Search Results

You are looking at 1 - 10 of 34 items for

  • Author or Editor: Andrea Horváth x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Restricted access

Demodex mites are ectoparasites often found in follicles of facial skin. Their role in human diseases is under investigation, and a growing number of studies indicated that they contribute to chronic inflammatory conditions of the skin, such as rosacea, blepharitis, otitis externa, alopecia and folliculitis. In our study we tested 96 healthy adults for the presence of Demodex mites. Risk factors influencing presence of mites and skin types of the tested individuals were evaluated. We found Demodex folliculorum or Demodex brevis in 17.7% of the samples, more frequently in males (21.9%) and in older adults (20%). Use of make-up seems to reduce the likelihood of Demodex carriage, while pet ownership, use of shared items and living in close contact with older adults had no significant influence of presence of mites. Demodex positive individuals described their skin to be drier, more prone to erythema, but less for folliculitis compared to Demodex negative subjects.

Restricted access

A 2006. évi ajánlások szerint az alapellátásban is alkalmazni kell a szérumkreatininből képlettel számított glomerulus filtrációs rátát, amely segít a krónikus vesebetegség korai felismerésében. Emiatt előtérbe kerültek a Jaffe-féle kreatininmeghatározás korlátai, és az eredmények összevethetősége érdekében felmerült az igény a leggyakrabban használt Jaffe- és az újabb kreatininmeghatározások harmonizációjára. A kinetikus Jaffe-féle kreatininmeghatározás hátránya, hogy nem elég specifikus. Ezen javítottak az elmúlt évtizedben bevezetett enzimatikus, kompenzált Jaffe és nagyfelbontású folyadékkromatográfiás módszerek. Az újabb módszerekkel kapott kreatininértékek már pontosabbak, de alacsonyabb értékük miatt a korábbi formulákkal (4 változós Modification of Diet in Renal Disease-186, Cockcroft–Gault, kvadratikus) nem lehet belőlük glomerulus filtrációs rátát számítani, mert durván torzítanák azt. Az új kreatininmódszerek miatt a korábbi számítási mód, s így a krónikus vesebetegség stádiumának meghatározása is bizonytalanná vált. Emiatt 2006-ban módosították a 4-változós Modification of Diet in Renal Disease-186 formulát, és az új (izotópdilutiós tömegspektrometriás referenciamódszerre visszavezethető) kreatininhez csak az új 4 változós Modification of Diet in Renal Disease-175 képlet ajánlott. A szerzők összevetik a kreatininmódszerek diagnosztikai értékét és korlátait.

Restricted access

Rapid identification of pathogens in bloodstream infections is of utmost importance to improve survival of septic patients. Fluorescent in situ hybridization (FISH) accelerates the identification of most frequent bacterial and yeast pathogens of sepsis. In this study, 210 positive blood cultures were tested with FISH method and the results were evaluated comparing to the traditional cultivation based results. Overall agreement between FISH and conventional identification was 91.4%, with better results for Gram-negative bacteria than for Gram-positives (100% and 89.5%, respectively). FISH results were obtained within 1 hour. FISH may serve as a useful tool to supplement traditional microbiological methods for rapid, provisional identification of sepsis pathogens.

Restricted access

Abstract

In this study, we compile the findings to date on using several cellulose-based materials as adsorbents of potentially toxic elements (PTEs) from wastewater. Furthermore, this review discussed the destiny of PTEs-loaded cellulose-based adsorbents and some sustainable methods for their management, hoping to close the pollution loop.

Open access

Felsőoktatásban oktatók digitális kompetenciáinak fejlesztési lehetőségei

Opportunities for Developing Faculty Members’ Digital Teaching Competence in Higher Education

Educatio
Authors:
Ida Dringó-Horváth
,
Judit T. Nagy
, and
Andrea Weber

Összefoglaló. A tanulmány fókuszában a digitális pedagógiai kompetencia fejlesztésének jelentősége áll. Ennek eredményeként egy olyan komplex intézményi oktatásfejlesztési elképzelésről ad számot, melynek elemei – előzetes igény- és kompetenciamérés, fejlesztési folyamat, illetve visszacsatolás, azaz a fejlesztés hatékonyságának mérése – egymásba fonódva, egymásra épülve képesek hatékonyan biztosítani a felsőoktatók szisztematikus, reflektált oktatásinformatikai fejlesztését. A tanulmány az egyes elemek részletes bemutatása és létjogosultságának indoklása mellett beszámol a rendszer pilot kipróbálásának első eredményeiről és a tapasztalatokra épülő fejlesztési tervekről is.

