Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for

  • Author or Editor: András Juhász x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Let V be a left vector space over the division ring D and let dim D V = κ. Let (SubV; ∩) and (Sub V; +) denote the meet-semilattice and join-semilattice of the subspaces of V, respectively. We prove that for κ finite (Sub V; ∩) embeds into (Sub V; +) if and only if D embeds into D op. We show that the similar statement holds for every infinite κ if and only if it holds for κ = ℵ0. For vector spaces over fields we obtain that (Sub V; ∩) always embeds into (Sub V; +).

Restricted access

Vasbeton szerkezetek alakváltozásait, elmozdulásait a rugalmas, berepedt, úgynevezett II. feszültségi állapotban szokták vizsgálni. Külpontos nyomás esetén a semleges tengely meghatározása nemlineáris egyenletek megoldását követeli meg. A Vasbeton szakirodalomban nincs általánosan elfogadott módszer, ennek feltehetoen az az oka, hogy eddig alkalmazott eljárások bonyolultak, és konvergenciájukról keveset lehet tudni. Dolgozatunkban egy olyan új eljárást mutatunk be, melynek alapja egy direkt rekurzió, és amely az egyváltozós, szimmetrikus esetben alkalmazott, sokszor Pelikán-félének nevezett iterációs eljárás (Pelikán, 1972) természetes általánosításának tekintheto. A legegyszerubb esetben (beton téglalap keresztmetszet) bizonyítani tudtuk, hogy az eljárás mindig konvergál, tehát kedvezobben viselkedik, mint az eredeti Pelikán-módszer. Bonyolultabb esetekben ugyanezt a kedvezo globális konvergenciát tapasztaltuk numerikusan.

Restricted access
Acta Mathematica Hungarica
Authors:
András Hajnal
,
István Juhász
,
Lajos Soukup
, and
Zoltán Szentmiklóssy

Abstract

is called a conflict free coloring of the set-system (with ρ colors) if
ea
The conflict free chromatic number of is the smallest ρ for which admits a conflict free coloring with ρ colors.
is a (λ,κ,μ)-system if , |A|=κ for all , and is μ-almost disjoint, i.e. |AA′|<μ for distinct . Our aim here is to study
eb
for λκμ, actually restricting ourselves to λω and μω.

For instance, we prove that

• for any limit cardinal κ (or κ=ω) and integers n≧0, k>0, GCH implies
ec

• if λκω>d>1, then λ<κ +ω implies and λ≧ℶ ω (κ) implies ;

• GCH implies for λκω 2 and V=L implies for λκω 1;

• the existence of a supercompact cardinal implies the consistency of GCH plus and for 2≦nω;

• CH implies , while implies .

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Gergő Józsa
,
Zsolt Juhász
,
Péter Vajda
,
Gabriella Mohay
, and
András Pintér

Az öt hónapos csecsemőben eseménytelen perinatalis adaptációt követően felső légúti infekciók, hányás és növekedésbeli elmaradás jelentkezett. A mellkas-röntgenfelvétel jobb oldali rekeszsérvet valószínűsített. A kontrasztanyagos nyeletéses vizsgálat a rekesz felett jobb oldalon a gyomrot ábrázolta. Az eset a veleszületett rekeszsérv és a hiatus hernia közötti differenciáldiagnosztikai nehézségekre kívánja felhívni a figyelmet. Orv. Hetil., 2011, 152, 1500–1503.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
András Takács
,
László Szabó
,
Lajos Juhász
,
András Takács
,
József Lanszki
,
Péter Takács
, and
Miklós Heltai

In Hungary, twenty Canis aureus individuals were submitted to parasitological examinations in 2010–2012. Two Coccidia: Cystoisospora canis (15%) and Toxoplasma-type oocysts (5%), one Trematoda: Alaria alata (10%), six Cestoda: Mesocestoides lineatus (20%), Echinococcus granulosus (10%), Dipylidium caninums (5%), Taenia hydatigena (15%), Taenia pisiformis (20%), Taenia crassiceps (40%), and nine Nematoda: Angiostrongylus vasorum (10%), Crenosoma vulpis (30%), Capillaria aerophila (5%), Toxocara canis (20%), Toxascaris leonina (15%), Trichuris vulpis (10%), Ancylostoma caninum (45%), Uncinaria stenocephala (40%), Capillaria plica (45%) have been identified. Angiostronglyus vasorum has been reported from carnivores in Europe, Africa, South America and North America. The helminth A. vasorum or French heartworm is a metastrongylid nematode, widely distributed in Western Europe, that infects the pulmonary arterial tree of dogs, various species of foxes, wolves, Eurasian badgers, coyotes and stoats. To our knowledge, this is the first report of natural A. vasorum infection in golden jackal.

