Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for

  • Author or Editor: Andrea Ferencz x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Magyar Sebészet
Authors:
György Wéber
,
Bahri Hossein
, and
Andrea Ferencz

Absztrakt

A Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES) a természetes testnyílásokon keresztül bevezetett, majd transluminalisan (transgastricus, -colonicus, -vaginalis vagy -vesicalis) a hasüregbe jutott flexibilis endoscoppal, illetve ennek továbbfejlesztett változataival végzett hasi műtéteket jelenti. Elvileg a módszer lehetőséget nyújt az invazivitás és a posztoperatív fájdalom további csökkentésére, a posztoperatív hasfali sérvek elkerülésére és a kozmetikai eredmények javítására. Bár a módszer kísérleti fázisban van, és számos alapvető kérdés még válaszra vár, az intenzív kutatások sok elvi és technikai újdonsággal gyarapíthatják a minimálisan invazív sebészet lehetőségeit.

Jelen közlemény áttekintést kíván nyújtani a NOTES technika hazai és nemzetközi kísérletes eredményeiről, klinikai vonatkozásairól.

Restricted access

Abstract  

The fact that small bowel is extremely sensitive to ischemia/reperfusion (I/R) injury had encouraged us to compare the conventional histology and differential scanning calorimetry (DSC) methods in intestinal structural changes following experimental warm I/R models. Our histological findings showed that longer warm I/R period caused more severe damage in structure of mucosa and crypts, but there were no changes in the muscular layer. According to our DSC data (transition temperature, calorimetric enthalpy) suggest that the thermal destruction of mucosa, muscular layer and total intestinal wall following I/R injury revealed significant differences compared to normal bowel structure.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Andrea Ferencz
,
Hossein Bahri
,
Zalán Szántó
,
Erzsébet Rőth
, and
György Wéber

A hasi sebészetbe több mint 20 éve vezették be a minimálisan invazív műtéti technikát megvalósító laparoszkópos beavatkozásokat. A klinikai eredmények oda vezettek, hogy ezek jelentős része ma már rutinbeavatkozásnak tekinthető. A hasi sebészet új generációját a Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery technika jelentheti. A módszer természetes testnyílásokon transluminalisan bevezetett (transgastricus, transcolonicus, transvaginalis), flexibilis endoszkóppal végzett diagnosztikus és terápiás hasi műtéteket jelenti. Teoretikusan a módszer lehetőséget nyújt az invazivitás és a posztoperatív fájdalom további csökkentésére, a posztoperatív hasi sérvek elkerülésére és a kozmetikai eredmények javítására. Jelenleg is számos kutatócsoport dolgozik azon világszerte, hogy a mint minden új technikánál joggal felmerülő kérdésekre (műtéttechnika, indikáció, kontraindikáció, szövődmények, monitorozás) és aggályokra tudományosan megalapozott választ kapjunk. A jelen közlemény áttekintést kíván adni az új sebészeti technika eddig elért hazai és nemzetközi kísérletes eredményeiről és klinikai vonatkozásairól.

Restricted access

Abstract

Melanoma malignum (MM) is a common type of skin cancer, and its incidence is increasing in the general population. We aimed to detect blood plasma components with differential scanning calorimetry (DSC) in 15 white adult MM patients, who had histopathologically diagnosed, operable cutaneous MM without any distant metastases. We observed that thermal changes (second T m , calorimetric enthalpy) in blood plasma showed correlation with tumor thickness and the extent of regional invasion. Further studies are needed to elucidate these relationships, but our preliminary work has provided DSC should be a new tool for the early diagnosis and monitoring of MM patients.

