Search Results

You are looking at 1 - 10 of 28 items for

  • Author or Editor: Andrea Varga x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

In the Hungarian part of the Tisia Block, four occurrences of rhizolith-bearing pedogenic calcrete have been published, three of which are located in southern Transdanubia. Nodular calcrete with beta fabrics was documented from the lower Permian (Cisuralian) continental Korpád Sandstone Formation where the subaerial exposure section was developed on a strongly altered, volcanic shard-rich siliciclastic substrate. Additionally, two locations with Microcodium-bearing calcrete developed on a lower Jurassic carbonate substrate were published in the last few years. The scope of this study is to briefly summarize pedogenic calcrete records known from the Permian to the Cenozoic of southern Transdanubia (Tisia Block, Hungary), and to highlight their regional paleoenvironmental and paleogeographic importance.

Restricted access

A környezetpszichológiai helyidentitás-elmélet szerint a fizikai környezet a személyiség fontos formálója. A jelentős helyek az ismerősség, a kontroll és az odatartozás érzése révén segítik az identitás kialakulását, fenntartását és kifejezését. Elemzésünkben bemutatjuk, hogy a századvég Budapestjének ilyen szerepet is betöltő intézménye volt a kávéház. A tanulmányban irodalmi, történeti, néprajzi, szociológiai leírások és pszichológiai, különös tekintettel környezetpszichológiai ismeretek talaján egyfajta lehetséges környezetpszichológiai magyarázatát adjuk annak a jelenségnek, hogy miképpen tettek szert a budapesti kávéházak döntő kultúrtörténeti és pszichológiai jelentőségre az emberek életében a századforduló idején.A kávé és a kávéház történetének rövid áttekintése után elemezzük a kávéházkultúra szimbolikáját. Először összefüggésbe hozzuk a kávéház jelképrendszerét a városiasodással, a polgárosodással és a korszak jelentősebb társadalomlélektani jellegzetességeivel. Az urbanizáció és a kávéház kapcsolatára vonatkozóan megállapítjuk, hogy a kávéházak ebből a szempontból kettősséget hordoztak: egyaránt mutatták a városiasság és a falusiasság jegyeit, egymással látszólag élesen ellentétes igényeket elégítve ki sikeresen. A polgárosodás és a kávéház viszonyának kapcsán ismét találkozunk a látszólag feloldhatatlan ellentétek egységesítésével: a kávéházak ugyanis olyan helyek voltak, ahol az emberek közötti távolságtartás és közeledés szabályozása mind tényleges fizikai, mind érzelmi szinten egyaránt lehetséges volt. Ide kapcsolódik a kávéház mint kultúrhely és közéleti fórum (ismét egy érdekes dinamikai csomópont!), ahol a (jó) modorosság és az otthonosság épp nem kioltotta egymást, hanem magasabb szinten, az otthonosság megvalósítása keretében sikeresen integrálódtak. A századforduló kávéházai elemzésünkben tehát a kor emberének fontos helyidentitás-kifejező környezetei voltak. Itt mutatkozik meg egy újabb dinamikai szál: a magán- és közéleti tér ellentéte. A kávéház szimbolizálta ugyanis a közéleti fórumot, és ezzel egy időben a magánéleti teret, az otthont. Végül elemezzük a kávéházaknak otthont adó épületek fizikai jellemzőit abból a szempontból, hogy milyen szerepük volt ezeknek a kávéházak közkedveltté válásában. Összegzésünkben megállapítjuk, hogy a kávéházkultúra páratlan népszerűségének sok oka közül pszichológiailag legmarkánsabbnak az ellentétek dinamikáját találtuk, ami megfelelt a korabeli magyar társadalom és az ország sajátosságainak. Amíg a kávéházak falain belül az ellentétek feloldhatók és integrálhatók voltak, addig kívül, a valódi világban ez már nem volt megvalósítható. A kávéházak ebben az értelemben jelenthették a századforduló emberének fontos (hely)identitásalakító tényezőjét.

