Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Andrea Komlósi x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Absztrakt

Elméleti háttér

Az önértékelés alapvető pszichológiai szükséglet, ám az én értékelésének a mentális egészség szempontjából nemcsak pozitív, hanem negatív következményei is lehetnek. Az önegyüttérzés jó alternatívát kínálhat, mivel nem foglalja magába az én-érték becslését. Az önegyüttérzés pozitívan korrelál a mentális egészség indikátoraival és fordított együttjárást mutat számos negatív pszichológiai jellemzőivel.

Cél

Az Önegyüttérzés skála magyar változatának (SCS-H) kidolgozása, pszichometriai elemzése és kérdőíves validálása.

Módszer

544 egyetemista (214 férfi, 330 nő; átlagéletkor 24,45 ± 4,67 év), egy hónappal később pedig ebből a mintából 163 fő töltötte ki a következő kérdőíveket: Önegyüttérzés skála (SCS), Rosenberg-féle Önértékelés skála (RSES), Kontingens Önértékelés kérdőív (CSES), Diszpozicionális Optimizmus kérdőív (LOT-R), Spielberger-féle Vonásszorongás skála (STAI-T), Beck Depresszió kérdőív (BDI).

Eredmények

Az Önegyüttérzés skálán végzett feltáró és megerősítő faktorelemzéssel egy 6 faktoros, 21 tételes kérdőívet sikerült kidolgozni. Az Önegyüttérzés skála magas reliabilitás értéket (Cronbach-α: 0,86 és 0,91) és jó teszt-reteszt korrelációt (r = 0,74; p < 0,01) mutatott. Az önegyüttérzés a vonásszorongással, a depresszióval és a kontingens önértékeléssel negatívan, míg a diszpozicionális optimizmussal és a globális önértékeléssel pozitívan korrelált.

Következtetések

Az Önegyüttérzés skála 21 tételes magyar változatának pszichometriai jellemzői jónak mondhatók, ugyanakkor a végső értékeléshez további vizsgálatokra van szükség.

Restricted access
Acta Biologica Hungarica
Authors: Eszter Laczkó-Zöld, Andrea Komlósi, Timea Ülkei, Erzsébet Fogarasi, Mircea Croitoru, Ibolya Fülöp, Erzsébet Domokos, Ruxandra Ştefănescu, and Erzsébet Varga

In this study, we analyzed extracts of Ribes (black currant, red currant and gooseberry) fruits obtained with methanol, methanol 50% and water. For each extract total polyphenol content, total flavonoid content and total anthocyanin content was assessed. The antioxidant activity of extracts was evaluated by 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) and 2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) radical scavenging capacity and by the photo-chemiluminescence (PCL) method. Identification and quantification of individual phenolic compounds was performed by means of high performance liquid chromatograph coupled with diode array detector (HPLC-DAD) analyses. From each fruit, best extraction of polyphenols was obtained with methanol 50%. In case of red currants and gooseberry there was no significant difference in flavonoids and anthocyanins extraction rate by the different extraction solvents. For black currants the methanol and methanol 50% extract presented the highest antioxidant activity. For red currants extracts with methanol 50% showed stronger antioxidant activity (IC50 = 5.71 mg/ml for DPPH, IC50 = 1.17 mg/ml for ABTS) than those with methanol or water. In case of gooseberry by the DPPH test the water extract proved to be the most active (IC50 = 5.9 mg/ml). In the PCL test black currants methanol 50% extract was over 6 times more powerful as the ones from red currants. In case of gooseberries, water extract presented the highest antioxidant activity (41.84 μmol AAE/g). In black currant cyanidin-3-glucoside was the major compound. Quercetin 3-O-glucoside was identified in each sample. From cinnamic acid derivatives neochlorogenic acid was present in black currants in the highest amount (356.33 μg/g).

Restricted access
Acta Biologica Hungarica
Authors: Ádám Simon, János Oláh, István Komlósi, András Jávor, József Németh, Zoltán Szilvássy, Dóra Reglődi, Andrea Tamás, and Levente Czeglédi

The list of orexigenic and anorexigenic peptides, those are known to alter feed intake, is continuously growing. However, most of them are studied in mammalian species. We aimed to investigate plasma level and mRNA expression of the pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP), gene expression of its receptor (PAC1), furthermore the gene expression of galanin (GAL), neuromedin U (NMU), and its two receptors (NMUR1 and NMUR2) in the hypothalamus, proventriculus, and jejunum of hens exposed to 40% calorie restriction. Feed restriction resulted in a 88% increase in mRNA and a 27% increase in peptide level of PACAP in proventriculus measured with qPCR and RIA, respectively. Increases were found in the gene expression of PAC1 (49%) and NMUR1 (63%) in the hypothalamus. Higher expressions of peptide encoding genes (76% for PACAP, 41% for NMU, 301% for NMUR1 and 308% for GAL, P < 0.05) were recorded in the jejunum of hens exposed to restricted nutrition. The results indicate that PACAP level responds to calorie restriction in the proventriculus and jejunum, but not in the hypothalamus and plasma.

Restricted access