Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Anita Papp x
Clear All Modify Search

3-nitropropionic acid (3-NP), a substance used for modelling Huntington’s disease, was given to male Wistar rats in a single 20 mg/kg b.w. dose, and the resulting behavioral alterations in spontaneous locomotor activity were measured after 30 minutes. To detect the involvement of neurotransmitter systems in this immediate effect, the NMDA antagonist MK-801 (0.8 mg/kg); as well as an agonist, quinpirole (QP, 5 mg/kg) and an antagonist, sulpiride (SP, 80 mg/kg) of the dopamine D2 receptors, were given before 3-NP to separate groups of rats. Controls were given saline. All substances were injected ip. 3-NP decreased the rats’ locomotor, especially vertical, activity, whereas local activity was increased. Based on the further changes of 3-NP effects in the combination groups it could be concluded that dopaminergic rather than glutamatergic mechanisms were possibly involved in the acute behavioral effect of 3-NP.

Restricted access

A machiavellista személyek sikeresen használnak ki másokat, annak ellenére, hogy hiányosságokat mutatnak a szociális megismerés különböző területein, különösen az elmeolvasásban. A közelmúlt kutatásai kimutatták, hogy rendkívül szenzitívek a szociálisdilemmahelyzetek társas jelzéseire, és képesek arra, hogy rugalmas döntéseket hozzanak a változó szituációkban. A kérdés az, hogy milyen kognitív képességek és ezek neurális alapjai a felelősek a machiavellisták döntési folyamataiért? Feltételeztük, hogy a magas Machpontszámmal rendelkező személyek fokozott aktivitást mutatnak azokon az agyi területeken, amelyek fontos szerepet játszanak a jutalomkeresésben, a kockázatos helyzetek előrejelzésében és a következtetések levonásában. E hipotézis ellenőrzésére fMRI-méréseket végeztünk olyan személyeknél, akik egyidejűleg egy bizalom játékban működtek közre. A hipotézissel egybehangzóan magas aktivitási szintet találtunk a machiavelliánus személyek talamuszában, anterior cinguláris kérgében, továbbá az alsó és középső frontális tekervényben. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy noha a machiavellisták az átlagosnál valószínűleg roszszabb elmeolvasó képességgel rendelkeznek, olyan kognitív heurisztikákat használnak döntéseikben, amelyek sikeressé teszik őket mások kihasználásában. Sikerük abból fakadhat, hogy folyamatosan monitorozzák a többiek viselkedését, és ahhoz igazítják döntéseiket, annak érdekében, hogy növeljék hasznukat.

Restricted access

The plant hormone ethylene or the gaseous signalling molecule nitric oxide (NO) may enhance salt stress tolerance by maintaining ion homeostasis, first of all K+/Na+ ratio of tissues. Ethylene and NO accumulation increased in the root apices and suspension culture cells of tomato at sublethal salt stress caused by 100 mM NaCl, however, the induction phase of programmed cell death (PCD) was different at lethal salt concentration. The production of ethylene by root apices and the accumulation of NO in the cells of suspension culture did not increase during the initiation of PCD after 250 mM NaCl treatment. Moreover, cells in suspension culture accumulated higher amount of reactive oxygen species which, along with NO deficiency contributed to cell death induction. The absence of ethylene in the apical root segments and the absence of NO accumulation in the cell suspension resulted in similar ion disequilibrium, namely K+/Na+ ratio of 1.41 ± 0.1 and 1.68 ± 0.3 in intact plant tissues and suspension culture cells, respectively that was not tolerated by tomato.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Anita Pálinkás, Nóra Kovács, Valéria Sipos, Ferenc Vincze, Magor Papp, Árpád Czifra, Róza Ádány and János Sándor

Absztrakt:

Bevezetés: Magyarországon 2009-ben került kialakításra az alapellátási tevékenység értékelését célzó, országosan egységes indikátorrendszer, amely jól kiépített informatikai és jogszabályi háttérrel, illetve finanszírozási vonzattal működik. A jelenlegi teljesítményértékelési rendszer csak részben (a praxisok földrajzi elhelyezkedése tekintetében) veszi figyelembe azt, hogy a betegek ellátásának hatékonyságát háziorvostól független tényezők is befolyásolják, ugyanakkor az egészségbiztosító csak a háziorvost tudja hatékonyabb munkára ösztönözni többletfinanszírozási eszközével. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja a praxisok teljesítményértékelési rendszerének módszertani továbbfejlesztése révén olyan indikátorok kialakítása volt, amelyek alkalmasak a teljesítménynek a háziorvos által nem befolyásolható praxisjellemzőktől független értékelésére. Módszer: A felnőtteket ellátó háziorvosi praxisok hatékonyságának jellemzésére kidolgozott 12 NEAK-indikátor 2016. júniusi adatait elemeztük. A praxisjellemzők (az ellátottak kora, neme, a praxisokhoz tartozók relatív iskolázottsága, a praxis megyéje, településtípusa) hatásaitól megtisztított indikátorokat alakítottunk ki. A háziorvosok teljesítményének az országos referenciaszinttől való eltéréseit statisztikai teszttel értékeltük. A jelenlegi és a korrigált indikátorokon alapuló értékelés alapján történő teljesítmények összevetésével elemeztük a monitoringnak és a kapcsolódó többletfinanszírozás felhasználásának megfelelőségét és átalakításának lehetőségeit. Eredmények: A jelenlegi teljesítményértékelési rendszer a többletfinanszírozás 34,46%-át hasznosítja a háziorvosi munka hatékonyságának elismerésére, a finanszírozás nagy része a teljesítmények konzerválását szolgálja. Emellett nem képes minden olyan teljesítmény azonosítására, amely lényegesen hatékonyabb az átlagnál, aminek következtében a jelenlegi többletfinanszírozás 8,83%-ának megfelelő összeg kifizetése marad el. Ha többletfinanszírozásban csak a praxisjellemzők alapján várhatónál szignifikánsan jobb teljesítményt nyújtó praxisok részesülnének, akkor az egy praxisban elérhető havi többletfinanszírozás 176 042 Ft-ról 406 604 Ft-ra növekedne. Következtetés: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által jelenleg működtetett értékelési rendszer kiegészítése a praxisjellemzőkre korrigált indikátorok alkalmazásával a jelenlegi monitoringnak és rendelkezésre álló finanszírozás felhasználásának hatékonyságát javítaná. Orv Hetil. 2019; 160(39): 1542–1553.