Summary. The article focuses on the significance of developing the competence of digital pedagogy. Following that, we will propose a complex plan for institutional educational development, the elements of which (preliminary needs and competence analysis, the development process itself, and feedback, i.e. measuring the efficacy of development) will be able to successfully guarantee, by building on each other in an intertwined fashion, the systematic and reflective ICT development of teachers in higher education. Apart from thoroughly introducing and giving a rationale for each element, the study will also highlight the results of the first pilot run and, by drawing conclusions from the pilot’s experiences, plans for improvement.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
V. Oláh Anna
,
János Mátyus
,
Erika Sárkány
,
Andrea Horváth
, and
Bertalan Fodor

Újabb klinikai vizsgálatok szerint az albuminuria a cardiovascularis betegségek korai markere. Míg a proteinuria elsősorban a vesefunkció-romlás, az albuminuria a cardiovascularis rizikó paramétere. A régebbi laboratóriumi tesztek érzékenysége nem megfelelő, és a 24 órás vizeletgyűjtés pontatlansága is sok bizonytalanságot okoz. Ezért a mai nemzetközi irányelvek 24 órás gyűjtés helyett a reggeli első vizeletből az albumin/kreatinin (ACR) és protein/kreatinin (PCR) meghatározását javasolják. Klinikai laboratóriumok számára javasolhatók az újabb, nagy érzékenységű immunkémiai vizeletalbumin-reagensek. Az albuminspecifikus tesztcsíkok az albuminuria fokának meghatározására nem elég érzékenyek. A vizeletfehérje-meghatározáshoz szintén léteznek nagy érzékenységű, széles mérési tartományú reagensek, így erre nem alkalmazhatók a szérumfehérje-reagensek (például Biuret). A módszerválasztás sarkalatos pontja, hogy a kalibrátor nemzetközi referensanyagra visszavezethető legyen. Mindezekből következik, hogy egy beteg ACR- vagy PCR-értéke az adott módszert és döntési határértéket alkalmazó ugyanazon laboratóriumban követhető jól. A laboratóriumi leleten az albumin/kreatinin referenciatartományát nemenként kell megadni.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
J. C. Horvath
,
Andrea Horak
,
J. G. Sinkovics
,
Mary Pritchard
,
Stacia Pendleton
, and
Elizabeth Horvath

Biotherapy of malignant diseases has become the fourth treatment modality besides surgery, chemo- and radiotherapy. Whole cell melanoma vaccines with or without BCG and other adjuvants, purified ganglioside and shed antigens, recombinant viruses carrying tumor antigens, dendritic cells pulsed with antigenic peptides etc.are in clinical trials.Efficacious viral oncolysate vaccines induce the host to mount tumor-specific cytotoxic T-cell response and prevention of relapses is supported by clinical trials. The use of „polyvalent” whole cell vaccines vs. purified or genetically engineered single antigen vaccines is justified asi.only very few single tumor antigens are present in all tumors of a given histological type; andii.antigen modulation occurs in tumors rendering them resistant to immune attack generated by vaccine against a single antigen. Thus polyvalent vaccines immunize against several antigens vs.against a selected antigen.

Restricted access
Acta Biologica Hungarica
Authors:
Györgyi Horváth
,
Julianna Török Jenei
,
Csaba Vágvölgyi
,
Andrea Böszörményi
, and
Judit Krisch

Essential oils (EOs) can be used as alternative or complementary antifungal agents against human pathogenic moulds and yeasts. To reduce the effective dose of antimicrobial agents, EOs are combined which can lead to synergistic or additive effect. In this study the anti-yeast and anti-mould activities of selected EOs were investigated, alone and in combinations, against clinical isolates of Candida albicans, C. parapsilosis, Aspergillus fumigatus, A. terreus, Rhizopus microsporus, Fusarium solani and Lichtheimia corymbifera. Minimum inhibitory concentrations (MICs) were determined for the EOs of cinnamon, citronella, clove, spearmint and thyme. To investigate the combination effect of the EOs, fractional inhibitory concentrations (FICs) were defined by the checkerboard method and the type of interaction was determined by the FIC index (FICI). FIC index below 0.5 was considered as synergism and between 0.5 and 1 as additive effect. Strongest antifungal activity was showed by thyme EO with MIC values below 1.0 mg/ml. Combination of EOs resulted in additive or indifferent effect, with occasional “borderline synergism”. The best combination was cinnamon with clove leading to additive effect in all cases.

Restricted access