények alátámasztották azt a feltételezésünket, hogy a fokalizáció és a kötődési jellemzők interakcióban fogják meghatározni a nézői válaszokat. A két eltérő stratégiával bemutatott főszereplő a nézői válaszok jelentősen eltérő válaszmintázatát váltotta ki. A belső fokalizációval bemutatott szereplőt a nézők több érzelmi és kognitív tartalommal ruházták fel. A kötődési elkerülés kiemelten fontos tényezőnek bizonyult az empátiás válaszmintázatok alakulásában: a magas kötődési elkerülésű egyének karakterre irányuló mentalizációs válaszaihoz nem társultak szelf-fókuszú empátiás reakciók.

Restricted access

The general characterization of the Hungarian Szentes geothermal field is presented based on the review of previous research and is supplemented with the analysis of well hydraulic tests. Forty thermal wells were included in the study area, producing mainly from Upper Pannonian sandstone reservoirs. The intensive and long-term production of thermal water reservoirs without reinjection resulted in significant reservoir pressure decrease from natural conditions. By means of deep-well pressure build-up curves, deep-well capacity curves and surface pressure curves the reservoir condition changes were described in the last half century.

Open access

A SARS-CoV-2-járvány kihívásai és tapasztalatai a molekuláris diagnosztikában

Challenges and experiences of the SARS-CoV-2 pandemic in molecular diagnostics

Orvosi Hetilap
Authors:
András Zóka
,
Bálint Tresó
, and
Gabriella Bekő

Összefoglaló. Bár a SARS-CoV-2-pandémia próbára tette a diagnosztikus kapacitásokat, számos hasznos tapasztalattal is szolgált, melyek alacsonyabb mintaszám mellett nem lettek volna levonhatók. Míg korábban a PCR-vizsgálatok jellemzően diagnosztikus, illetve kvantitatív követési célokat szolgáltak, a járvány során többségbe kerültek a szűrő- és (kezdetben) a felszabadító vizsgálatok. Jól követhető volt, hogy a tesztek piacra juttatásának erőltetett üteme sokszor nem tette lehetővé a teljesen kiforrott koncepciók létrehozását. Tekintettel arra, hogy a molekuláris diagnosztika során nem teljes vírusgenomokat, hanem célszakaszokat mutatunk ki, amelyek aránya a fertőzés egyes szakaszaiban nem feltétlenül állandó, egyre valószínűbb, hogy nem azonos célgének a legmegfelelőbbek diagnosztikus, szűrő- és felszabadító vizsgálatokhoz. A nagy mennyiségű, aspecifikusan végzett vizsgálat még kiváló fajlagosság mellett is a pozitív prediktív érték csökkenéséhez vezethet, amennyiben a fertőzés tényleges prevalenciája a vizsgálati csoportban alacsony. Munkánkban megkíséreljük irodalmi és saját adatok felhasználásával összefoglalni az elmúlt két év fontosabb diagnosztikus tapasztalatait a teljesség igénye nélkül. Orv Hetil. 2021; 162(52): 2071–2078.

Summary. Although the SARS-CoV-2 pandemic has been a great challenge for the diagnostic capacities, it also proved to be a unique source of experience. While previously PCR tests had overwhelmingly been used for targeted diagnostic and quantitative follow-up testing, screening and (initially) release tests became far more prevalent during the pandemic. It was well to be seen that the forced pace of bringing tests to market often gave way to not fully mature concepts. The PCR method is based on the detection of sequences, the proportions of which are likely to alter throughout the course of the disease. It is becoming increasingly clear that different target genes might be the best suitable for diagnostic, screening and release testing. Even with specific assays, an unprecedentedly high number of tests might result in the inflation of the positive predictive value, when the true prevalence of the infection remains very low among the tested individuals. Here we try to summarize some of the potentially most relevant diagnostic conclusions of the pandemic so far according to our own data and the literature. Orv Hetil. 2021; 162(52): 2071–2078.

