Search Results

You are looking at 1 - 10 of 19 items for

  • Author or Editor: Andrea Ferencz x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Dr. Rőth Erzsébet professzor (1942–2024)

Prof. Dr. Erzsébet Rőth (1942–2024)

Orvosi Hetilap
Author:
Andrea Ferencz
Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
György Wéber
,
Bahri Hossein
, and
Andrea Ferencz

Absztrakt

A Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES) a természetes testnyílásokon keresztül bevezetett, majd transluminalisan (transgastricus, -colonicus, -vaginalis vagy -vesicalis) a hasüregbe jutott flexibilis endoscoppal, illetve ennek továbbfejlesztett változataival végzett hasi műtéteket jelenti. Elvileg a módszer lehetőséget nyújt az invazivitás és a posztoperatív fájdalom további csökkentésére, a posztoperatív hasfali sérvek elkerülésére és a kozmetikai eredmények javítására. Bár a módszer kísérleti fázisban van, és számos alapvető kérdés még válaszra vár, az intenzív kutatások sok elvi és technikai újdonsággal gyarapíthatják a minimálisan invazív sebészet lehetőségeit.

Jelen közlemény áttekintést kíván nyújtani a NOTES technika hazai és nemzetközi kísérletes eredményeiről, klinikai vonatkozásairól.

Restricted access

A máj, a vékony- és vastagbél betegségeinek kezelése Japánban a kínai és a nyugati orvoslások hatására

The treatments of liver, small and large intestines in Japan after the influences of Chinese and Western medicine

Orvosi Hetilap
Authors:
Botond Csorba
and
Andrea Ferencz
Open access

Abstract  

The fact that small bowel is extremely sensitive to ischemia/reperfusion (I/R) injury had encouraged us to compare the conventional histology and differential scanning calorimetry (DSC) methods in intestinal structural changes following experimental warm I/R models. Our histological findings showed that longer warm I/R period caused more severe damage in structure of mucosa and crypts, but there were no changes in the muscular layer. According to our DSC data (transition temperature, calorimetric enthalpy) suggest that the thermal destruction of mucosa, muscular layer and total intestinal wall following I/R injury revealed significant differences compared to normal bowel structure.

Restricted access

Abstract

Melanoma malignum (MM) is a common type of skin cancer, and its incidence is increasing in the general population. We aimed to detect blood plasma components with differential scanning calorimetry (DSC) in 15 white adult MM patients, who had histopathologically diagnosed, operable cutaneous MM without any distant metastases. We observed that thermal changes (second T m , calorimetric enthalpy) in blood plasma showed correlation with tumor thickness and the extent of regional invasion. Further studies are needed to elucidate these relationships, but our preliminary work has provided DSC should be a new tool for the early diagnosis and monitoring of MM patients.

Restricted access

Arany János epekövessége és a köves epehólyag operatív kezelésének fejlődéstörténete

János Arany’s gallstones and evolution of gallstones surgery

Orvosi Hetilap
Authors:
Alica Petrovics
,
Judit Forrai
, and
Andrea Ferencz
Restricted access

Absztrakt

Bevezetés/célkitűzés: Az ischaemiás posztkondicionálás (IPO) hatását kívántuk vizsgálni vékonybél meleg ischaemia/reperfusiós (I/R) és hideg konzerválást követő autotranszplantációs modellekben. Anyag és módszerek: Sertéseken (Σn = 32, n = 2/csoport) az arteria mesenterica superior leszorításával meleg ischaemiát hoztunk létre 1, 3 és 6 órán át. A 3 órás reperfusiót megelőzően 3 ciklusban IPO-t végeztünk ciklusonként 30 másodperc ischaemia és 30 másodperc reperfusio alkalmazásával. A hideg ischaemiás csoportokban a vékonybelet University of Wisconsin oldatban konzerváltuk 1, 3 és 6 órán keresztül. A 3 órás reperfusio előtt a fenti IPO protokollt alkalmaztuk. Bélmintákat vettünk a laparotomiát követően (kontroll) és a reperfusio végén. Az oxidatívstressz-markerek közül meghatároztuk a szöveti malondialdehid (MDA) és redukált glutation (GSH) koncentrációját, illetve a szuperoxid-dizmutáz (SOD) aktivitását. A szöveti károsodást Park-féle klasszifikáció és Scion Image Software kvantitatív kiértékeléssel határoztuk meg. Eredmények: Az oxidatívstressz-paraméterek közül az IPO szignifikánsan csökkentette a reperfusio végi lipidperoxidációt, és az endogén antioxidánsok (GSH, SOD) védő szerepe szignifikáns mértékben megőrződött. A szöveti károsodás a meleg ischaemia és a konzerválás idejének emelkedésével szignifikánsan nőtt. Az IPO minden csoportban szignifikánsan csökkentette a bélfal károsodását (p < 0,05). Következtetések: A meleg I/R és hideg konzerválást követő autotranszplantációs modellekben az IPO szignifikánsan csökkentette mind az oxidatív stressz, mind a szövetkárosodások mértékét.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Andrea Ferencz
,
Hossein Bahri
,
Zalán Szántó
,
Erzsébet Rőth
, and
György Wéber

