Search Results

You are looking at 1 - 10 of 48 items for

  • Author or Editor: András Schubert x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Scientometrics
Authors: András Schubert and Mihály Schubert

Abstract  

A new framework of international comparisons is advised: each country is gauged against its bordering countries. This approach has several undeniable drawbacks, but by revealing some otherwise hidden patterns, advantageously supplements the customary comparison methods.

Restricted access

Absztrakt

A tudománymetria három sokat emlegetett és idézett törvénye a Bradford-, a Lotka- és a Zipf-törvény. A szerzők röviden bemutatják a három törvény névadójának tudományos pályáját, és hogy hogyan jutottak el a róluk elnevezett törvények megalkotásáig. Vázolják a törvények és névadóik munkásságának utóéletét is. Orv. Hetil., 2016, 157(2), 74–78.

Restricted access

Absztrakt

A tudománymetria legjelentősebb szakmai elismerését, a Derek John de Solla Price-emlékérmet 2015-ben az angol Mike Thelwall nyerte el. Thelwall a webometria meghatározó személyisége, a tudományos kutatás internetes jelenlétét vizsgálja kvantitatív módszerekkel. Ebben a cikkben a webometria kialakulását, helyzetét és fejlődési irányait tekintjük át röviden. Orv. Hetil., 2015, 156(36), 1472–1474.

Restricted access

Az egyetemek által kiadott folyóiratok jelenleg a tudományos szakirodalomnak egy szerényebb szeletét teszik ki, de számos jele és még több indoka van annak, hogy azt gondoljuk, szerepük növekedőben van. A növekedés ez idő szerint leginkább a társadalomtudományok területén mutatható ki. Az egyetemek folyóirat-kiadási tevékenység szerinti rangsorának élmezőnye néhány nyilvánvaló esélyes (Oxford, Cambridge, Chicago) mellett váratlanabb szereplőket is előtérbe hoz. Orv. Hetil., 2015, 156(16), 650–653.

Restricted access
Restricted access

Absztrakt

Közismert tény, hogy a tudománymetriai mutatószámok mindegyike erősen függ a szakterülettől. Sokan ezért eleve idegenkednek e mutatószámok szakterületek közötti bármiféle összehasonlításától. A szerző áttekinti azokat a lehetőségeket, amelyek a legfontosabb tudománymetriai mutatószámok: a publikációszám, az idézettség vagy a h-index normalizálására és ezen keresztül a szakterületek közötti összehasonlítására felhasználhatók. Orv. Hetil., 2016, 157(16), 631–634.

Restricted access

Abstract  

It is suggested that h-indices themselves may form the basis of a series of h-indices at successively higher levels of aggregation. The concept of successive h-indices may usefully contribute to develop a coherent frame for multi-level assessments.

Restricted access

Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnövekedett a társszerzős és ezen belül is a sokszerzős cikkek aránya a tudományos publikációk között. A cikk ennek a jelenségnek az okaival és a tudománymetriai elemzéseket illető következményeivel foglalkozik. Kitér a publikációknak és az idézeteknek a társszerzők közötti szétosztásának lehetőségeire, valamint a h-index és az önidézettség értelmezésének problémáira társszerzős cikkek esetében. Orv. Hetil., 2016, 157(13), 512–516.

Restricted access

Abstract  

Hirsch’s concept of h-index was used to define a similarity measure for journals. The h-similarity is easy to calculate from the publicly available data of the Journal Citation Reports, and allows for plausible interpretation. On the basis of h-similarity, a relative eminence indicator of journals was determined: the ratio of the JCR impact factor to the weighted average of that of similar journals. This standardization allows journals from disciplines with lower average citation level (mathematics, engineering, etc.) to get into the top lists.

Restricted access