Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for

  • Author or Editor: Anna Mária Tamás x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

The article discusses the effects of the global economic recession - since 2008 — on the Hungarian building construction, thereby affecting the architectural design activity, primarily from the perspective of the change in design view. The recession, which points beyond its economical aspect, emphasizes a vastly complex approach, which makes the handling of the accumulated social and environmental problems inevitable. The designers have to show solidarity towards the constructed and natural environment, and first of all people. The article reveals the current activities and results of the Research Group of Solidary Architecture founded recently at Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs.

Restricted access

Abstract

With the reform of China's childbirth policy in recent years, a unique baby boom phenomenon has emerged, and the new-born baby has increased rapidly in China. In the process of transformation and development of contemporary cities, a complex urban environment has a significant impact on psychology and physiology. The past kindergarten architectural aesthetic experience can no longer adapt to the social development needs. Thus, how to realize the sustainable development of kindergarten architecture has become a social problem that needs to be solved urgently. In the context of Environmental Psychology, this paper investigates the construction mode of experiential kindergarten architecture and tries to explore a new paradigm of educational architecture design in China for the future.

Open access

Abstract

Visegrád is one of the smallest towns in Hungary with 1800 inhabitants, which was given the status of town because of its historical importance. Archaeological excavations revealed the remains of the medieval town's former main square and the surrounding buildings. Based on the archeological research the new town center was designed by the A+ Architect Studio and won the Pro Architectura and ICOMOS awards in 2016. Years later the need arose to expand the Áprily Lajos Primary School, which is located next to the site, and to accommodate new classrooms, special training rooms, and music school practice rooms in a new, modern building. The new three-story school building on the street frontage was constructed on the former place of a century-old, dilapidated building and was also designed by A+ Architect Studio.

Open access

Abstract

Public space is the most important place for social life, but it is also part of the identity of the local community. This is particularly true in Komló, where the mining past is still a perceptible and integral part of local identity. Petőfi Square is the central square of Komló's Kökönyös district, an urban district center that preserves the memories of its past, but has not evolved with changing needs in the city for some time. The renewal of Petőfi Square and its surroundings was an environmental architecture task that built on local values, responded to the needs of local people and helped the development of community life, and had to cope with a number of parallel demands.

Open access

Abstract

The focus of this study is how Xiazhuang Village with high quality resources can achieve sustainable development in the new era by protecting and transforming vernacular architecture. Based on the layout of village, the characteristics of vernacular architecture and the ecological advantages of construction technology, this study puts forward the classification renewal and optimization design based on different buildings to solve the problems of village. Try to find a way to continue the historical context of vernacular architecture and satisfy the development of rural tourism at the same time.

Open access
Pollack Periodica
Authors:
Hui Cao
,
Anna Mária Tamás
,
Gergely Sztranyák
, and
Erqing Zhang

Abstract

Vernacular architecture is the source of the historical development of architecture and the carrier of traditional culture. It is also the emotional sustenance of contemporary Chinese people’s beautiful homesickness. With the rapid expansion of urbanization in China, a widespread phenomenon of “hollow villages” has emerged in rural areas, and there are many abandoned rural buildings all over the countryside. Therefore, the protection and sustainable development of rural architecture are imminent. Based on the author’s rural construction project in China, this research integrates environmental psychology and architecture and tries to build a high-quality living environment, aiming to explore a new design strategy to meet the challenges in the future.

Open access
Pollack Periodica
Authors:
Yongting Shi
,
Anna Mária Tamás
, and
Gergely Sztranyák

Abstract

Based on the consensus that the rural cultural landscape with regional characteristics is conducive to promoting the sustainable development of rural areas, this study explores how to use multiple means to restore the countryside with insufficient or severely damaged landscape resources and rebuild the contemporary rural landscape with regional characteristics. Combining the design of practical cases, the article proposes the use of low-tech, low-interference vernacular technology, and the integration of artistic intervention methods can more effectively restore landscape characteristics and stimulate rural development vitality.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Lajos Sándor Kiss
,
Tamás Szamosi
,
Tamás Molnár
,
Pál Miheller
,
László Lakatos
,
Áron Vincze
,
Károly Palatka
,
Zsolt Bartha
,
Beáta Gasztonyi
,
Ágnes Salamon
,
Gábor Horváth
,
Gábor Tamás Tóth
,
Klaudia Farkas
,
János Banai
,
Zsolt Tulassay
,
Ferenc Nagy
,
Mária Szenes
,
Gábor Veres
,
Barbara Dorottya Lovász
,
Zsuzsanna Végh
,
Petra Anna Golovics
,
Miklós Szathmári
,
Mária Papp
, and
Péter László Lakatos