Restricted access
Antik Tanulmányok
Authors:
Mária Adorjáni
,
Katalin Goda
,
Laura Menta Szilágyi
,
Tamás Németh
,
András Teleki
, and
Erika Juhász
Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Csaba Halmy
,
Katalin Szetei
,
Zoltán Nádai
,
Pál Pesthy
,
Zsuzsanna Juhász
,
Márta Tóth
, and
András Barta

Az égési sérülés után kialakuló hegesedés gyakran érinti az axillaris régiót. A vállízület mozgását akadályozó hegek eredménytelen konzervatív kezelése esetén műtéti korrekció szükséges. A szerzők az axillaris régió égési sérülése után kialakult mozgáskorlátozottságot okozó instabil hegek miatt korai rekonstrukciót végeztek arteria circumflexa humeri posterior perforátor lebennyel. Véleményük szerint a lebeny, hagyományos szabad lebenyként történő alkalmazása mellett, kiválóan alkalmazható érnyeles szigetlebenyként is az axillaris régió rekonstrukciójában, például hónalji hegkorrekcióban.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Csaba Halmy
,
Zoltán Nádai
,
Zsuzsanna Juhász
,
Pál Pesthy
,
Zsolt Marczell
,
Katalin Szetei
, and
András Szűcs

Jelenleg az optimális bőrpótló eljárás az autotranszplantáció, kiterjedt égési sérülés esetén azonban nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű adóterület. Az adóterület csökkentése céljából a bőrhelyettesítő anyagok előállítása világszerte intenzív kutatás tárgya. A biológiai és bioszintetikus bőrpótló anyagok tartós vagy ideiglenes bőrpótlást tesznek lehetővé. A tartós bőrpótlás saját bőr átültetésével vagy szövettenyésztéssel valósítható meg. Ennek időpontjáig szükség esetén biotechnológiával gyártott ideiglenes bőrpótló készítmények helyettesíthetik a bőr védő funkcióját. Néhány termék jelenleg is elérhető Magyarországon, és folyamatban van további eljárások meghonosítása, ezért a szerzők összehasonlítják a bőrpótló eljárásokat és a világ egyes pontjain forgalomban lévő bőrpótló anyagokat az égéssebész szemével. A közeljövőben – a kimagasló költség miatt – szükség lesz a hazai forgalomba kerülő készítmények átgondolt alkalmazására.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
András Terebessy
,
Melinda Matyasovszky
,
Ferenc Horváth
,
Áron Horosz
,
Irén Juhász
, and
Zsuzsa Győrffy

Absztrakt

Bevezetés: Az egészségügyben dolgozó orvosok, nővérek és egyéb szakemberek egészségi állapota a munkában töltött évekkel romlik, ami befolyást gyakorolhat az általuk végzett munka minőségére is. Az egészségügyi dolgozók egészségfejlesztése így nem csupán munkahelyi prevenciós programként, hanem az egészségügyi ellátás minőségét javító intézkedésként is felfogható. Célkitűzés: Egészségi alapállapot-felmérést követően intervenciós egészségfejlesztési program hatékonyságának mérése egészségügyi dolgozók körében. Módszer: A vizsgálat elején és végén kérdőíves és fizikaiállapot-felmérés történt. Az intervenciós csoport tagjai igénybe vehettek fitneszszolgáltatásokat, pszichológiai szakember segítségét, dietetikai tanácsadást és fogászati konzultációt. Eredmények: A 12 hónapon át tartó vizsgálat 79 dolgozó részvételével indult, akik maguk dönthették el, hogy intervenciós vagy kontrollcsoportba kerüljenek. A vizsgálat végén az intervenciós csoportban a haskörfogat szignifikáns csökkenését és a 12 perc alatt futott táv növekedését észlelték. Következtetések: Az eredmények igazolni látszanak az aktív életmóddal együtt járó rendszeres testmozgás kedvező hatását mind a fizikai teljesítőképesség növekedésében, mind pedig a testalkat változásában. Orv. Hetil., 2016, 157(39), 1563–1570.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Dorottya Kocsis
,
Nóra Béres
,
Gábor Veres
,
Dolóresz Szabó
,
Katalin Eszter Müller
,
András Arató
, and
Márk Juhász

A coeliakia genetikai háttere már évtizedek óta intenzív kutatás tárgya. Ennek ellenére a napi gyakorlatban továbbra is csak a HLA-fenotipizálás eredményét használják fel. Időközben a betegségek manifesztációjában egyre több ismeret áll a kutatók rendelkezésére az epigenetikai tényezők szerepéről. Coeliakiában mind a genetika, mind az epigenetika területén még számos kérdés megválaszolatlan. Ezen összefoglaló a jelenlegi ismeretekről kíván keresztmetszeti képet adni, különös tekintettel azok jövőbeni klinikai felhasználására. Orv. Hetil., 2014, 155(3), 83–88.

Open access