Open access

Absztrakt

A vékonybélből kiinduló rosszindulatú daganatok igen ritkák, az összes rosszindulatú emésztőszervi daganat kevesebb, mint két százalékát teszik ki. Előfordulásuk gyakoribb coeliakiában (lymphoma), illetve egyes örökletes bélbetegségekben, mint Peutz–Jegher-szindróma, familiáris adenomatosus polyposis. A betegség legtöbbször tünetmentes, illetve az első panaszok megjelenésétől a diagnózis felállításáig rendszerint több hónap telik el. A rendelkezésre álló noninvazív, részlegesen invazív vizsgáló módszerek gyakran nem vezetnek megoldáshoz és műtéti exploratio során derül fény a betegségre. Cikkünkben az osztályunkon előforduló vékonybéltumorok előfordulásáról, kivizsgálásáról, műtéti ellátásáról írunk feldolgozva az elmúlt 3 év beteganyagát. Megjegyzendő, hogy mindegyik beteg intézetünk Sürgősségi Osztályán keresztül érkezett, tehát nem tervezett módon. A műtétet megelőző vizsgálatok csak a műtéti indikáció felállításában segítettek, pontos diagnózishoz egy esetben sem vezettek. A műtéteket sürgősséggel vagy halasztott sürgősséggel végeztük. Mindegyik esetben vékonybélresectio történt. Anyagunkban adenocarcinoma, non-Hodgkin-lymphoma, GIST fordult elő.

Restricted access

Bevezetés: A Staphyloccocus aureus bacteriaemia kezelése és prognózisa attól függ, hogy szövődött-e endocarditisszel. A transoesophagealis echokardiográfiának kulcsszerepe lehet az infektív endocarditis diagnózisának felállításában. Célkitüzés: A szerzők vizsgálatának célja a transoesophagealis echokardiográfiával igazolt endocarditises betegek jellemzőinek bemutatása volt. Módszer: A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Echokardiográfiás Laboratoriumában 1998. október és 2002. március között Staphyloccocus aureus -pozitív hemokultúra miatt 24 beteget vizsgáltak transoesophagealis echokardiográfiával (15 férfi és 9 nő). Közülük 11 esetben natív billentyű-, 8 esetben korai műbillentyű-, 2 esetben késői műbillentyű- és 3 esetben pacemaker-endocarditis gyanúja merült fel. A betegadatok feldolgozása retrospektív módon történt. Eredmények : Infektív endocarditis 13 esetben igazolódott, 7 esetben a fertőzés közösségben szerzettnek bizonyult. Vegetatio 11 esetben volt kimutatható, ebből egy esetben bal kamrai thrombus volt fertőzött. Négy esetben paravalvularis leaket találtak, 2 esetben abscessus igazolódott. A hét infektív natív billentyű endocarditis közül 3 ép billentyűn alakult ki. Tizenegy esetben nem igazolódott infektív endocarditis, 9 betegben a Staphyloccocus aureus -fertőzés nosocomialis volt. Az infektív endocarditisben szenvedő betegek csoportjából 8 beteg került műtétre, 3 beteget akut, 3 beteget szubakut és 2 beteget pedig krónikus stádiumban operáltak meg. Két operált beteget vesztettek el, egyik akutan került műtétre. Az infektív endocarditis miatt csak antibiotikummal kezeltek közül 4 beteg meggyógyult, 1 beteg pedig meghalt. A 11 beteg közül, akiknél infektív endocarditis nem igazolódott vizsgálataik szerint, 7 gyógyult, 4 meghalt. Egy betegnél a sectio során (4 héttel a transoesophagealis echokardiográfia után) derült fény korai műbillentyű-endocarditisre. Következtetések : A Staphyloccocus aureus -pozitív hemokultúrájú betegeknél a transoesophagealis echokardiográfia kizárhatja vagy igazolhatja az infektív endocarditis meglétét. A közösségben és a nosocomialisan szerzett Staphylococcus aureus -bacteriaemia egyaránt okozhat infektív endocarditist natív billentyűn, thrombuson vagy intracardialis idegen szöveten.

