Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: András Halbritter x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

To analyze the rhizosphere bacterial communities in wetlands, the total lipid content was extracted from a peat soil and 4 abundant wetland plant roots ( Typha angustifolia L., Salix cinerea L., Carex pseudocyperus L., Thelypteris palustris Salisb.). The separated phospholipid fraction was further fractionated and deriva­tized prior to gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) measurement. In the evaluation only the bacteria-specific fatty acids were used in order to neglect fatty acid information derived from plant root cells. Based on these analyses, a high level bacterial concentration was demonstrated in the rhizosphere, and the relative occurrence of aerobe and anaerobe, Gram positive and negative bacteria, methanotrophs, sulphate reducers and Actinobacteria was determined. Through the PLFA analysis the study of bacteria regardless of culturability was possible.

Restricted access

A talaj-mikrobióta vizsgálata foszfolipidek alapján

II. A foszfolipidek kémiai analízise

Agrokémia és Talajtan
Authors:
Nikolett Uzinger
and
András Halbritter

A foszfolipidek kémiai analízise történhet foszfolipid-foszfát, valamint foszfolipid-zsírsavak (PLFA) vizsgálatával. A foszfolipid-zsírsavak analízisére általában gázkromatográfot, illetve gázkromatográf-tömegspektrométert használnak. Ehhez a minta-előkészítés történhet egyszerű preparálással , amivel csak az észteresíthető zsírsa­vakat lehet meghatározni, és az összes foszfolipid vizsgálatára szolgáló meghosszabbí ­ tott preparálással , mely nagyobb biztonságú minőségi meghatározást tesz lehetővé.

Restricted access

A talaj-mikrobióta vizsgálata foszfolipidek alapján

I. Szükségesség és alkalmazási lehetőségek

Agrokémia és Talajtan
Authors:
András Halbritter
and
Nikolett Uzinger

A talaj-mikrobióta mennyiségi viszonyait, struktúráját és funkcióit célzó vizsgálatok komoly bioindikációs értékűek lehetnek, jelentős gyakorlati segítséggel bírhatnak, ha egy talaj állapotát, egy kezelés vagy szennyezés hatását próbáljuk megismerni. Ilyen esetekben olyan könnyen kimutatható, jól követhető és lehetőleg kvantitatív mérhető markerekre, indikátorokra van szükség, melyekből a talaj belső történéseire, állapotára következtethetünk, és abból viselkedését megfelelő megbízhatósággal jósolni tudjuk. A mikrobióta közvetett vizsgálatára elméleti problémákkal a legkevésbé terhelt és a gyakorlatban is egyre terjedő választás a foszfolipidekre irányul. A foszfolipid-zsírsav- (PLFA-) alapú mikrobióta-vizsgálat előnyei a mennyiségi meghatározás és a specifikus mikrobacsoportok kimutatásának kombinációjából fakadnak, valamint abból, hogy a foszfolipidek a talajban gyorsan lebomlanak, így a PLFA-analízis mindig az aktuális mikrobaközösségről ad információt. Hátránya, hogy az egyes zsírsavak mennyisége környezeti tényezők hatására fajon belül is eltérhet, továbbá, hogy nagy az átfedés a különböző zsírsavak előfordulása között, és viszonylag kevés a kellő mértékben specifikus zsírsav. Az első életközösségi szintű foszfolipid-analízist King és munkatársai végezték 1977-ben. Azóta számos kutató alkalmazta és alkalmazza a talaj mikrobiális biomasszájának becslésére, valamint a mikrobióta struktúrájának meghatározásához a PLFA-analízist, például mezőgazdasági talajhasználat, talajszennyezés hatásainak vizsgálatára, ökotoxikológiai tesztekhez, jelölt szubsztrátok beépülésének vizsgálatára.

Restricted access