A hasi sebészetbe több mint 20 éve vezették be a minimálisan invazív műtéti technikát megvalósító laparoszkópos beavatkozásokat. A klinikai eredmények oda vezettek, hogy ezek jelentős része ma már rutinbeavatkozásnak tekinthető. A hasi sebészet új generációját a Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery technika jelentheti. A módszer természetes testnyílásokon transluminalisan bevezetett (transgastricus, transcolonicus, transvaginalis), flexibilis endoszkóppal végzett diagnosztikus és terápiás hasi műtéteket jelenti. Teoretikusan a módszer lehetőséget nyújt az invazivitás és a posztoperatív fájdalom további csökkentésére, a posztoperatív hasi sérvek elkerülésére és a kozmetikai eredmények javítására. Jelenleg is számos kutatócsoport dolgozik azon világszerte, hogy a mint minden új technikánál joggal felmerülő kérdésekre (műtéttechnika, indikáció, kontraindikáció, szövődmények, monitorozás) és aggályokra tudományosan megalapozott választ kapjunk. A jelen közlemény áttekintést kíván adni az új sebészeti technika eddig elért hazai és nemzetközi kísérletes eredményeiről és klinikai vonatkozásairól.

Restricted access

#Erasmus+ – avagy sebészeti kutatás-fejlesztés és innováció a Semmelweis Egyetem Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszékén

#Erasmus+ – or surgical research, development and innovation at the Department of Surgical Research and Techniques at Semmelweis University

Magyar Sebészet
Authors:
Krisztina Berner-Juhos
,
József Sándor
,
Györgyi Szabó
,
Daniella Fehér
,
Domokos Csukás
,
Krisztián Bocskai
, and
Andrea Ferencz

Összefoglaló. Az Európai Unió ciklusról ciklusra egyre több forrást különít el kutatás-fejlesztés és innováció támogatására. A projektek keretében megalakult munkacsoportok közreműködésével olyan innovatív megoldások születhetnek, amelyek választ adhatnak napjaink sürgető társadalmi kérdéseire. A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszéke 2014-től vesz részt az Erasmus+ program által támogatott nemzetközi konzorciumokban, amelyek fő célja a sebészeti szakképzés oktatás-módszertani modernizációja, illetve az IT-technológia nyújtotta újdonságok páneurópai szintű integrálása a sebészeti rezidensképzésbe. A közlemény röviden összefoglalja azokat a nemzetközi projekteket, amelyekben a Tanszék az elmúlt 7 évben részt vett.

Summary. The European Union is earmarking more and more resources each cycle to support research, development and innovation, and the projects set up by the working groups are helping to develop innovative solutions to reflecting societal issues of today. Since 2014, the Department of Surgical Research and Techniques of the Cardiovascular Center at Semmelweis University has been participating in international consortia supported by the Erasmus+ programme, which aim to modernise the teaching methodology of surgical training and to integrate IT technology into the training of surgical residents at pan-European level. This paper briefly summarises the international projects in which the Department has been involved over the last 7 years.

Open access
Magyar Sebészet
Authors:
Katalin Kormos
,
József Sándor
,
Tamás Haidegger
,
Andrea Ferencz
,
Domokos Csukás
,
Endre Bráth
,
Györgyi Szabó
, and
György Wéber

Absztrakt

A laparoscopos sebészet gyors elterjedése a világon egyúttal az új eljárás oktatásához szükséges módszerek bevezetését is szükségessé tette. Az alkalmazott „gyakorlódobozok” hasznos segítséget jelentettek, majd a „látszólagos valóság” technikája a szimulációs gyakorlás újabb lehetőségét teremtette meg. A sebészet történetében először nyílt rá mód, hogy az orvostanhallgató vagy rezidens kézügyességét mérőszámokkal lehessen jellemezni, a szimulált sebészi beavatkozások mint „komoly játékok” ismerhetők meg. A modern képalkotó eljárások alapján már a műtét előtt megtervezhetők az, egy adott beavatkozás során végzendő mozdulatsorok, melyek ismételhetők, gyakorolhatók, és így a műtét biztonságos kivitelezését is elősegítik. A nyílt műtéteket eljárásspecifikus műanyag táblákon lehet a gyakorlatban elvégezni, illetve interaktív érintőképernyős eszköz használatával és e-learning útján is meg lehet ismerni.

Restricted access