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés/célkitűzés: Az ischaemiás posztkondicionálás (IPO) hatását kívántuk vizsgálni vékonybél meleg ischaemia/reperfusiós (I/R) és hideg konzerválást követő autotranszplantációs modellekben. Anyag és módszerek: Sertéseken (Σn = 32, n = 2/csoport) az arteria mesenterica superior leszorításával meleg ischaemiát hoztunk létre 1, 3 és 6 órán át. A 3 órás reperfusiót megelőzően 3 ciklusban IPO-t végeztünk ciklusonként 30 másodperc ischaemia és 30 másodperc reperfusio alkalmazásával. A hideg ischaemiás csoportokban a vékonybelet University of Wisconsin oldatban konzerváltuk 1, 3 és 6 órán keresztül. A 3 órás reperfusio előtt a fenti IPO protokollt alkalmaztuk. Bélmintákat vettünk a laparotomiát követően (kontroll) és a reperfusio végén. Az oxidatívstressz-markerek közül meghatároztuk a szöveti malondialdehid (MDA) és redukált glutation (GSH) koncentrációját, illetve a szuperoxid-dizmutáz (SOD) aktivitását. A szöveti károsodást Park-féle klasszifikáció és Scion Image Software kvantitatív kiértékeléssel határoztuk meg. Eredmények: Az oxidatívstressz-paraméterek közül az IPO szignifikánsan csökkentette a reperfusio végi lipidperoxidációt, és az endogén antioxidánsok (GSH, SOD) védő szerepe szignifikáns mértékben megőrződött. A szöveti károsodás a meleg ischaemia és a konzerválás idejének emelkedésével szignifikánsan nőtt. Az IPO minden csoportban szignifikánsan csökkentette a bélfal károsodását (p < 0,05). Következtetések: A meleg I/R és hideg konzerválást követő autotranszplantációs modellekben az IPO szignifikánsan csökkentette mind az oxidatív stressz, mind a szövetkárosodások mértékét.

Restricted access

A máj, a vékony- és vastagbél betegségeinek kezelése Japánban a kínai és a nyugati orvoslások hatására

The treatments of liver, small and large intestines in Japan after the influences of Chinese and Western medicine

Orvosi Hetilap
Authors:
Botond Csorba
and
Andrea Ferencz
Open access

Transvaginalis cholecystectomia állatmodellen – kezdeti tapasztalataink

Transvaginal cholecystectomy in animal model: first series in Hungary

Magyar Sebészet
Authors:
Szabolcs Horváth
,
István Gál
,
István Rákóczi
,
Szaniszló Jávor
,
Borbála Balatonyi
,
Ildikó Takács
,
Andrea Ferencz
,
Sándor Ferencz
, and
György Wéber

Absztrakt

Bevezetés: A természetes testnyílásokon keresztüli sebészet (NOTES) a minimálisan invazív sebészet legújabb irányvonala. Az eddigi klinikai tapasztalatok szerint a transvaginalis megközelítésben végzett epehólyag-eltávolítás kisebb fájdalommal, megterheléssel, rövidebb ápolási idővel jár, és a betegek hamarabb, bőrmetszés nélkül térhetnek vissza normál életvitelükhöz. Anyag és módszerek: Hazánkban először végeztünk sertésen transvaginalis cholecystectomiát ún. hibrid technikával, laparoscopos eszközök használatával. A köldöknél bevezetett 5 mm-es trokáron keresztül történt a cysticus képletek kipreparálása, a klippek felhelyezése valamint a hólyag kifejtése. A műtét követését a transvaginalisan, 10 mm-es trokáron keresztül behelyezett optika biztosította, az epehólyagot a műtét során – az ugyancsak itt bevezetett – hajlított végű fogóeszköz segítségével pozicionáltuk. Az epehólyag eltávolítása is transvaginalisan történt. Eredmények: Hat esetben végeztünk transvaginalis cholecystectomiát. A műtéti idő átlagosan 78 perc volt (40–145 perc). A műtétek során, illetve a megfigyelési idő alatt (3 hónap) szövődményt nem észleltünk, mortalitás nem volt. Következtetések: Tapasztalataink szerint a műtét, az általunk használt eszközökkel biztonsággal végezhető állatmodellen, és a módszer alkalmas a klinikai bevezetésre.

Restricted access

Peritoneum, a multifunkcionális hártya

Peritoneum, the multifunctional membrane

Magyar Sebészet
Authors:
Andrea Ferencz
,
Khashayar Farahnak
,
Krisztián Bocskai
,
Krisztina Juhos
,
Daniella Fehér
,
Domokos Csukás
,
Anna Blázovics
,
Györgyi Szabó
, and
József Sándor

Összefoglaló. Bevezetés: Ma már bizonyítékokra épült elvárás, hogy a hasi műtétek során az atraumatikus műtéti technika, a pontos és teljes vérzéscsillapítás, az idegen anyagok eltávolítása mellett a peritonealis felszín mechanikus károsodását, kiszáradását is el kell kerülni. A hashártya kiterjedt felszínével, különleges szöveti szerkezetével nemcsak fontos szereplője a normális élettani folyamatoknak, hanem mint a „hasüreg őre” fontos szerephez jut a gyulladásos folyamatok lokalizálásában, dializáló felszínként is hasznos, és a daganatok kezelésében teret ad a hipertermiás hasüregi kemoterápiának.

