Search Results

You are looking at 1 - 10 of 123 items for

  • Author or Editor: András Zoltán x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

The variant of the Saint-Ursula-legend, which is preserved in the Polish chronicle written by Maciej Stryjkowski (Königsberg 1582) and put in the Hunnish period, is an unaltered borrowing from Cyprian Bazylik's Polish translation (Cracow 1574) of Miklós Oláh's work (Nicolaus Olahus) Athila (Basel 1568). Around 1580 an anonymous Belorussian translation was made from this Polish version in Vilna (Vilnius). As Cyprian Bazylik, the first translator did not indicate the name of the author (that is of Miklós Oláh) in his Polish translation (1574), the later translators, both Stryjkowski and the unknown Belorussian one, carried on this legend without mentioning its author. Later, in the 17th century Stryjkowski's chronicle was translated twice into Russian Church Slavonic and in this way the Ursula-legend, as part of these translations, got into the Russian literature in the version formulated by the Hungarian humanist Miklós Oláh. At the end of our study we publish the text of the Ursula-legend in the following variants: 1) the original Latin work of Miklós Oláh (1568), 2) Cyprian Bazylik's Polish translation (1574), 3) the anonymous Old Belorussian manuscript translation (around 1580), 4) the legend according to the Polish chronicle of Maciej Stryjkowski (1582), 5) the anonymous Russian Church Slavic translations of 1673-1679 and 6) 1688.

Restricted access

The historical work of Miklós Oláh, the Hungarian humanist, was first published in Latin in Basel in 1568. In 1574 it was already translated into Polish by Cyprian Bazylik and published in Cracow. The only existing copy of this edition is a defective one with 4 pages missing at the beginning and 4 at the end of the book. Fortunately, in 1580 an Old-Belorussian manuscript translation was made which closely follows the Polish text. In our study we reconstruct the missing parts of Cyprian Bazylik's Polish translation by using the original Latin and Old-Belorussian texts. The importance of this reconstruction for the reception of the work in Poland is that Cyprian Bazylik translated the ethnonym Hunni (Huns), used in the Latin original, with the Polish word Wegrowie (Hungarians) and in this way in the Polish text “Attila the King of the Huns” is transferred to “the King of the Hungarians”.

Restricted access

In this paper, the author investigates the oldest Slavic borrowings to Hungarian with regard to the reconstruction of the dialectal landscape of Slavic in the Carpathian Basin at the time when the Hungarian tribes arrived here at the end of the 9th century. According to some phonetic criteria, it seems that the Hungarians found two main Slavic dialects in their new homeland: the Pannonian Slavic with mixed West and South Slavic features and the Bulgarian Slavic.

Restricted access

We compare the pre- and post-2010 Hungarian political regimes through the lens of pension policies. We label the pre-2010 regime as democratic populist because it was characterized by fiscally irresponsible policies, yet it maintained the system of checks and balances and the rule of law. In contrast, we call the post-2010 regime authoritarian populist as it has employed authoritarian political techniques while maintained popular legitimation through regular elections. To substantiate the difference between the two periods from an economic viewpoint, we compare pre- and post-2010 pension policies to find important differences as well as surprising similarities. In particular, we analysed the following five policy aspects: (a) reform and partial privatization of the government-run pension system, (b) policies on the statutory (normal) and the effective (average) pension age, (c) indexation, (d) progression in benefits calculations and progressivity in the personal income tax, and (e) contribution rates. Based on ideological preferences, we argue that one would expect the pension system to become financially more sustainable but less redistributive after 2010 in comparison to the preceding period. Yet, we find that although pro-poor redistribution through the pension system has indeed been curtailed, fiscal sustainability has not improved due to the erratic policies.

Open access

Jelen dolgozatban két célt jelöltünk ki. Az első cél a talajművelés hazai fejlődését nehezítő és elősegítő körülmények elemzése, egyúttal a karcagi kutatási eredmények kiemelése volt. A fejlődést az ún. sokszántásos művelés alkalmazásától (1800-as évektől) napjainkig kísértük nyomon. A második cél négy jeles előd munkásságának felidézésével példát kívántunk adni a hazai talajművelés fejlesztéséért tett erőfeszítésekről.

A talajművelés fejlődésének voltak akadályai úgy, mint egyes ökológiai körülmények – nehéz művelésű talajok, időjárási szélsőségek –, körülményekhez alkalmas vonóerő- és művelőgép hiány, háborúk, a szaktudás jelentős elmaradása a Nyugat-európaihoz hasonlítva, továbbá a talajok minőségét veszélyeztető művelési szokások kialakulása és tartós fennmaradása. A fejlődést előmozdították az európai kitekintésű szakírók, a szaksajtó a segítő cikkek, szakmai viták és az újdonságok közlésével, a kísérleti intézetek létrejötte, a kísérletezés megindulása. A tudományok előrehaladása a talajok és a művelés egzakt leírását, új, hazai termőhelyekre alkalmas módszerek kidolgozását tette lehetővé.

A Karcagi Kutatóintézet megalakulásának kezdetétől nem csak bekapcsolódott a talajművelés és kapcsolódó tudomány területek fejlesztésébe, hanem tevékenységével új, nagy térségben hasznosítható témákat munkált ki. A vonatkozó publikációk elemzése során megállapítható, hogy

- A Karcagi Kutatóintézetben kimunkált eredmények a tudomány előrehaladását és a gyakorlat szemléletváltását az ország más termőhelyein működő intézményekkel – Mosonmagyaróvár, Keszthely, Martonvásár, Kompolt, Gödöllő, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged – harmóniában, gyakran együttműködésben segítették elő. Ezzel együtt a térségi talajok jobbítása az első évektől napjainkig kiemelt feladat maradt.