Restricted access

Redeposited Eocene calcrete gravel was found in a Miocene conglomerate sequence in the Western Mecsek Mountains, S Hungary. The purpose of this paper is to describe the micromorphological and mineralogical characteristics of these rocks. A large number of calcrete thin sections were analyzed using a petrographic microscope. This study was supplemented by microchemical staining, cathode luminescence examination and X-ray diffraction methods.  The diagnostic features identified are rhizoliths (rhizocretion, root cast and root petrifaction), alveolar textures, in situ Microcodium grains, peloids, coated grains and pedogenic voids. According to these micromorphological results the studied calcrete belongs to the group of beta calcretes. The biofabric of this calcrete reflects an extensive vegetation cover and a relatively high degree of biological activity. Micromorphology and mineralogical composition of the calcrete gravels (i.e. dominance of calcite, quartz, illite±muscovite and illite/smectite) suggest a semi-arid/subhumid climate during calcrete pedogenesis. Within the Eocene calcrete gravel two main cement types have been distinguished: a meteoric vadose cement (vadose silt) and a phreatic one (drusy ferroan calcite spar). Drusy sparite is the typical cement of near-surface diagenesis, and this, together with its ferroan nature, leads to the conclusion that the main site of cementation of the Eocene calcrete was the meteoric phreatic zone.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A fiatalkori szexualitás és az azzal kapcsolatos nemkívánatos következmények megelőzése világszerte probléma. Hazai és nemzetközi felmérések egyaránt kimutatták, hogy a serdülők egyre fiatalabb korban esnek át az első szexuális aktuson. Célkitűzés: A kérdőíves felmérés és az interaktív szexuális oktatás során szerzett tapasztalatok, valamint a témához kapcsolódó nemzetközi irányelvek alapján annak meghatározása, hogy milyen módon és milyen ismeretek átadásával tudnak az orvosok – háziorvosok, házi gyermekorvosok, szülész-nőgyógyászok stb. – bekapcsolódni a fiatalok szexuális nevelésébe. Módszer: A vizsgálat önkitöltéses, papíralapú kérdőíves felmérés formájában történt 13–18 éves általános, illetve középiskolás lányok (N = 868) körében 2009 és 2016 között. A kutatás során serdülőkorú lányok szexuális aktivitását, fogamzásgátlással, szexuális úton terjedő fertőzésekkel kapcsolatos ismereteit, nőgyógyászattal (például rákszűrés) összefüggő tapasztalatait mértük fel nőgyógyász szakorvos által tartott szexuális oktatás előtt. Eredmények: Minden 4. lány már 14 évesen vagy korábban átesett az első szexuális aktuson, ugyanakkor szexuális ismereteik hiányosnak bizonyultak, és jelentős volt azoknak az aránya, akik ugyan éltek már szexuális életet, de még soha nem voltak nőgyógyászati vizsgálaton. Következtetés: Az eredmények felhívták a figyelmet a reprodukciós élet oktatási, nevelési hiányosságaira, amelynek javítása összetett feladat, megoldásához szükség van a hazai egészségügyi és oktatási rendszer szemléletváltására, a tudományos bizonyítékokon alapuló irányelvek elfogadására, követésére. A szexuális nevelésben minden olyan egészségügyi dolgozónak részt kell vállalnia, aki a munkája során serdülőkkel találkozik. Ugyancsak elengedhetetlen a szexuális nevelésnek az oktatásba való folyamatos beépítése, kisgyermekkortól egészen a fiatal felnőtt korig. Orv Hetil. 2019; 160(13): 494–501.

Open access

Abstract

The clay mineralogical and chemical compositions of Upper Carboniferous siliciclastic rocks from the western flank of the Villány Mountains (Téseny Sandstone Formation) have been investigated to determine paleoweathering conditions, as well as to appraise the influence of the post-depositional processes upon source rock signature. The clay-mineral assemblage of the samples consists predominantly of illite±muscovite, suggesting a potassium metasomatism in the Téseny clastics. Therefore the use of the Chemical Index of Alteration (CIA), which provides a consistent quantitative framework for examining weathering, leads to erroneous conclusions without correction for K-metasomatism. When considered in Al2O3-CaO* + Na2O-K2O (A-CN-K) compositional space, orthogneiss and igneous rock clasts selected from the Téseny conglomerate reflect two different weathering trends; one (including orthogneiss, quartz diorite, and andesite samples) shows an ideal trend observed for granodioritic rocks, and the other (including aplite, rhyodacite, and rhyolite samples) follows a trend from a slightly more K-feldspar-rich fresh rock composition than that of average granite. Intermediate to intense chemical weathering of the source areas is indicated by premetasomatized CIA values of 77–84 for the samples from borehole Siklósbodony-1, suggesting that these rocks have gained about 6–7% K2O (in A-CN-K space) during metasomatism.

