Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Andrea Matkó x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Abstract

In recent years, managers of both private and public organizations in developing countries have been struggling to double production and improve service delivery in their organizations. Successful organizations in the western world were, however, identified with the use of Information Technology (IT). The paper examined the magnitude of IT and its application in human resource management. Four organizations from private and public sectors were selected from all. Two organizations from each sector, members of staff, Human Resource (HR) professionals and managers of these organizations were targeted. A structured questionnaire was used to collect data from the staff and unstructured interviews were designed to gather data from the HR practitioners and managers of these organizations. A statistical package for social sciences (SPSS) was used to analyse the data. In general, about 76.9% of the participants said that IT application in HR functions enhances organizational productivity. The selected organizations could boast of basic IT facilities, but their numerical strength still remains a challenge especially among organizations in the public sector. Organizations in both sectors must invest more in IT and its related accessories as a means of solving problem of inadequacy. Internet connectivity and company website were lacking in some organizations across both sectors and should be considered so as to improve upon the human resource functions and quality service delivery in the deprived regions of Ghana. Staff motivation, wage and salaries, strategic management and organizational leadership were mentioned as factors when put together with IT would augment productivity in any given economy.

Open access
Társadalomkutatás
Authors:
Edit Szűcs
,
Sándor Kovács
,
Eszter Tornai
,
Tímea Takács
, and
Andrea Matkó

A mai világban a munkavállalókat egyre nagyobb nyomás terheli, ami rövid távon stresszforrást eredményez, hosszú távon pedig egészségkárosító hatást okoz. Ezért fontos manapság a stresszel foglalkoznunk.Kutatásunk célja egy külföldi cég magyarországi leányvállalatánál az adminisztrációs munkát végző szellemi dolgozókra ható stresszorok vizsgálta volt. Kutatásunk a vállalat négy osztályára terjedt ki, jelesül az informatikai, a pénzügyi, az üzemeltetési és a HR-osztályra.Vizsgálatunk során hipotéziseket állítottunk fel, melyek igazolása vagy megcáfolása volt a célunk. Ehhez stresszorcsoportokat alakítottunk ki statisztikai módszerekkel, és megvizsgáltuk, hogy az egyes csoportokba tartozó stresszorok melyik osztályt milyen arányban érintik. Kutatásunk elvégzéséhez főkomponens-elemzést és SRH-elemzést használtunk.A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a HR- és az informatikai osztályt érintik a legjobban a minőségi, a mennyiségi és a felelősséggel kapcsolatos stresszorok. Az üzemetetési részlegen dolgozókat a kellemetlen munkahelyi légkör terheli a leginkább, ez a munkatársak között fennálló konfliktusokból adódik. A pénzügyi osztály esetében nincs olyan stresszor, amely kiemelkedően jellemző az ott dolgozókra.

Restricted access