Search Results

You are looking at 1 - 10 of 86 items for

  • Author or Editor: András Kovács x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az építészetben minden tervezési feladat egyedi: egy adott problémakörbe tartozó egyes szabályok általános érvényűek, mások csak egy-egy konkrét szituációra vonatkoztathatók. A számítógéppel segített tervezés hatékonyságát növelhetjük úgy, hogy az építészeti CAD rendszereket felkészítjük az olyan tervezési feladatok támogatására, amelyek gyakran ismétlődnek és általános szabályokkal leírhatók, miközben a tervezőnek lehetősége nyílik az egyedi szempontoknak megfelelő módosítások elvégzésére is. Az építészeti tervezés során alkalmazott szabályok közül azok alkalmazását lehet számítógéppel támogatni, amelyeknél a problématér véges, objektív ellenőrzési kritériumok állnak rendelkezésre, a szabályok pedig algoritmus formájában megfogalmazhatók. A dolgozatban a fenti szempontokból tekintünk át egyes tervezési részfeladatokat: egy-egy területen melyek az általános érvényű szabályok, ezek közül melyek írhatók le algoritmusok formájában. Kiemeljük a szerkezettervezést mint hatékonyan támogatható területet, majd bemutatjuk a szerkezettervezés CAAD támogatására jelenleg használt eszközök közül a kényszereket és az eljárás alapú parametrikus objektumokat. Ezeket az eszközöket két szempontból vizsgáljuk: mennyiben alkalmasak a szabályok implementálására, illetve milyen lehetőséget biztosítanak az egyedi szempontok figyelembevételére. Végül bemutatunk egy olyan rendszert, amely a kényszerek és eljárás alapú parametrikus objektumok együttes alkalmazásán alapul, és mindkét vizsgált szempontnak maximálisan meg tud felelni.

Restricted access

Bethlen Gábor fejedelem újonnan előkerült címerköve Fogarasban

The recently found carved stone, bearing prince Gabriel Bethlens’ coat of arms from Făgăraș (Fogaras)

Művészettörténeti Értesítő
Author:
András Kovács

The on-going restoration works of the Făgăraș castle have revealed a carved stone measuring approximately 70×100 cm, which bears the fragment of the coat of arms of Gabriel Bethlen, prince of Transylvania between 1613 and 1629. By comparison with the stamps used by the prince one can date the heraldic composition quite accurately between 1618 and 1619. In the afore-mentioned period, written sources attest certain construction works for the enlargement of the residence within the fortress, in the area of the Red-tower. Late renaissance window frames, adorned with ornamental gables were fitted at the second floor of the western wing, erected by Gabriel Bethlen as well as at the same level of the southern wing, towards the loggia built by Balthasar Báthory (1561– 1594). The afore-mentioned, late medieval cylindrical tower had been heightened towards the end of the 16th century with octagonal storeys topped by an open platform with crenellated parapet. Under prince Gabriel Bethlen the platform was closed and transformed into a summer chamber for the prince. A stonemason from Cluj, Stephan Diószegi carved these frames, as well as the triple window frames of the Red-tower, in Cluj. He must have carved the recently found coat of arms as well, which was set aside presumably around 1639-1640, during the construction of the chapel at the first floor of the western wing.

Restricted access

Absztrakt

A mozinéző érzelmi és empátiás válaszainak vizsgálata központi szerepet kap a modern filmelméleti munkákban. Kevés olyan empirikus vizsgálatot találunk viszont, ami a narratív tényezőket és a befogadói jellemzőket integratívan kezelné az érzelmi válaszok kutatása során. Az itt bemutatott vizsgálatunkban a filmszereplő mentális folyamataira vonatkozó információ mértékének (pszichológiai fokalizáció), a befogadó kötődési jellemzőinek és a néző filmre adott válaszainak kapcsolatát vizsgáltuk meg a pszichonarratológia módszertani keretének alkalmazásával. A vizsgálat során (n = 17) két eltérő narratív fokalizáció stratégiával működő filmre on-line befogadói válaszokat gyűjtöttünk, a hangos gondolkodás adatgyűjtési módjának alkalmazásával. A nézői választípusokat a filmelméleti klasszifikációk és Mark Davis multidimenzionális empátiafelfogása alapján létrehozott taxonómia mentén tartalomelemeztük, majd a válaszgyakoriságokat a kötődési szorongás és elkerülés (ECR-R) összefüggésében kevert típusú varianciaanalízissel vizsgáltuk meg. Az eredmények alátámasztották azt a feltételezésünket, hogy a fokalizáció és a kötődési jellemzők interakcióban fogják meghatározni a nézői válaszokat. A két eltérő stratégiával bemutatott főszereplő a nézői válaszok jelentősen eltérő válaszmintázatát váltotta ki. A belső fokalizációval bemutatott szereplőt a nézők több érzelmi és kognitív tartalommal ruházták fel. A kötődési elkerülés kiemelten fontos tényezőnek bizonyult az empátiás válaszmintázatok alakulásában: a magas kötődési elkerülésű egyének karakterre irányuló mentalizációs válaszaihoz nem társultak szelf-fókuszú empátiás reakciók.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Lajos Döbrőssy
,
Attila Kovács
, and
András Budai