Restricted access

In this paper, results of a bulk-rock geochemical study of silty and albitic claystone samples selected from the Upper Permian Boda Siltstone Formation (BSF) in the western part of the Mecsek Mountains (Tisza Mega-unit, Hungary) are presented. The high Na2O and P2O5 contents, relative to the post-Archean Australian average shale (PAAS) and the average Russian Paleozoic shale compositions, are the most striking features of the geochemistry of the Boda sediments. The samples studied are depleted in SiO2, TiO2 and Al2O3, and they are enriched in Fe2O3, MgO, CaO and K2O relative to the PAAS. The major element relations clearly show that the geochemistry of the BSF is strongly affected by post-depositional modification, corresponding to large-scale dispersal or addition of components. On the other hand, relatively high La content, low concentrations of V, Cr, Cu and Ni, and the result of the TiO2 versus Ni plot reflect a relatively felsic provenance of the BSF. By comparison with detrital mineralogy of the heteropic Cserdi alluvial fan system deposits, the authors assume that the Boda playa lake deposits had a similar immature primary composition consisting of quartz, plagioclase, K-feldspar, muscovite, biotite, chlorite and clay minerals. During weathering and transport in a semi-arid to arid climate, detrital mafic minerals were altered to yield chlorite and clay minerals plus Fe and Mg, and trace metals in solution. Mg was built into the structure of chlorite and of secondary carbonates such as dolomite and Mg-rich calcite. Based on previous geochemical studies, the BSF contains particularly sodic sedimentary rocks (up to 8 wt%) which may represent an addition of sodium in authigenic silicates from alkaline brine and/or evaporites in the playa deposits. In claystone, after albite formed, Na-depleted, Ca, K-enriched waters reacted with the clay minerals such as smectite and kaolinite to yield K-rich illitic sediments, Ca precipitated in calcite cement. P2O5 is enriched in some samples due to phosphorus mobilization during diagenesis.

Restricted access

Nosocomial bloodstream infection (BSI) is a common finding in cardiac surgery intensive care units and is associated with excess mortality and hospital costs. Additional data are needed about incidence, characteristics, predictors, associated microorganisms of nosocomial BSI in cardiac surgical patients in order to refine measures to prevent nosocomial infections and to improve recovery outcomes in this patient population. The 3912 cardio-thoracic surgery patients from all age groups were admitted to the study at the Gottsegen György Hungarian Institute of Cardiology between January 1999 and December 2000. In each patient with BSI demographic, epidemiological and clinical variables were recorded along with potential risk factors. Incidence of associated pathogens and their possible sources were evaluated and outcome and mortality risk factors were assessed. There were a total of 134 episodes of BSI. The incidence was 34.25 per 1000 admissions. The leading microorganisms were staphylococci (37.7%). Bacteremic episodes developed secondary to an identifiable source in 27.6% of the cases, or were catheter-related (16.4%). In 56% of the cases the source was not identified. The crude mortality rate was 33.3%. Higher mortality rate was associated with intracardial grafts (p < 0.05), low left ventricular ejection fraction (p < 0.04), diabetes mellitus (p < 0.05), an age above 16 years (p < 0.02), severe sepsis (p < 0.001) and high APACHE II score (p < 0.001). As the identified main sources of BSI were intravascular lines, mortality from BSI could probably be reduced by paying more attention to the prevention, early recognition and prompt management of intravascular device associated infections.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Andrea Lukács, Péter Sasvári, Beatrix Varga, and Krisztina Mayer

Background and aims

This study examines exercise addiction (EA) in amateur runners from a multidimensional approach, including demographics (age, sex, educational attainment, and financial situation), training factors (duration of running activity, weekly time spent running, mean workout distance per session, other sports activities, and childhood physical activity), psychological features (perceived health, life satisfaction, loneliness, stress, anxiety, depression, body shape, and eating disorders), and anthropometrics (body mass index) that might predict EA.

Methods

The well-validated Exercise Dependence Scale (EDS) was applied to evaluate the prevalence of EA in amateur runners. A multinomial logistic regression was performed to find explanatory variables of risk of EA using the SPSS 24.0 statistical software.

