Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Andrea Kóbor x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Absztrakt

A végrehajtó funkciók (VF) rendszerének egészét feltárni kívánó mérést és diagnosztikai alkalmazást jelentős bizonytalanság kíséri. A problémák lényegének megismerésére irányuló kutatásunk során egy, a gyakorlatban számos országban elterjedten használt fejlődés-neuropszichológiai eljárást, a NEPSY-I tesztbattériát használtuk. A NEPSY-I tesztcsomagnak a figyelmi-végrehajtó funkciók feltérképezésére kialakított feladatai mellett – kritériumvaliditási megfontolásokból – használtuk még a magyar standarddal rendelkező CBCL kérdőívet és a meleg végrehajtó funkciók tesztelésében alkalmazott Iowa szerencsejáték feladatot (Iowa Gambling Test = IGT). Az 55 fős ADHD-rizikócsoportból és tipikusan fejlődő gyermekekből álló mintán kapott eredmények azt igazolták, hogy – a szakirodalmi adatoknak megfelelően – legjobban a NEPSY-I folyamatos teljesítmény tesztje (Continuous Performance Test = CPT) képes a VF tipikus és atipikus fejlődésének árnyalt megkülönböztetésére. A teszteredmények együttes értelmezésében leginkább a Sonuga-Barke-féle kétutas modell bizonyult használhatónak, tekintve, hogy a modell predikcióival részben egybecsengő következtetéseket tesz lehetővé.

Restricted access

Absztrakt

A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD) napjainkban sem tekinthető egyértelmű, a kognitív architektúra fejlődésében jól megragadható fejlődési zavarnak, s így számos vita kereszttüzében áll. Ennek egyik kiemelt területe a szűrés és diagnosztika, illetve ehhez kapcsolódóan a megbízható információforrások szerepe. Tanulmányunkban az ADHD szülői és tanári megítélésének mutatóit vetjük össze az atipikus fejlődés e speciális formájának neuropszichológiai profiljával. Elemzésünkben külön is kiemeljük a különböző megfigyelőktől származó adatok eltérő felhasználási lehetőségeit és korlátait. Eredményeink nem igazolják a kérdőíves szűrés tüneti skáláiból elméleti alapon történő következtetéseket. Adataink szerint a szülők és a tanárok megítélését a végrehajtó funkciók atipikusságból fakadó viselkedéses jegyek jelentős eltérése jellemzi.

Restricted access