Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: András Derényi x
Clear All Modify Search

Tanulási eredmények kidolgozása és használata

Elvi megfontolások és gyakorlati útmutatások

Author: András Derényi

Az írás az európai kontinentális felsőoktatásban a Bologna-folyamat során kidolgozott, és a miniszterek által a 2005-ös bergeni találkozón elfogadott, az egységes felsőoktatási térség számára szóló képesítési keretrendszer nyomán előtérbe kerülő kimeneti szabályozó eszközök egyik elemeként megjelenő tanulási eredmények (learning outcomes) programfejlesztésre való alkalmazásának szempontjait tekinti át. A kimeneti eredmények felől közelítő tervezési szemlélet a korábbi tartalmi, procedurális szemlélettől eltérően veti fel a programok tervezése és fejlesztése közben megjelenő kérdéseket, problémákat, legyen az a környezeti szabályzókhoz való viszony kezelése, a program építő elemeinek meghatározása vagy éppen az alkalmazandó értékelési eljárások.  A tanulmány - tekintettel arra, hogy Magyarországon is éppen hogy csak megjelent az új szemléleti keret - elsősorban a programtervezési eljárás bemutatására törekszik, mintegy útmutatóként szolgálva ahhoz a közös tanuláshoz, amelybe a felsőoktatás hazai szereplői és érintettjei az alapképzési szakok, valamint ezek képzési és kimeneti követelményei általános és szakmai kompetenciáinak kialakítása során kóstoltak bele először.

Restricted access

Absztrakt:

A felsőoktatási intézmények szerepváltozásai, a harmadik misszió feltűnése és erősödése és az ezeknek megfelelő vagy ezekhez igazodó irányítási megoldások, működési keretek, az állam és a felsőoktatási intézmények viszonyának alakulása több évtizede témája a felsőoktatás-politika változásával, az irányítás kérdéseivel foglalkozó kutatóknak, szerzőknek (Clark 1983; Etkowitz 1997; Clark 1998; van Vaught–de Boer 2015; Gronitzka–Massen–de Boer 2017, hogy csak néhány ismertebbre utaljunk). A hazai kutatókat is foglalkoztatta ez a témakör (Barakonyi, Hrubos, Keczer, Kováts, Polónyi számos írása), ami bőséges muníciót ad a kutatásra, ugyanis az irányítás és az intézményi státus kérdéseivel rendre együtt járnak az intézmények kormányzásának, vezetési struktúrájának és finanszírozásának a kérdései is. Az intézményi működési keretek alakítására irányuló magyar felsőoktatás-politikai törekvések hosszabb időszakot átfogó áttekintésére azonban csak kevesen vállalkoztak (Polónyi 2009; Veres 2016a, 2016b). Jelen írás arra tesz kíséreltet, hogy áttekintse az elmúlt három évtized törekvéseit és fejleményeit e téren, keresve a jellegzetes azonosságokat vagy épp sajátos különbségeket.

Open access