Absztrakt

A citológiai vizsgálatra alapozott méhnyakszűrés – elméletileg – alkalmas korán felismerni és kezelésre juttatni a méhnyak rákmegelőző állapotait és rákját, ezáltal javítani az életminőséget és mérsékelni a célbetegségből eredő halálozást. Ez a lehetőség gyakran kihasználatlan marad, mert egyenlőtlenségek mutatkoznak mind a szűrés „kínálati”, mind a „keresleti” oldalán. Az egyenlőtlenségek – az ország geopolitikai helyzetén túlmenően – adódhatnak az egészségügyi ellátórendszer különbözőségeiből, a szűrés mint szolgáltatás elérhetőségéből. Másfelől, a felkínált szűrés elfogadására befolyással van a célnépesség társadalmi-gazdasági helyzete, egészségtudatossága és tájékozottsága a szűrővizsgálat mibenlétéről, hasznáról és a lehetséges károkozásról. A szolgáltatóknak szorgalmazni kell a felajánlott szűrővizsgálat mind teljesebb elfogadását. Orv. Hetil., 2015, 156(24), 955–963.

Restricted access

The objective of the research was to compare the taste attributes of different commercial soya drinks. Furthermore, the task was to determine the effect of different ingredients and processing technologies on the taste attributes of the product. Based on the results of electronic tongue measurements the instrument is able to determine the effect of the applied technology and to distinguish soya juice samples according to sensory preferences. Canonical discriminant analysis showed that the groups of two measurements of the same products were overlapping. Therefore, the electronic tongue measurements are supposed to be of acceptable repeatability. The canonical discriminant analysis showed that the taste attributes of soya juice made of hulled soybeans was beneficial for the taste attributes relative to that of the juice made of not-hulled soybeans. Three main groups could be observed from the analyzed six commercial soya drink samples based on canonical discriminant analysis. There is a group of top market brands having definite taste improver additives and another one containing three products having low amount of additives. However, the group of samples made of soybean and rice is located between the above-mentioned two groups in the discriminant score plot.

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
András Blahó
,
Dóra Győrffy
,
Tamás Kovács
, and
Qerim Qerimi

László Csaba: The New Political Economy of Emerging Europe (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005, 359 pp.) (Reviewed by András Blahó); George Kopits (ed.): Rules-based Fiscal Policy in Emerging Markets: Background, Analysis and Prospects (Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2004, 286 pp.) (Reviewed by Dóra Gyorffy); J. Barkley Rosser, Jr. - Marina V. Rosser: Comparative Economics in a Transforming World Economy (2nd edition) (Massachusetts, Cambridge, London: MIT Press, 2004, 646 pp.) (Reviewed by Tamás Kovács); Bruno S. Sergi: Economic Dynamics in Transitional Economics: The Four-P Governments, the EU Enlargement, and the Bruxelles Consensus (New York, London, Oxford: Haworth Press/International Business Press, 2003, 234 pp.) (Reviewed by Qerim Qerimi)

Restricted access
Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
András Antal
,
Zoltán Kovács
,
József Varga
, and
László Horváth

Absztrakt

A betegek tartós anticoagulans kezelésére gyakran választjuk az acenocumarolt. A gyógyszer túladagolása esetén a szervezet különböző helyein bevérzés keletkezhet. Három betegünknél különleges helyen, a rectus abdominis területén figyeltük meg suffusiók kialakulását. A jelenség diagnosztikus nehézséget okozhat, mivel a panaszok kezdetekor a hasfal bőrén elszíneződés nem látszik. A kórok megállapítását az anamnaesisben szereplő tartós véralvadásgátló-szedés segíti. A tapintáskor észlelt nyomásérzékeny hasfali rezisztencia a gyanút fokozza. A magas INR a haemorrhagiás szövődmény lehetőségét támogatja. Egyszerű esetben a diagnózis az anamnaesis, a tapintás, az INR és az ultrahang alapján felállítható. A bonyolultabb esetek tisztázásában a CT segíthet, de egyik betegünknél csak laparoscopiával jutottunk pontos diagnózishoz. A csökkent plazma-prothrombinszintet K-vitamin adásával minden esetben normalizálni tudtuk.

Restricted access