Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: András Veöreös x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén, Dr. Istvánfi Gyula vezetésével folyó PhD kutatás tárgyát az Erdélyben található XVIII. századi ferences templomok és kolostorok képezik. A ferencesek a XIII. században alapítják az első kolostoraikat Erdélyben, majd a XV. század közepén az obszervancia elterjedésével újabb kolostorok létesülnek. A reformáció után a katolicizmus XVIII. századi térhódításában ismét fontos szerepet játszanak a ferencesek. Ekkor létesül a legtöbb, ma is álló kolostoruk. A felsorolt emlékek egy része napjainkban is a ferencesek birtokában van, másik része az Erdélyi Egyházmegyének átadott plébániaként működik. Több kolostor elpusztult. A XX. század végére Erdély nagy részén a magyarság, és így a katolikus hívek is kisebbségbe kerültek. Az épített örökség, melynek jelentős részét képezik a ferences kolostorok, folyamatosan pusztul. Az épületek egy része üresen áll, pedig méreteiknél fogva, és mivel általában városokban állnak, könnyen lehetne hasznosítani őket. A kutatás megpróbálja feltárni az épületek újrahasznosításának lehetőségét, azok történeti és építészeti értékeinek feltárásával és megőrzésével. A kutatás eredményeként az egyes épületek elhelyezhetők a magyar barokk építészettörténetben. Ebből a szempontból a tanulmány hiánypótló lenne, hiszen a sokszor kvalitásos épületek vagy épületegyüttesek, melyek többnyire méreteiknél fogva is kiemelkedőek, alig szerepelnek az eddigi szakirodalomban.

Restricted access

A tanszéken 1997-ben dr. Istvánfi Gyula vezetésével kezdődött a Pusztuló építészeti örökség felmérése és dokumentálása a Kárpát-medencében című program, melynek keretén belül erdélyi református, később római katolikus és unitárius templomok felmérésére került sor építészhallgatók segítségével. Később a kutatások más földrajzi területekre is kiterjedtek. A felmérések az alábbi nagyobb csoportokba sorolhatók: erdélyi református templomok, erdélyi római katolikus templomok és kolostorok, kárpátaljai református templomok, kárpátaljai római katolikus templomok, Lendva épített öröksége (lakóépületek, középületek, temetők, szobrok), felvidéki ref_h

Restricted access

19. századi épületek értékvédelme Győr-Moson-Sopron megyében

Protection of the 19th century buildings in Győr-Moson-Sopron county

Építés - Építészettudomány
Author:
András Veöreös

A 19. századi védett épületek aránya nagy valószínűséggel elmarad a teljes történeti épületállományon belül az ebből az időszakból származó épületek arányától. Elgondolkodtató ez amiatt, hogy a műemléki védelmet nem élvező klasszicista és romantikus, de még inkább a századvégi historizáló és szecessziós építészeti emlékeink jelentős része rendelkezik az eredeti (védhető/védendő) épületalkatrészekkel. Ezzel szemben a szinte kivétel nélkül védettség alatt álló középkori vagy barokk kori épületeinken a fő tartószerkezet kivételével alig találunk eredeti, építéskori épületalkatrészeket. Így tetőszerkezetek, tetőfedések, padlásszellőzők, padló- és falburkolatok, ajtók, ablakok, kapuk, kilincsek, rácsok, lépcsőkorlátok, vakolatok, díszítőfestés, stukkó, cserépkályhák nyújtanak képet a korszak építési technikájának rendkívül magas színvonaláról. A műemléki értékek pusztulása alapvetően három okra vezethető vissza: műszaki, erkölcsi és bürokratikus avulásra. Az elavult szerkezetek esetében válik szükségessé a valamilyen szintű felújítás, ami sok esetben szintén az eredeti épületelemek károsodásához vezet. Jelen cikk néhány jellemző példa bemutatásával próbál meg képet adni a 19. századi, műemléki értékkel bíró épületek megőrzése körüli dilemmákról.

Restricted access

The preservation of existing buildings is desirable not only for the purpose of saving architectural values, but equally important is that it is an environmentally friendly–environmentally conscious activity as well, since by renovating existing houses less waste is generated, the environmental impact from transport decreases, the material and energy invested in the structures already built do not get lost and no additional energy is needed for demolition.

Open access