A peritoneum-zsák legnagyobb része a vastag- és a vékonybelet borítja be. A posztoperatív szövődmények elkerülésére mind a nyitott, mind a laparoszkópos hasi műtétek során kerülendő a bélállomány kiszáradása, így a rehidrálás ma rutineljárás. Ismeretes, hogy a bél kiszáradása posztoperatív adhéziók létrejöttéhez vezet, továbbá a serosa károsodással jár, ez a bélfal áteresztéséhez, perforációhoz is vezethet. Minden sebészi ajánlás kiemeli a bél nedvesen tartásának fontosságát, miközben az ezt a nézetet támogató, vagy ennek hiányát elemző kutatás, valós hatásvizsgálat elenyésző a szakirodalomban. Közleményünk áttekinti e kérdéskör kórélettani mechanizmusait és sebészi vonatkozásait, összefoglalja a peritoneum összetett funkcióira vonatkozó legújabb kutatások eredményeit.

Summary. Introduction: Not only atraumatic surgical technique, precise bleeding control, removal foreign materials from the abdomen, but also avoiding desiccation or mechanical damage of peritoneal surface at abdominal surgery mean today evidence based expectation. Peritoneum with its extensive surface and special histological structure represents an important factor in normal physiological processes, furthermore as “Guard of abdomen” it has an important role to localise inflammatory reactions, useful as dialysing surface and provides also possibility for hyperthermic abdominal chemotherapy in tumour treatment.

Largest part of peritoneal sac covers small intestine and colon. To prevent postoperative complications it is necessary to avoid desiccation of intestinal tract at laparoscopic and at open procedures as well – consequently “rehyration” is a routine recommendation today. Desiccation of intestinal tract results postoperative adhesions, furthermore damage of serosa will increase permeability of intestine wall and can result perforation. All the surgical recommendations suggest keeping intestine moist, whereas there are only a few real studies in surgical literature to support or to deny this theory. Our study reviews the pathophysiological and surgical respects of this situation and summarizes the results of latest researches of combined functions of peritoneum.

Open access
Magyar Sebészet
Authors:
Katalin Kormos
,
József Sándor
,
Tamás Haidegger
,
Andrea Ferencz
,
Domokos Csukás
,
Endre Bráth
,
Györgyi Szabó
, and
György Wéber

Absztrakt

A laparoscopos sebészet gyors elterjedése a világon egyúttal az új eljárás oktatásához szükséges módszerek bevezetését is szükségessé tette. Az alkalmazott „gyakorlódobozok” hasznos segítséget jelentettek, majd a „látszólagos valóság” technikája a szimulációs gyakorlás újabb lehetőségét teremtette meg. A sebészet történetében először nyílt rá mód, hogy az orvostanhallgató vagy rezidens kézügyességét mérőszámokkal lehessen jellemezni, a szimulált sebészi beavatkozások mint „komoly játékok” ismerhetők meg. A modern képalkotó eljárások alapján már a műtét előtt megtervezhetők az, egy adott beavatkozás során végzendő mozdulatsorok, melyek ismételhetők, gyakorolhatók, és így a műtét biztonságos kivitelezését is elősegítik. A nyílt műtéteket eljárásspecifikus műanyag táblákon lehet a gyakorlatban elvégezni, illetve interaktív érintőképernyős eszköz használatával és e-learning útján is meg lehet ismerni.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
József Sándor
,
Tamás Haidegger
,
Katalin Kormos
,
Andrea Ferencz
,
Domokos Csukás
,
Endre Bráth
,
Györgyi Szabó
, and
György Wéber

Absztrakt

A laparoscopos cholecystectomia gyors elterjedése a világon lényegesen átformálta a sebészi tevékenységet. Az új technika a hasi és a mellkasi műtéteknél egyaránt lehetőséget nyújtott a minimálisan invazív behatolásra, annak valamennyi előnyével. Az ipari alkalmazásokhoz már korábban kifejlesztett robottechnika összekapcsolódott a laparoscopos műtétekkel. A létrejött robotasszisztált sebészet ergonómiailag előnyösebb a műtétet végző sebésznek, ugyanakkor a megőrzött háromdimenziós látásmóddal végzett pontosabb preparálás előnyös a beteg számára. A robotsebészeti rendszerek árának csökkenésével, az újabb generációs, továbbfejlesztett berendezések megjelenésével a napi sebészi tevékenység átalakulása várható.

Restricted access