Search Results

You are looking at 1 - 10 of 87 items for

  • Author or Editor: András Tóth x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Stream of consciousness is the manifestation of verbality in writing. Through the narrative technique of stream of consciousness, the writer has the opportunity to use the a very personal tone. This study examines three short stories by Valery Larbaud, the French writer and translator, which are characterized by this unique symbiosis of verbality and orality. This narrative technique is mainly suitable for the depiction of feelings and thoughts and not the narration of events. Its striking structural feature is the incoherent composition of sentences. Larbaud attributed great significance to narration carried out with the technique of stream of consciousness. The heroes of the three Larbaud short stories, which are in the scope of this study, have emotional problems to solve. The main topic of their ``audible thinking'' is the problem of faithfulness and the spiritual and physical distances between man and woman. Journey through time and space often gives the impression of a film script: the narrator depicts past and imaginary future in incoherent structured sentences which resemble the form of snapshots.

Restricted access

La Traduction Poétique: Questions Formalistes et Atmosphériques Face à L’Impératif de Fidélité Thématique

Réflexions Sur L’Œuvre Théorique D’Ágnes Nemes Nagy et György Somlyó

Hungarian Studies
Author:
András Désfalvi-Tóth

La principale idée organisatrice de cet article est la comparaison entre les traditions nationales qui définissent les cadres de la traduction poétique en Hongrie et en France. La traduction littéraire, en tant qu’interaction entre différentes cultures nationales, est examinée sous l’aspect de la « fidélité » formelle et thématique en suivant le fil des écrits théoriques de deux intellectuels-traducteurs hongrois du XXe siècle: Ágnes Nemes Nagy et György Somlyó. La traduction poétique implique la problématique de la réception littéraire au sens le plus large, mais aussi plus concret du mot. Il est également question dans cet article de ce qu’Ágnes Nemes Nagy appelle l’« écart dans la tonalité », c’est-à-dire le problème de l’intelligibilité des éléments significatifs dans les langues hongroise et française, ainsi que des visions concrète et abstraite qui s’y rattachent et qui caractérisent les deux langues à un degré différent. Les intellectuels hongrois se posent ces questions à propos de la réception en France d’un certain nombre d’auteurs hongrois, comme Attila József par exemple, mais aussi à l’occasion de la publication en Hongrie des traductions d’oeuvres poétiques françaises. À un niveau plus général, Ágnes Nemes Nagy et György Somlyó méditent sur les possibilités d’une réalisation parfaite et véritablement achevée de la traduction littéraire, ainsi que sur les conditions et les exigences qui définissent profondément l’entreprise du traducteur.

Restricted access

Valery Larbaud had a spiritual inclination to love and admiration which thrilled him and made him find pleasure in the different forms of Beauty, including landscapes and literature, women and works of art. He enjoyed them all, but discovering his own limits made him suffer in spite of the spiritual and physical pleasure he felt. According to Valery Larbaud, Italy appears as “the privileged centre of Romanity” and “the Garden of the Empire”, including the Catholic countries of the five continents, Rome being its historical capital. In this paper, we are going to analyse the thematic and technical specificities of the writings about Italy by Valery Larbaud, a citizen of this Empire.

Restricted access

Le langage de Béla Hamvas, tel qu’il apparaît notamment dans son ouvrage inachevé, acta sacra, dont la première partie fut terminée en 1944, est riche en terminologie particulière. Hamvas fait notamment référence, en écho à René Guénon, à une « tradition archaïque » renvoyant à un « état primordial » qui était, en quelque sorte, celui du rapport direct entre l’homme et Dieu, là où régnait l’harmonie, l’amour fraternel et la charité. Hélas, la corruption s’est emparée du monde, par le péché originel. Ces éléments qui relèvent de l’époque mythique ont laissé place à des régimes et à des religions spécifi ques aux diverses communautés humaines. Hamvas considère cela comme un temps de crise. D’ailleurs, le temps historique est un temps de crise dont il s’agit de sortir en « renormalisant » le monde. Parmi les diverses religions, le christianisme occupe une place spéciale, selon Hamvas, car il offre en lui-même tous les moyens de l’existence « normale ».

Restricted access

Talajnedvesség-tartalom mérése földradarral (GPR) és mezőgazdasági alkalmazhatóságának lehetőségei

Soil water content measurements with ground penetrating radar (GPR) and its application possibilities in the agriculture

Agrokémia és Talajtan
Authors:
András Herceg
and
Csaba Tóth

A talajnedvesség-tartalom variabilitásának mérését jelentősen megnehezíti a talaj heterogenitása és a környezeti változatosság. Jelenleg még nem fejlesztettek ki olyan univerzális módszert, amely a magas vagy alacsony talajnedvesség-zónák szántóföldi léptékű feltérképezésére alkalmas úgy, hogy a talajnak és a talajnedvesség áramlásának teljes zavarásmentességét nagy mélységben is biztosítja.