Restricted access

Achalasia miatt végzett robotasszisztált laparoszkópos cardiomyotomia és fundoplicatio (Heller–Dor-műtét)

Robotic-assisted laparoscopic Heller–Dor’s cardiomyotomy and fundoplication for achalasia

Orvosi Hetilap
Authors:
András Papp
,
András Palkovics
,
Dóra_Lili Sindler
,
Csenge Papp
,
Péter Halvax
,
József Czimmer
,
Bálint Nagy
, and
András Vereczkei

Bevezetés: Az achalasia miatt végzett sebészeti beavatkozások eredményei jelentősen javultak a minimálisan invazív sebészet bevezetésével. A robotasszisztált Heller–Dor (RAHD)-műtét az utóbbi évek során kezd elterjedni, mivel olyan előnyöket biztosít a sebész számára, mint a háromdimenziós látás és a műtét alatti finommozgások még magasabb szintű kontrollja. Módszer: 2022. október 1. és december 31. között, Magyarországon először, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában 3 betegen (37 éves férfi és 55, illetve 72 éves nő) végeztünk achalasia miatt RAHD-műtétet a da Vinci Xi rendszer segítségével. Eredmények: Mindhárom esetben szövődménymentes RAHD-műtét történt, és a betegek a műtét után panaszmentessé váltak. A műtéti idő 198, 204 és 238 perc volt, mely magában foglalta a 23, 19 és 14 perces dokkolási időt. Az utolsó betegnél hiatus hernia is ismert volt, ezért egy időben ennek rekonstrukcióját is elvégeztük. Az első 2 beteget a műtétet követő negyedik, a hiatusrekonstrukción is átesett 3. beteget a műtét utáni 6. napon engedtük otthonába. Megbeszélés: Az utóbbi években egyre több vizsgálat ismert, mely a RAHD-cardiomyotomiával foglalkozik. Általánosságban azt a következtetést vonják le, hogy gyakorlott kézben ez könnyen elvégezhető műtét, mely nagyon alapos myotomiát biztosít mind a nyelőcső, mind a gyomor területén azáltal, hogy nagy nagyításban minden izomrost felismerhető, és ennek köszönhetően lényegesen kevesebb perforáció fordul elő a műtét során a laparoszkópos műtétekhez viszonyítva. Ugyanakkor az is ismert, hogy költségesebb beavatkozás, amelyet a tanulási időszak hosszabb műtéti ideje is tovább drágít. A nyálkahártya-sérülések és a következményes szövődmények elkerülése azonban ellensúlyozhatja hosszú távon ezeket a magasabb költségeket. Következtetés: A laparoszkópos cardiomyotomia az egyik olyan felső gastrointestinalis standard műtét, amelynél a robot haszna egyértelműen bizonyítható. Ezért azon helyeken, ahol a robotsebészeti rendszer hozzáférhető, javasolt ezt a beavatkozást azzal végezni. Orv Hetil. 2023; 164(14): 542–547.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
Oszkár Hahn
,
Péter Kupcsulik
,
Damján Pekli
,
András Fülöp
,
Dávid Bárdos
,
Bálint Kokas
, and
Attila Szijártó
Open access
Magyar Sebészet
Authors:
Gerda Strifler
,
András Mészáros
,
Daniella Pécz
,
Ágnes Ficzere
,
Bálint Baráth
,
Mihály Boros
, and
Petra Hartmann

Absztrakt

A mitochondriumok kulcsfontosságú élettani feladataiknál fogva oki szerepet játszanak számos akut és krónikus májbetegség kialakulásában, így e sejtalkotók terápiás és lehetséges diagnosztikus célpontok is egyben. Jelen tanulmányunk során bemutatunk egy vizsgálómódszert, amely nagy felbontású respirométer (oxigráf) segítségével lehetővé teszi a mitochondrialis funkciók értékelését. A vizsgálatok során friss szövetminták oxigénfogyasztásának meghatározása alapján az oxidatív foszforilációt és a mitochondrialis légzési lánc működését nagy pontossággal, valós időben lehet vizsgálni. A respirometriás módszer lehetőséget adhat a műtét előtt vagy alatt vett biopsziákból a májmitochondriumok funkcionális vizsgálatára is, így hozzájárulhat a sebészeti beavatkozások hatékonyságának növeléséhez.

Restricted access