Search Results

You are looking at 1 - 10 of 25 items for

  • Author or Editor: Antal Szabó x
Clear All Modify Search
Authors: Károly Takács, Antal Szabó, Irén Winkler and Balázs Erdélyi

A simple thin-layer chromatography (TLC) method for continuous determination of metabolism of carbohydrate and production of polysaccharides in the course of bacterial fermentations is presented in this paper. Samples were taken from the supernatants of decanted fermentation broth and from the hydrolysates of both the supernatants and the fermentation broth. Hydrolysis of the exo-polysaccharides (EPSs) to the constituent monosaccharides was carried out by 10% v/v hydrochloric acid at 100°C. These samples were applied directly onto a precoated nano silica plate besides a series of mono-, oligo-, and polysaccharide reference solutions.The plates were developed in a twin-trough chamber previously saturated with a solution of chloroform-toluene-35% formic acid-methanol (10:2:2:7 v/v) for 1 h. The plates were placed in the empty trough of the chamber in order to be saturated and then transferred to the trough containing the solvent. After reaching a migration distance of 160 mm, the plates were dried out and placed in a chamber saturated with I2 vapor in order to detect starch-type polysaccharides.After drying, the plates were dipped into a dish containing a solution of 10% v/v concentrated sulfuric acid in n-propanol-toluene (1:1 v/v). The excess reagent was eliminated with filter papers. Visualization was achieved in an electric oven at 115°C for 10 min. Evaluation was accomplished by comparison of the R F values, and the intensities of the spots were evaluated instrumentally using a CAMAG TLC Scanner II. The presented method is suitable for monitoring the bacterial EPS production and determining the monosaccharide constituents.

Restricted access
Restricted access
Authors: Antal Szabó, Attila Kónya, Irén Winkler, György Máté and Balázs Erdélyi

A simple thin-layer chromatographic method suitable for monitoring microbiological fermentation processes is reported. In addition to compounds related to the target compound the method enables acquisition of data on the formation and degradation of a series of carbohydrates from starch to monosaccharides. The target compounds and the carbohydrates can both be analyzed by use of a single method using one layer only. Both sets of data are useful for optimization of different biosyntheses or bioconversions. The method involves one, effective, thin-layer chromatographic separation, subsequent charring with sulfuric acid solution as detection reagent, heating, and evaluation by scanning the colored spots.

Restricted access

In this paper we present thin layer chromatographic methods suitable for determination of bioactive guanidinium compounds, saturated antibiotics with UV absorbance only in the extremely short wavelength region, below 200 nm. For elimination of disturbing impurities, arising mostly from binding agents in the precoated silica gel plates, an efficient prewashing method with methanol-formic acid, 50:50 ( v/v ) was used. In this way a smooth and straight baseline was obtained in the region of measurement even if polar mobile phases had been used. Of the compounds investigated, special attention was devoted to primycin, a macrolide antibiotic agent. Owing to the complexity of this antibiotic good separation has been a real challenge. An efficient separation system, suitable for both the quality control of the end product and for monitoring the efficiency of isolation from the fermentation liquor, has been established. Further compounds containing guanidinium groups, for example streptomycin, dihydrostreptomycin, arginine, and protected arginine have also been investigated. The peaks obtained by direct evaluation were checked by a modified version of the well known Sakaguchi reaction, a selective reaction for the identification of compounds containing guanidinium groups.

Restricted access

A mitokondriális encephalomyopathiát, laktátacidózist, stroke-szerű epizódokat (MELAS-szindrómát) a leggyakrabban a mitokondriális genom A3243G-mutációja okozza. A mitokondriális DNS (mtDNS) A3243G-szubsztitúciója számos egyéb klinikai tünet, tünetcsoport hátterében is előfordulhat. Jelen közleményünkben egy 33 éves nő esetét ismertetjük, akinél a serdülőkori ophthalmoplegia externa, 19 éves korban, szülést követően jelentkező generalizált izomgyengeség, terhelési intolerancia, progresszív hypacusis és diabetes mellitus hátterében a szövettani vizsgálat mitokondriális betegséget igazolt. A genetikai analízis az mtDNS tRNS Leu(UUR) génjében heteroplazmikus formában A3243G-cserét talált. Esetünkben a klasszikus MELAS-fenotípus nem jelentkezett, az irodalmi adatok alapján azonban az A3243G-mutációhoz izoláltan társuló maternális öröklődésű diabetes mellitus, progresszív nagyothallás, krónikus progresszív ophthalmoplegia externa (CPEO), terhelési intolerancia és myopathia együttesen fordult elő. A családon belüli fenotípus egységes, a proband szintén A3243G-mutációt hordozó leányának is ptosisa, terhelési intoleranciája és myopathiája van. Az esetleírás kapcsán rövid áttekintést nyújtunk az A3243G-mutációkhoz társuló változatos klinikai fenotípusokról, valamint a CPEO-szindróma hátterében álló mtDNS-alterációkról.