- A térségben akut művelési és talajjavítási feladatok megoldásával párhuzamosan folyt a csernozjom, réti és szikes talajok tulajdonságainak megismerése, valamint adott művelési beavatkozások hatásainak értelmezése.

- A nehéz művelésű talajok állapotának javítására kidolgozott periódusos mélyművelési rendszer országos elterjedését előbb állami támogatás, majd az alkalmazók kedvező tapasztalatai mozdították elő.

- A talajállapot javulása a művelési rendszerek ésszerűsítését, a művelési mélység okszerű – ökonómiai szempontból is kedvező – váltogatását tette lehetővé.

- A nagy agyagtartalmú és a kémiailag hibás talajokon bizonyítást nyert a mélyítő művelés, a trágyázás és talajjavítás együttes alkalmazásának hasznossága.

- A mélyművelési módszerek, valamint a magágy minőség változatok vizsgálatainak eredményei között a talajvédelmi ajánlások napjainkban is megállják a helyüket.

- A fenntartható fejlődéssel harmóniában lévő talajhasználati, talaj- és környezetvédelmi, vízgazdálkodási kutatások eddig elért eredményei a további feladatokat alapozzák, és kiszélesedésüket segítik.

- A Karcagi Kutatóintézet fejlődésre ösztönző környezetében bontakozott ki Sipos Sándor és Nyiri László tudós szakírók munkássága. A gyakorlatot segítő tudományos eredményeik, cikkeik és könyveik mellett számos olyan tanítványt neveltek ki, kik ma a talajművelés és a kapcsolódó tudományterületek meghatározó személyiségei.

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
Zoltán Ádám
,
László Csaba
,
András Bakács
, and
Zoltán Pogátsa

István Csillag - Péter Mihályi: Kettős kötés: A stabilizáció és a reformok 18 hónapja [Double Bandage: The 18 Months of Stabilisation and Reforms] (Budapest: Globális Tudás Alapítvány, 2006, 144 pp.) Reviewed by Zoltán Ádám; Marco Buti - Daniele Franco: Fiscal Policy in Economic and Monetary Union. Theory, Evidence and Institutions (Cheltenham/UK - Northampton/MA/USA: Edward Elgar Publishing Co., 2005, 320 pp.) Reviewed by László Csaba; Piotr Jaworski - Tomasz Mickiewicz (eds): Polish EU Accession in Comparative Perspective: Macroeconomics, Finance and the Government (School of Slavonic and East European Studies, University College of London, 2006, 171 pp.) Reviewed by András Bakács; Is FDI Based R&D Really Growing in Developing Countries? The World Investment Report 2005. Reviewed by Zoltán Pogátsa

Restricted access

Numerous methods exist to determine the liquefaction potential of a site due to earthquake, from which the stress-based empirical methods are the most commonly used in practice. Despite of their widespread use, their shortcomings have given way to the evolution of strain and energy-based methods. Their benefits make them a very promising alternative candidate for liquefaction potential evaluation. To reveal differences and uncertainties involved in the different methods, a comparative analysis was performed for the site of the Paks Nuclear Power Plant with the aim of contributing to the safety assessment of the plant with respect to liquefaction effects.

Restricted access

The objective of the research was to compare the taste attributes of different commercial soya drinks. Furthermore, the task was to determine the effect of different ingredients and processing technologies on the taste attributes of the product. Based on the results of electronic tongue measurements the instrument is able to determine the effect of the applied technology and to distinguish soya juice samples according to sensory preferences. Canonical discriminant analysis showed that the groups of two measurements of the same products were overlapping. Therefore, the electronic tongue measurements are supposed to be of acceptable repeatability. The canonical discriminant analysis showed that the taste attributes of soya juice made of hulled soybeans was beneficial for the taste attributes relative to that of the juice made of not-hulled soybeans. Three main groups could be observed from the analyzed six commercial soya drink samples based on canonical discriminant analysis. There is a group of top market brands having definite taste improver additives and another one containing three products having low amount of additives. However, the group of samples made of soybean and rice is located between the above-mentioned two groups in the discriminant score plot.

Restricted access

The Slavic substratum of the Hungarian language was not uniform in a dialectical sense. Among the late Slavic dialects of the 9th century, in addition to the so-called Pannonian Slavic, also a dialect of Bulgarian character was represented not only in the southeastern peripheral areas, as it had previously been suspected, but also in some central parts of the present- day Hungarian language area. In this paper, the author provides language material for the localization of these former dialects.

Restricted access
Acta Mathematica Hungarica
Authors:
András Hajnal
,
István Juhász
,
Lajos Soukup
, and
Zoltán Szentmiklóssy

Abstract

is called a conflict free coloring of the set-system (with ρ colors) if
ea
The conflict free chromatic number of is the smallest ρ for which admits a conflict free coloring with ρ colors.
is a (λ,κ,μ)-system if , |A|=κ for all , and is μ-almost disjoint, i.e. |AA′|<μ for distinct . Our aim here is to study
eb
for λκμ, actually restricting ourselves to λω and μω.

For instance, we prove that

• for any limit cardinal κ (or κ=ω) and integers n≧0, k>0, GCH implies
ec

• if λκω>d>1, then λ<κ +ω implies and λ≧ℶ ω (κ) implies ;

• GCH implies for λκω 2 and V=L implies for λκω 1;

• the existence of a supercompact cardinal implies the consistency of GCH plus and for 2≦nω;

• CH implies , while implies .

Restricted access