Search Results

You are looking at 1 - 10 of 30 items for

  • Author or Editor: Andras Márton x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az alábbi cikkben két újonnan előkerült faragott sírsztélé kerül ismertetésre. A legfontosabb ezek közül egy nagyméretű kő, melyen a lupa Capitolina ábrázolása látható. A cikk második felében az eddig ismert a lupa Capitolinat ábrázoló aquincumi sírkövek elemzése mellett, a teljes pannoniai anyag összegyűjtése megtalálható. A lupa Capitolina ábrázolások elemzése alapján egy új értelmezési javaslatot adok a három aquincumi kőemlékre.

Restricted access

Abstract

Industrial parks may be high pollutants of the local environment, but also engines of regional development, employment, and economic value added. To make them more sustainable, regional planning often purports to promote a transition to a greener approach, but in reality, many green measures oppose business logic and profitability, while those companies that do invest in sustainable solutions do so without having a clear strategy. This complicated setup is to be explored and modelled in this article which is focused on a remarkable area, the urban region of Székesfehérvár, an industrial city in Hungary having an impressive economic development and hosting significant domestic and international companies. The disharmony between greening policies, intentions and actions is observable in Székesfehérvár, despite the considerable local and regional potentials of renewable energy resources. Findings indicate that systemic thinking and future-oriented decision making will be necessary to achieve true sustainability, which also requires a mutually proactive attitude and the cooperation of different sectors. A legitimate strategy aiming at greening the local and regional economy (with renewable energy concerns), implemented by both public and business actors can be the key element of a successful transition. This strategy needs to be stimulated by local governance.

Open access

A cikkben az aquincumi canabaeban fekvő két lelőhely terra sigillata anyaga kerül közlésre és értékelésre. A cikkel teljessé válik a Vámos Péter által ugyanezen folyóiratban (2002b) közölt lelőhely terra sigillata anyagának bemutatása.

Restricted access

The aim of this case study is to analyze the historical and current state of the education and practice of futures studies (FS) in a country that was once a member of the Soviet Union: Estonia. There are other countries in Eastern Europe which used to be or currently are in a similar situation to Estonia, but futures studies developed in different ways, because politics and economies were driven by different strategies or interests, and futurists emphasized different aspects of their research (either the theoretical or the practical, along different paradigms). In certain countries, like in Estonia, FS fi rst achieved scientifi c (and educational) success after the political change of the early 90s, but this was followed by a long way down to a secondary (backing) position. It seems that an optimal share between education and practice may lead FS out from the pit in Estonia, and in other countries, too.

Restricted access
Restricted access

The paper attempts to provide evidence that analogy-based approaches make language change, as well as unstable and variegated forms and word classes easier to grasp than they would be in a traditional synchronic framework or through a rule-based diachronic analysis. The example is the declension of the Lovari dialect of Romani, a dialectally most diverse Indo-European language that is often exposed to contact-related influences. A unique feature of Romani, the strict split between the morphology of inherited and borrowed vocabulary is seen in a new light if we examine the possible analogical processes behind the apparent erosion of this system, and the seemingly high number of inflectional nominal paradigms can be reduced to just two.

Full access
Magyar Sebészet
Authors:
Gergely Vertse
,
Tibor Vagács
,
András Iványi
, and
Márton Szeleczky

Absztrakt

A lipomák az emésztőtraktusban ritkán fordulnak elő, leggyakrabban a subcutisban találhatók. Általában nem okoznak panaszt, eltávolításra csak a tünetekkel járó (vérzés, passzázszavar) lipomák kerülnek. Három, gastrointestinalis lipoma miatt sikerrel operált betegünk esetét mutatjuk be: egy duodenalis (a bulbusból 4 cm-es lipomát enucleáltunk), egy vékonybél (intussusceptiót okozó lipoma az ileumban; a bizonytalan makroszkópos kép miatt szegmentreszekciót végeztünk), illetve egy vastagbéllipoma (47 cm-re az anustól elhelyezkedő, időszakos elzáródást okozó nyeles lipomát colotomiából távolítottunk el).

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A dohányzás és az infarktus bekövetkezése közötti szoros, pozitív kapcsolatot már az 1960–70-es években bebizonyították. A dohányzás prognosztikus jelentősége az infarktus akut szakában, illetve az akut szakot túlélt betegek esetén nem egyértelműen tisztázott. Számos tanulmány foglalkozik az úgynevezett „smoker’s paradox” (dohányzási paradoxon) jelenségével, vagyis azzal, hogy a szívinfarktust elszenvedő betegek körében a dohányosok alacsonyabb halálozási kockázattal rendelkeznek a nem dohányosokhoz képest. Noha a confounderekre való kontrollálás után ez a hatás több esetben eltűnt, a kérdésben még nem alakult ki nemzetközi konszenzus. Célkitűzés: A tanulmány célja a dohányzás hatásának vizsgálata volt akut szívinfarktus miatt kezelt magyarországi betegek prognózisára, oly módon, hogy a betegek kockázati profiljára kontrolláltuk. Módszer: A kutatás adatforrását a Gottsegen György Kardiológiai Intézet által működtetett Nemzeti Szívinfarktus Regiszter 2014 és 2016 közötti adatai jelentették (n = 20 811). Az elemzés többváltozós statisztikai eljárásokat alkalmaz a confounding szűrésére. A rövid távú túlélés vizsgálatánál logisztikus regresszióra, a hosszú távú túlélésnél – Cox-regresszióval, illetve „Accelerated Failure Time” (AFT-) modellekkel megvalósított – túléléselemzésre került sor. A többváltozós modellekben életkorra, nemre, az infarktus típusára (ST-elevációval vagy nem ST-elevációval járó esemény), a kezelés módjára (PCI igen versus nem), kreatinineltérésre, a prehospitális reanimáció és a kardiogén sokk tényére, valamint többféle társbetegségre, illetve kórelőzményi adatra kontrolláltunk. Eredmények: Mind a rövid távú – 30 napos – halálozás (OR = 1,517, 99% konfidenciaintervallum: 1,229–1,872), mind a hosszabb távú túlélés (HR = 1,395, 99% konfidenciaintervallum: 1,232–1,579) tekintetében rosszabbak voltak a dohányzó betegek életkilátásai a nem dohányzókkal egybevetve az említett változókra történő kontrollálás után. Következtetés: A dohányzási paradoxon nem figyelhető meg a magyar betegek esetében, sőt a dohányzás önmagában rontja az adott beteg túlélési esélyét. Orv Hetil. 2018; 159(14): 557–565.

Restricted access