Results

A total of 257 runners (48.9% females, M age = 40.49, SD = 8.99 years) with at least 2 years running activity participated in an anonymous questionnaire survey. About 53.6% of respondents were characterized as non-dependent symptomatic and 37.8% as non-dependent asymptomatic. About 8.6% had prevalence of being at risk of EA. The logistic regression model displayed five variables that significantly predicted the risk of EA: (a) anxiety, (b) loneliness, (c) weekly time spent running, (d) childhood physical activity, and (e) education level.

Discussion and conclusions

Findings indicate that loneliness and anxiety may lead to withdrawal and uncontrolled behavior that in turn leads to increased amount of exercise in amateur runners. Lower level of education attainment is also a likely risk of EA development, and childhood sports activity is a predictor.

Open access

Upper Carboniferous (Westphalian) coal-bearing fluvial sediments (Téseny Sandstone Formation) of the Slavonian-Drava Unit and their reworked pebbles and cobbles occurring in the western part of the Mecsek Mountains in Miocene conglomerate sequences (Szászvár Formation) were studied.  Based on the petrographic and geochemical characteristics, the sandstone studied consists of arkose, subarkose, litharenite and sublitharenite. The main clastic source was a recycled orogenic area (collision suture and fold-thrust belt) dominated by metamorphic rocks. It was associated with a probably Variscan magmatic arc as indicated by the volcanic rock fragments. The original source area of these clastic sediments was felsic and the analyzed sandstone could correspond to a continental arc/active margin tectonic suite.  The pebble and cobble-sized clasts of the conglomerate were predominantly derived from acidic and intermediate volcanic rocks, low-grade regional metamorphic rocks (different types of schist, metasandstone, mylonite, metagranitoid, gneiss, quartzite, and metaquartzite) and siliceous sedimentary rocks. Among the sedimentary clasts, reworked black siltstone and fine-grained sandstone from older (possibly Carboniferous) deposits are common. Chert and contact metamorphic rocks are present in minor quantity. The extracted volcanic clasts consist of andesite, trachyandesite, dacite and rhyolite. Their geochemistry suggests convergent, active continental margin affinity. Upper Carboniferous siliciclastic successions are widely known at the southeastern margin of the European Variscides. In the area of the Upper Silesian Coal Basin, the Cracow Sandstone Series (Westphalian C and D) shows a similar petrographic composition to that of the Téseny Sandstone Formation. Additionally, volcanic clasts of the Upper Carboniferous conglomerate from southern Transdanubia and the calc-alkaline volcanites from the Intra-Sudetic Basin can be characterized by similar geochemical patterns.

Restricted access
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Authors: Zoltán Németh, Bernadett Baja, Krisztián Radó, Emese Deák, Kálmán Varga, Andrea Nagy, János Schunk, and Gábor Patek

Abstract  

Decontamination technologies are generally developed to reduce the collective dose of the maintenance and operation personnel at nuclear power plants (NPP). The highest efficiency (i.e., the highest decontamination factors) available without detrimental modification of the treated surface of structural material is the most important goal in the course of the application of a decontamination technology. At the Paks NPP the AP-CITROX procedure has been utilized for the decontamination of the primary coolant circuit’s components (e.g., main circulating pump (MCP) and steam generators (SGs)). Our previous studies have revealed that a ‘hybrid’ structure of the amorphous and crystalline phases was formed in the outermost surface region of the austenitic stainless steel tubes of SGs as an undesired consequence of the industrial application of the AP-CITROX decontamination technology during the period of 1993–2001. In this paper, we report some comparative findings on the corrosion and surface chemical effects of the AP-CITROX procedure and the novel decontamination technology elaborated at our institution. On optimizing the operational parameters the latter technology may become suitable for the effective decontamination of both dismountable (e.g., MCP swivel) and separable (e.g., SGs) equipments. For this purpose experiments were performed. In this laboratory scale experiments, the passivity, morphology and chemical compositions of the treated surfaces of tube specimens were investigated by voltammetry, and SEM–EDX methods, respectively. The SEM–EDX results have revealed that the oxide removal is surprisingly uniform even after 2 or 3 consecutive cycles. The electrochemical studies have provided evidences that no unfavorable tendencies in the general corrosion state of the tube samples can be detected in the course of the chemical treatments.

Restricted access