Open access
Acta Biologica Hungarica
Authors: L. Institóris, Dóra Kovács, I. Kecskeméti-Kovács, Anita Lukács, Andrea Szabó, Zsuzsanna Lengyel, A. Papp, L. Nagymajtényi and I. Dési

Detectable interactions between NOEL (No Observed Effect Level) doses of Pb, Hg and Cd in general toxicological, hematological, and immune function parameters were investigated. The metals (Pb-acetate, 20 mg/kg; HgCl2, 0.40 mg/kg; CdCl2, 1.61 mg/kg) were combined. First, the rats received the combination Pb+Hg+Cd for 4 weeks per os. Significant difference vs. control was found only in the weight of lung and popliteal lymph node (PLN). The Pb+Hg and Pb+Cd combinations significantly decreased the PLN to 100 g body weight and PLN to brain weight ratio, and Pb+Hg also decreased the relative adrenal weight. After 12 weeks treatment with the same doses, effects on the thymus, kidney, and adrenal weights in the Pb+Hg, and thymus weight in the Pb+Cd, combination were seen. Pb+Cd also affected the white and red blood cell count and hematocrit. Combined with Hg or Cd, NOEL dose Pb showed toxicity, indicating that exposure limits may be inefficient in combined exposure situations.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Gábor Tóth, Dorottya Szabó, Gábor László Sándor, Anita Pék, Irén Szalai, Regina Lukács, Georgina Zsófia Tóth, András Papp, Zoltán Zsolt Nagy, Hans Limburg and János Németh

Absztrakt:

Bevezetés: A cukorbetegség az egyik leggyakoribb oka a vakságnak az 50 éves vagy idősebb korú lakosság körében. Célkitűzés: Tanulmányunk célja a cukorbetegség és a retinopathia diabetica (RD) prevalenciájának meghatározása, illetve a cukorbetegek szemészeti ellátása lefedettségének vizsgálata hazánk különböző részein. Módszer: Százöt lakókörzetben, összesen 3675, 50 éves vagy idősebb korú személyt vontunk be a vizsgálatba. A standardizált rapid assessment of avoidable blindness (RAAB) + diabetic retinopathy module (DRM) segítségével vizsgáltuk a résztvevőket, majd a Nyugat-, Közép- és Kelet-Magyarország közötti különbségeket. Eredmények: A cukorbetegség prevalenciája Kelet-Magyarországon (20,9%) magasabb volt, mint Nyugat- (19,5%) és Közép-Magyarországon (19,5%). Az RD prevalenciája Nyugat-Magyarországon (24,1%) magasabb volt, mint Közép- (17,8%) és Kelet-Magyarországon (19,6%). A közép-magyarországi résztvevők között volt a legkisebb azon páciensek aránya (19,1%), akik még sohasem vettek részt szemfenékvizsgálaton. Következtetések: A cukorbetegség szemészeti szövődményei gyakoriságának csökkentése céljából fontos lenne a szemészeti alapellátás – főleg vidéki településeken való – megerősítése, vagy szemészeti telemedicinális országos szűrés bevezetése és végzése. Orv. Hetil., 2017, 158(10), 362–367.

Open access
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Ákos Nagy, Bence Bátai, Laura Kiss, Anita Marx, László Imre Pinczés, Gergő Papp, Imre Kacskovics, Donát Alpár and Csaba Bödör

Absztrakt:

A molekuláris biológiai technikák utóbbi évtizedekben látott fejlődésének köszönhetően a vérplazmában keringő biomolekuláknak, így például a tumor eredetű sejtmentes DNS-fragmentumoknak is korábban elképzelhetetlen mélységű vizsgálata vált elérhetővé. A minimális invazivitással járó folyadékbiopsziás mintavétel metasztatikus tumorok esetében lehetővé teszi eltérő anatómiai lokalizációval megjelenő genetikai aberrációk egyidejű feltérképezését, azok nyomon követését, illetve a klonális evolúció következtében megjelenő további abnormalitások kimutatását is. Ebből következően számos, szolid tumorokat vizsgáló, folyadékbiopsziás mintavételt alkalmazó tanulmány jelent meg az utóbbi évtizedben, néhány entitás vonatkozásában pedig az eljárás már a rutindiagnosztikában is alkalmazásra került. Onkohematológiában az ebből a szempontból legintenzívebben kutatott megbetegedések közé a diffúz nagy B-sejtes limfóma, a Hodgkin-limfóma, illetve a plazmasejtes mielóma tartozik. Saját, illetve irodalmi adatok alapján a tumor eredetű sejtmentes DNS vizsgálata hasznos lehet a kezelést megelőző prognózisbecslésben, a célozható molekuláris eltérések azonosításában, a terápiás hatékonyság és a minimális reziduális betegség monitorozásában, valamint a terápiarezisztens klónok kimutatásában. Jelen összefoglaló közleményünkben a folyadékbiopszia-vizsgálatok onkohematológiai alkalmazásait tekintjük át.

Open access