Restricted access
Authors: Antal Dezsőfi, György Reusz, Lajos Kovács, Dolóresz Szabó, Kata Kelen, Dóra Krikovszky, Anikó Malik and Attila Szabó

Absztrakt:

A gyermekkorban végzett szervátültetés mára hazánkban is minden, az átültetésre alkalmas gyermek számára elérhetővé vált. Fontos ismernünk és tudnunk, hogy a végállapotú szervelégtelenség kialakulásához vezető okok szinte minden szerv esetében jelentősen különböznek a felnőttekéitől. Gyermekkorban mindezek mellett mind sebészi, mind gyermekgyógyászi oldalról más kihívásokkal kell megküzdenünk, mint a felnőtteknél (a szervek és a recipiens mérete, más és más formában zajló infekciók, az immunszuppresszív szerek eltérő farmakokinetikája és farmakodinamikája, noncompliance). A gyermekkori szervtranszplantáció ugyanakkor az elmúlt évtizedek egyik sikertörténete, amely csak sok szakterület gondos és összehangolt munkájával érheti el eredményeit. Orv Hetil. 2018; 159(46): 1948–1956.

Open access
Authors: Balázs Erdélyi, Antal Szabó, László Birincsik, Gábor Seres, János Salát, József Ivanics and Attila Kónya

TLC methods have been developed for monitoring microbial enantioselective reduction and regioselective oxidation. The work discussed in this paper focused on preparation of aromatic chiral alcohols by bioreduction of their respective acetone derivatives by biocatalysis using yeast strains in medium containing added resin. A simple method and suitable device were developed for sampling from such heterogeneous fermentation media. Methods and chromatograms are presented for quantitation by TLC and for enantiomer ratio determination by HPLC. With regard to oxidation procedures, a TLC method was established for monitoring compactin hydroxylation during fermentation processes — as a representative example. Improvement of the method and use of HPTLC plates resulted in high resolution and separation capacity equal to that of the HPLC method. By means of the method by-products usually formed as minor components in the biotransformation could also be detected. Repeated clogging of the HPLC column as a result of impurities usually present in considerable amounts in fermentation samples is another reason for using TLC for analysis of microbial media.

Restricted access
Authors: Zsófia Bakacsi, László Pásztor, József Szabó, Nóra Őri, Antal Karuczka and Zita Krammer

Munkánkban elsősorban az alapvizsgálatok körébe tartozó talajvizsgálati módszerek (Arany-féle kötöttség, kémhatás, hidrolitos aciditás, karbonát-, vízben oldható összes só-, és humusztartalom) Kreybig térképezés idején alkalmazott, illetve a mai gyakorlatnak megfelelő, módszerkönyvek alapján történő összehasonlító értékelését céloztuk meg, hogy ezzel bemutassuk a Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszerben (DKTIR) tárolt archív adatok alkalmazhatóságát és megbízhatóságát, illetve ez utóbbit a lehetőségekhez képest számszerűsítsük. A módszertani összevetéseken túl részletesen vizsgáltuk a humusztartalom mérésére korábban alkalmazott permanganátos, ill. a később elterjedt Tyurin-féle módszer egyes teljesítményjellemzőit. A két módszerrel kapott eredményeket összehasonlítottuk egy tíz mintából álló, Bodrogközből származó talajminta-sorozaton. Röviden összefoglaltuk a szemcseösszetétel és a kicserélhető kationok meghatározására korábban alkalmazott módszerek maitól való eltérését. Megállapításainkat a következőkben foglaljuk össze. A leírások alapján egyértelmű, hogy a mintavételezés és a talajminták előkészítése a maival azonos módon történt. Az Arany-féle kötöttségi szám meghatározása kézi keveréses módszerrel történt, amely kisebb mintaszámnál ma is használatos, míg sorozatméréseknél a gépi keverés eljárás a ma elterjedt, mely kötött talajok esetében a kézi keverésesnél általában kisebb értéket ad. A pH-értéket korábban is elektrometriás módszerrel határozták meg, a szénsavas mész, illetve hidrolitos aciditás mérése is a maival azonos elven és technikával történt. Ezek eredményei tehát a korábbiakkal teljes mértékben összehasonlíthatók. Az eddigi mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a humusztartalomra vonatkozó permanganátos és Tyurin-féle módszerek eredményeinek konverziójához nem lehet egy egységes „váltószámot” rendelni, a mérési eredmények nem függetlenek a talajminták mechanikai összetételétől. Agyag- és vályogminták esetében a bikromátos roncsolás 1–10%-kal nagyobb humuszeredményt adott, míg a homokminták esetén ez csaknem 15%, a permanganátos eredmény „javára”. A szemcseösszetételre, illetve kicserélhető kationok meghatározására szolgáló módszerek változása miatt a korábbi eredmények tájékoztató adatként vehetők figyelembe.

Restricted access

Application of complex reaction kinetic models in thermal analysis

The least squares evaluation of series of experiments

Authors: G. Várhegyi, M. J. Antal, Piroska Szabó, Emma Jakab and F. Till

The complexity of the phenomena which arise during the heating of the various substances seldom can be described by a single reaction kinetic equation. As a consequence, sophisticated models with several unknown parameters have to be developed. The determination of the unknown parameters and the validation of the models requires the simultaneous evaluation of whole series of experiments. We can accept a model and its parameters if, and only if we get a reasonable fit to several experiments carried out at different experimental conditions. In the field of the thermal analysis the method of least squares alone seldom can select abest model or abest set of parameter values. Nevertheless, the careful evaluation of the experiments may help in the discerning between various chemical or physical assumptions by the quality of the corresponding fit between the experimental and the simulated date. The problem is illustrated by the thermal de-composition of cellulose under various experimental conditions.

Restricted access