Az adalimumab a tumornekrózis-faktor-alfát célzó, teljesen humán monoklonális antitest, amely randomizált klinikai vizsgálatokban hatékonynak bizonyult a Crohn-betegség kezelésében. A jelen tanulmányban a szerzők célja a középtávú klinikai hatásosság és a nyálkahártya-gyógyulás prediktorainak meghatározása volt a magyarországi speciális gasztroenterológiai centrumokban adalimumabkezelésben részesülő Crohn-betegekben. Módszer: A tanulmányba 201 Crohn-beteget vontak be. A klinikai adatok prospektíven kerültek rögzítésre, majd később feldogozásra (férfi/nő arány: 112/89; median életkor: 24 év; időtartam: nyolc év). Korábbi infliximabterápiában 97 (48,3%) beteg részesült, párhuzamosan kortikoszteroidot kapott a betegek 41,3%-a és azathioprint a betegek 69,2%-a (mindkettőt: 26,4%). Eredmények: A klinikai javulás és remisszió aránya a 24. héten 78% és 52%, illetve az 52. héten 69,4% és 44,4% volt. Az endoszkópos kép javulása, illetve a nyálkahártya-gyógyulás a betegek 43,1 és 23,6%-ában volt kimutatható. Logisztikus regressziós modellben a 12 hónapos klinikai kimenetel független prediktorai a klinikai válasz és normális C-reaktív fehérje a kezelés 12. hetében, a kombinált immunszuppresszió szükségessége az indukciós kezelés során, a rövidebb betegségtartam és a dohányzás voltak. A kezelés 12. hetében mért normális C-reaktív fehérje, a 24. héten tapasztalt klinikai remisszió, a korábbi relapsusok gyakorisága és a dohányzás állt összefüggésben a nyálkahártya-gyógyulás mértékével. A dózis emelésére a betegek 16,4%-ának volt szüksége. A párhuzamos azathioprinkezelés és a 12. héten tapasztalt klinikai remisszió csökkentette a dózisemelés esélyét. Következtetés: Az adalimumabkezelés során a középtávú klinikai hatékonyság és a nyálkahártya-gyógyulás előrejelzésében meghatározó tényezők a 12. héten tapasztalt klinikai hatékonyság és normális C-reaktív fehérje, a kombinált immunszuppresszió szükségessége, a luminalis betegség és a dohányzás voltak. A párhuzamos azathioprinkezelés csökkentheti a dózisemelés valószínűségét. Orv. Hetil., 2011, 152, 1433–1442.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Imre Rurik
,
László Róbert Kolozsvári
,
Diederik Aarendonk
,
Agapi Angelaki
,
Dean Ajdukovic
,
Christopher Dowrick
,
Michel Dückers
,
Kathryn Hoffmann
,
Zoltán Jancsó
,
Elena Jirovsky
,
Zoltán Katz
,
Enkeleint-Aggelos Mechili
,
Maria van den Muijsenbergh
,
Anna Nánási
,
Elena Petelos
,
Danica Rotar-Pavlic
,
Dimitra Sifaki-Pistolla
,
Hajnalka Tamás
,
Palla Roland
,
Tímea Ungvári
, and
Christos Lionis

Absztrakt:

Háború és/vagy nyomor sújtotta közel-keleti, ázsiai és afrikai országok felől 2015-ben milliós nagyságrendű migrációs áradat indult el Európa felé, amely Magyarországot is elérte. A menekültkrízis komoly kihívást jelentett mindegyik európai ország egészségügyi rendszere számára. Kevés figyelmet kapott az a hatalmas munkaterhelés, amelyet a menekültek/migránsok egészségügyi ellátása jelentett az alapellátás számára, amely erre kapacitásában és részben szakmailag sem volt megfelelően felkészülve. A magyar alapellátás elsősorban a hazánkon átvonuló migránsok ellátásában volt érintett. A betegközpontú, együttérző, a menekültek egészségügyi szükségleteit felmérő, bizonyítékalapú intervenciók iránti igény és ezek alapján megfelelő, az integrált alapellátás kapacitását bővíteni képes oktatási program kifejlesztésére való szándék indította el az EUropean Refugees – HUman Movement and Advisory Network (EUR-HUMAN) projektet, 7 európai ország közreműködésében. Az EUR-HUMAN projekt fő célja a gyakorlati ismeretek bővítése volt mindazon európai országokban, amelyek migránsokat és menekülteket fogadnak: felmérni egészségügyi igényeiket, minimalizálni a határokon való átkelés egészségügyi kockázatait, főleg a korai megérkezés periódusára és az átmeneti vagy tartós letelepedés idejére fókuszálva. Fő céljai az intervenció igényének felismerésére, meghatározására, tervezésére, az alapellátás minőségének javítására irányulnak, különös tekintettel a sérülékeny csoportokra. Közleményünk leírja a projekt menetét, bemutatja eredményeit, és összegzi a háziorvosok számára készült oktatási anyag legfontosabb gyakorlati tanácsait; megmutatja azon szakmai továbbképzési források elérhetőségét a magyar (házi)orvosok számára, amelyek hasznosak a migrációban érintett országokból érkezők ellátásában. Az EUR-HUMAN projekt a Horizont 2020 programok keretében futott le 2016-ban az Európai Bizottság felügyelete alatt, a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) által finanszírozva. Orv Hetil. 2018; 159(35): 1414–1422.

Restricted access