Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Annamária Babos x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Co-housing és városi fenntarthatóság

Piaci és közösségi többlakásos fejlesztések helyválasztása a fenntarthatóság tükrében

Co-housing and urban sustainability

Site selections for multi-apartment buildings of real estatement developers and co-housing communities in the light of urban sustainability
Építés - Építészettudomány
Authors:
Julianna Szabó
,
Kornélia Kissfazekas
, and
Annamária Babos

Summary

Since the 1990s, aspects of sustainability and of community housing have been widespread in urban development in Western Europe. These are converging trends, as many co-housing communities see sustainable lifestyle as their basic value, while building an integrated housing community and the associated social benefits can be seen as the third social pillar of sustainability. However, in some development decisions, point of views of the two trends are not always the same. In our article we are looking for the answer to the question of how the choice of location of urban multi-dwelling residential properties can be influenced by the environmentally conscious and co-housing aspects, whether the differences between the two viewpoints can be identified.

Our analysis is based on Yosef Jabareen’s urban sustainability criteria. By analogy with a location theory in urban geography, we introduce the concept of local and situational energy of the site. We set parallels between Jabareen’s criteria and location aspects of real estate development, contrasting the viewpoint of typical market real estate development with those of community housing. Our studies are based on the findings and case studies of the co-housing literature, and — lacking relevant Hungarian experience -, a database of community homes built in Berlin. Finally, we raise the issue of urban responsibility in the orientation of community housing development, in support of their sustainable localization decisions.

Open access

Sharing-Based Co-Housing Categorization. A Structural Overview of the Terms and Characteristics Used in Urban Co-Housing

A lakhatási formák megosztás-alapú kategorizálása. városi lakhatási formák angol nyelvű terminológiájának áttekintése

Építés - Építészettudomány
Authors:
Annamária Babos
,
Julianna Szabó
,
Annamária Orbán
, and
Melinda Benkő

The European urban areas are growing fast, with many contemporary housing forms. Among these, co-housing forms related to sharing have become a key issue for urban housing development. These housing forms are analysed (their physical and social characteristics or effects) in more and more publications, without a common terminology of this interdisciplinary research field. In our study, based on the overview of existing definitions, characteristics we introduce a comprehensive sharing based categorization that could be valuable for terms and projects, as well. With the note, that the social dimension of sharing methods would not exist without the physical ones, because in co-housing the shared space is the basic criteria. In this paper, we focus on three groups of the social fields of sharing related to housing: the shared creation, the shared tenure, and the shared activities. We conclude the structural approach of our overview unravels new perspectives for the classification of housing forms. Based on our categorization and methodology, we recommend the development of a sharing based scalable classification that measures projects consistent and comparable.

Összefoglaló. A városias, beépített területek aránya Európa szerte folyamatosan növekszik, ennek következtében kortárs városi lakhatási formák is teret nyernek. A megosztáshoz kötődő, úgynevezett co-housing formák a kortárs városi lakófejlesztések jelentős részét képzik. Éppen ezért egyre több elemzés és publikáció születik a témában (például a fizikai és társadalmi jellemzőikről vagy azok hatásairól), azonban a lakhatás kutatási területén nincs egyetértés a kifejezések és definíciók használatában. A következő tanulmányban egy, a lakhatási formákat megosztás alapján rendszerező kategorizáció kerül bemutatásra, melynek elméleti és gyakorlati haszna is lehet. A kategorizáció a meglévő kifejezésekre, definíciókra és jellemzőkre egyaránt épít. A co-housing lakhatás alapvető feltétele a – változó méretű és minőségű – megosztott tér, így a társadalmi dimenziók minden esetben kötődnek egy fajta tériséghez is. A lakhatási formákban jelenlévő társadalmi és fizikai dimenziók együttes vizsgálata nem képezi jelen kutatás tárgyát, a társadalmi típusúakra koncentrál: a megosztott létrehozásra, tulajdonlásra és a tevékenységekre. Megállapítható, hogy a kutatás során alkalmazott rendszerezett áttekintés új irányvonalakra mutatott rá a lakhatási formák osztályozásának területén. A tanulmányban tárgyalt megosztás-alapú kategorizálásra és módszertanra alapozva egy, a megosztásra épülő és skálázható osztályozás kidolgozása javasolt, melyben a projektek mérése és összehasonlítása egységes módon történhet.

Open access