Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: András Vág x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány röviden összefoglalja a legfontosabb számítógépes világmodellek módszertanát, és vázolja a következő évek várható fejleményeit. Az ún. „integrált” világmodelleken kívül a makro-ökonometriai világelemzésekkel, az elsősorban a mesterséges intelligencia eszközeit használó szimulációs programcsomagokkal és a fejlesztések irányaival foglalkozik. Az elmúlt évtizedekben a világmodellezés két fő szakaszra volt bontható, míg a harmadiknak most tartunk az elején. Mindhárom fázist a számítógép-technológia változásai indították el. Az első hullám a 70-es évek elején a nagy IBM számítógépek használatával esik egybe, és az első mérföldkő a „Növekedés határai”-nak publikálása volt (Meadows et al. 1972). A második fázist az asztali számítógépek elterjedése indította, így a világmodellek már PC-n futhattak. A harmadik hullámot az Internet megjelenése és az adatfeldolgozási sebesség további gyorsulása idézte elő. A programcsomagok jelentős része letölthető lett, míg a párhuzamos műveletvégzés egy újfajta modellezési filozófia népszerűségét hozta, mely lehetővé tette a mikro- és makroszint összekapcsolását. Mindezek eredményeként a modellek alkalmassá váltak a dinamikus és emergens jelenségek vizsgálatára. A metodológiai trendek a világmodellezés új, elméleti és gyakorlati szintézisét jelzik.

Restricted access

This study summarises the methodological aspects of the most important computerised world models and describes their prospects for the near future. Throughout the three stages of the evolution of world modelling, the development of computer technology has had a definitive role, hence this study regards computer technology as a framework of world modelling. The first evolutionary stage is related to the spread of IBM computers at the beginning of the 1970s, its milestone being the model published in The Limits to Growth (Meadows et al. 1972). With the spread of desktop computers in the second stage, world models that could run on PCs appeared; the first one being MicroIFs (International Futures) in the second part of the 1980s. The third wave was generated by the proliferation of the Internet and the continuing acceleration of the processing speed of computers. Models have become downloadable, virtually simultaneous processing options enable multi- agent-based simulations. As a result of these, models can be extended with the analyses of dynamic and emergent phenomena. Recent methodological concepts and trends promise new theoretical synthesis of world modelling.

Restricted access

A tanulmány egy több országra kiterjedő kutatás legfontosabb eredményeiből nyújt válogatást. A kutatás célja – többek között – az Európa számára releváns környezeti migráció jellemzőinek és társadalmi és környezeti okainak feltárása volt. A tanulmány három fő részből áll. Az első rész a kutatási metodológiát összegzi. A második rész a legjelentősebb származási területek (Szubszaharai Afrika, Közel-Kelet és Észak-Afrika, Ázsia és Európa) környezeti migrációjával kapcsolatban mutat be néhány jellemző sajátosságot. A harmadik rész az európai szakpolitikák és a további kutatások számára összefoglalja a hasznosítható következtetéseket.

Restricted access

A tanulmány négy fő részből áll. Az első rész összefoglalja a klímaváltozás városi kockázati tényezőit. A második ismerteti az európai városok sérülékeny csoportjait_.

Restricted access