A talajnedvesség-mérés részben (talajkapcsolt), vagy teljesen roncsolásmentes (levegőkapcsolt) lehetőségét biztosítja a földradar (GPR), amely nagy felbontást és jelentős behatolási mélységet biztosít a közepes léptékű talajnedvesség meghatározáshoz, így hiánypótló technikát jelent a kisléptékű pontszerű és a nagyléptékű távérzékelt mérési technikák közötti metodikai hiány kitöltésére. Emellett jobb időhatékonyággal alkalmazható más roncsolásos és roncsolásmentes eljárásokkal összevetve.

A talajradart sikeresen alkalmazták a talajnedvesség-meghatározásra, de hidrológiai vizsgálatokban történő alkalmazásának nagy potenciálja ellenére nem minden körülmény között működik optimálisan. Felhasználhatósága többnyire olyan területekre korlátozódik, ahol viszonylag alacsony az elektromos vezetőképesség (az elektromágneses hullám gyenge csillapodására való tekintettel). Ezen túlmenően egyes talajradar módszerek működésének alapfeltétele a jól azonosítható és folyamatos jelvisszaverődés, továbbá a dielektromos állandó tekintetében a földradar-rendszerek térben folyamatos felszín alatti kontrasztot igényelnek.

A talajnedvesség és annak áramlása kulcsparaméter a mezőgazdaság különböző területein. A talajnedvesség (és a talajvíz) látja el a növényeket, ami elengedhetetlen feltétele a növények fejlődésének. Ennélfogva a talaj nedvességtartalmának, eloszlásának, áramlásának, valamint a beszivárgás sajátosságainak alapos és lokális ismerete az öntözés hatékony megvalósításának alapköve, különösen a félszáraz és száraz éghajlatú területeken.

A talajradar mérési alapjaival, valamint hasznosítási lehetőségeivel összefüggésben az elsősorban nemzetközi szakirodalmat összegezve megállapítható, hogy a GPR előnyös mérőeszköz lehet, amely segíthet a talaj nedvességeloszlásának feltérképezésében, tekintettel a beszivárgásra, a párolgás és a növényi vízfelvétel okozta vízveszteségre is. Következésképpen mezőgazdasági felhasználhatósága lehetséges.

A talajradar hasznos része lehet a „Smart farming”-nak (intelligens gazdálkodás), segítséget nyújthat a talajban elhelyezett talajnedvesség-mérő szenzorok kijelölésében. Különösen, ha a közelmúltban megjelent új, szimultán többeltolásos és többcsatornás (SiMoc) GPR rendszerre asszociálunk, amely gyors talajprofil-feltérképezést tesz lehetővé a hét vevőegységével, de a hagyományos egycsatornás GPR sebességével.

Ha a teljes roncsolásmentesség a cél, úgy a drónra szerelt levegőkapcsolt GPR-ek nyújthatnak lehetőséget. Megjegyzendő azonban, hogy a talaj-levegő határfelületen jelentkező szignifikáns jelcsillapodás (hullámszóródás) következtében a feltárási mélység jelentősen csökken.

A földradar végső soron mérési alapul szolgálhat a hatékony (precíziós) öntözési gazdálkodás kialakításához, és a megfelelő vízfelhasználási hatékonyságot biztosítva járulhat hozzá a precíziós mezőgazdasági programok megvalósításához.

Open access

Tanulmányunk megírásával az volt a célunk, hogy bemutassuk miként fejlődött a hazai földminősítés tudománya a 19. század végének közgazdasági alapjaira épülő és földadóztatási célokat szolgáló hozadéki (aranykoronás) földértékeléstől napjainkig.Ismertettük, hogy a ’Sigmond Elek által megfogalmazott (a dokucsajevi talajgenetikát ismerő és felhasználó) földminősítési elvektől kezdődően, Kreybig Lajos és Géczy Gábor, majd Máté Ferenc és munkatársai kutatásain keresztül, a legújabb, mért terméshozam adatsorok statisztikai elemzésén alapuló földminősítési rendszerig milyen hazai eredmények születtek a talajtermékenység vizsgálata és a földminősítés tárgykörében.A 2000-es évek elején megalkotott D-e-Meter intelligens környezeti földminősítő rendszert — a korábbi rendszerekhez hasonlóan — nemzetközi viszonylatban is az egyik legkorszerűbb értékelési módszernek lehet tekinteni. A D-e-Meter minősítés tartalmazza mindazt a koncepciót, amelyet elsőként világosan ’Sigmond fogalmazott meg, majd a talajtudósok későbbi nemzedékei többször is hangoztatottak, hogy a földminősítési eljárás kisléptékű — legalább 10.000 méretarányú — talajtérképi információkon és idősoros terméshozam adatok statisztikai elemzésén alapulva minősítse a földterületeket.

