Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Annamária Inzelt x
  • All content x
Clear All Modify Search

Despite recent theoretical and empirical developments, our knowledge about innovation is still limited. The major aim of this study is twofold: to examine innovation activities carried out in a region (county) of Hungary and to devote attention to the innovation characteristics of small and micro size businesses. The Oslo Manual-based survey technique was successfully adopted for the purposes of this investigation. Highly innovative small businesses employing highly educated workforce, producing mainly for local (domestic) markets were found to exist even in a lagging region of a developing country. However, typical innovation activity consists in a cheap, minor change of the product that does not increase the export propensity of the business. In addition to an insignificant influence of foreign ownership, low level of co-operation, limited use of outside help (government support) and lack of R&D activity are found to be the most important obstacles to further development and diffusion of innovation. The research method, as well as the lessons of this study, could be valuable for other regions and other less advanced countries.

Restricted access

Absztrakt:

A cikk azt vizsgálja, hogy a társadalmi- és humán tudományi PhD-fokozat megszerzésének milyen hatása van az egyén karrierjére, a munkahelyére és a társadalomra. A PhD fokozattal rendelkezők karrierútja szempontjából világszerte két csoport kezd elkülönülni: az akadémiai karriert folytatók és a nem akadémiai karrierre vállalkozók/kényszerülők (az üzleti szférában kutatási tevékenységet végzők, a köz- és magánszférában nem kutatói tevékenységet folytatók). A cikk e két csoport szerint vizsgálja a fokozatot szerzetteket, és négy karrier mobilitási sémát azonosít körükben. A kutatás eredményei szerint az „akadémiai” munkaerőigény Magyarországon hullámzó, amely a gyakran változó tudomány-technológia és innovációpolitika következménye. A nem akadémiai szférában, így a közigazgatásban és a különböző gazdasági szegmensekben a tudás iránti kereslet csak nagyon lassan növekszik. Összességében az empirikus kutatás sok fontos információt szolgáltatott a hazai társadalom- és humán tudományi végzettségű PhD-sekről, és a karrierlehetőségeikről, s ez utóbbiakat befolyásoló külső és belső tényezőkről, motivációkról.

Open access
Educatio
Authors: Annamária Inzelt and László Csonka

Absztrakt:

A tudástársadalomban a felsőoktatásnak is új kihívásoknak kell megfelelnie, hogy hatékonyan tudjon közreműködni az új tudományos ismeretek hasznosításában, az új technológiai, piaci, digitális képességek elsajátításában. A hagyományos schumpeteri innovációk mellett egyre több olyan új típusú innováció jelenik meg, mint a szabad hozzáférésű innovációk vagy a frugális innovációk. Ezek jellemzőit mutatja be a cikk és az általuk támasztott felsőoktatási változás igényét. Továbbra is fontos a tudományos és technológiai kiválóság, de ezzel azonos jelentőségűvé válik a képzés struktúrájának, tartalmának és módszereinek megváltoztatása annak érdekében, hogy az oktatás a képességek, készségek és kompetenciák kialakítására koncentráljon. Emellett figyelmet kell fordítani olyan képességek és készségek kialakítására, mint a csapatmunka, a nemzetközi együttműködés, a transzdiszciplináris képességek, valamint a mentális kitartás és rugalmasság, a siker- és kudarckezelés. A 21. század technotudományai nélkülözhetetlenné teszik a felelősségteljes kutatás és innováció gyakorlatát mind az oktatási folyamatban, mind pedig a diploma megszerzése után.

Open access

Abstract  

International co-authorship is generally thought and often found to have positive effects on the citation rate of scientific publications. We study the effect quantitatively in the example of four major and four medium Hungarian universities. The conclusions may be generalized to other countries of similar international status.

Restricted access