Restricted access

Gliceril-trinitrát lokális alkalmazásának szerepe a végbélrepedés kezelésében

The role of glyceryl trinitrate in the treatment of anal fissure

Magyar Sebészet
Authors:
Károly Takáts
,
András Tóth
, and
Attila Bursics

Absztrakt

A végbélrepedés az analis nyálkahártya ischaemiás fekélye, mely leggyakrabban a hátsó comissurában alakul ki. A kezelésére választandó eljárást az elváltozás nagysága, valamint fennállásának ideje határozza meg. Az első lépés minden esetben a beteg ellátása az életmódjára vonatkozó utasításokkal. A lokális gyógyszeres kezelés (gliceril-trinitrát, botulinum-toxin), valamint a sebészi kezelés célja egyaránt a belső analis sphincter tónusfokozódásának a csökkentése. Igazi “farmakológiai sphincterotomia” csak a gliceril-trinitrát tartalmú kenőcsök lokális alkalmazásával, valamint a botulinum-toxin-injekcióval érhető el. A nitrogén-oxid neurotranszmitterként a belső analis sphincter relaxációját mediálja. A gliceril-trinitrát nitrogén-oxid-donorként viselkedve izomrelaxációt okoz. Gyakori mellékhatása a fejfájás az agyi erek kitágulásának következményeként, de ez gyógyszeresen jól csillapítható.

Restricted access

Munkásfiatalok az újkapitalizmusban

Young workers in the new capitalism

Educatio
Authors:
Eszter Bartha
and
András Tóth

Absztrakt:

A cikk azt kutatja, hogy fiatal, jól kereső, jó munkahelyi körülmények között dolgozó elit munkavállalók miért vonzódnak radikális jobboldali üzenetekhez. A cikket megalapozó kutatás során egy nyugat-magyarországi autóipari cég szakszervezeti aktivistáival készült 2015 folyamán. Az interjúk alapján a cikk amellett érvel, hogy két fő oka van annak, hogy fiatal munkavállalók vonzódnak radikális jobboldali üzenetekhez. Az egyik ok a családi szocializáció, amely fenntartja az ötvenes évekbeli keserű emlékeket, és nyitottá teszi a fiatalokat a baloldalellenes üzenetekre. A mélyen átélt nemzeti érzelem szintén fontos jellemzője politikai nézeteiknek. A másik ok a többrétegű kizsákmányolás képzete. Kizsákmányolva érzik magukat a külföldi vállalat tulajdonosa által, mert béreik – bár magyar viszonylatban kiemelkedőek – elmaradnak a nyugati bérektől. Dühíti őket az általuk befejezetlennek tartott rendszerváltás, a csalódás a baloldalban (hazugságbeszéd) és a politikai korrupcióval szembeni tehetetlenségük, az az érzés, hogy a FIDESZ elárulta 2010-es üzeneteit. Családi-környezeti szocializációból fakadó érzelmi elkötelezettségeik, csalódásaik és többrétegű kizsákmányolásképzeteik teszik őket nyitottá radikális jobboldali üzenetek iránt, arra, hogy a Jobbiktól várják a megoldást.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
László Módis
,
Enikő Tóth
, and
András Berta

A szemfelszíni betegségeket előidéző kórfolyamatokat befolyásolni gyakran nehéz és kilátástalan, nemritkán minden konzervatív kezelési kísérlet eredménytelen. A mikrosebészeti technikák fejlődése, a molekuláris biológiai módszerek klinikai alkalmazása és a limbális őssejtek lokalizációjának és funkciójának megismerése által ma már az életminőség és a látás javulása is sokszor elérhető ezekben az esetekben. Az irodalmi összefoglaló közlemény áttekinti a szemfelszíni megbetegedések kezeléséhez szükséges szöveti mintavétel, szövettenyésztés és a transzplantációk módszertanát, metodikáját, indikációit. Részletesen ismerteti a napjainkban leginkább ajánlott modern műtéti technikákat, különös tekintettel az amnionmembrán- és az őssejt-transzplantációra.

Restricted access

Dr. Bugyi István professzor emlékére

125 éve született a magyar sebészet zseniális nagymestere

Magyar Sebészet
Authors:
András Mencser
,
Csaba Tóth
, and
László Elek
Restricted access